28 ŞUBAT 2020 CUMA

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (16)


100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (16)

12 Haziran 1960 tarihli bir yasa ile “Yüksek Soruşturma Kurulu” kurulmuştu. Aynı yasayla eski devrin sorumlularını yargılayacak “Yüksek Adalet Divanı”nı kurma yetkisi Komite'ye verildi. Bunun üzerine darbede aktif rol alan subayların katılımıyla bir Millî Birlik Komitesi teşkil edilmiştir. Orgeneral Cemal Gürsel “Millî Birlik Komitesi Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı” unvanını kullanmaya başlamıştır. Komite, çeşitli rütbelerden 38 subaydan oluşuyordu. Subayların çoğu binbaşı ve albay rütbesindeydi. Komitenin başkanlığını Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel yapacaktı.

Komite içinde, darbe organizasyonunun kilit ismi Cemal Madanoğlu'nun ve Albay Alparslan Türkeş'in ağırlıkları hissedilmekteydi.

 

Cemal Gürsel, Millî Birlik Komitesi başkanlığının yanı sıra, “Devlet ve Hükûmet Baş-kanı” ilan edildi. Albay Alparslan Türkeş, Başbakanlık Müsteşarı oldu. Tümgeneral Cemal Madanoğlu ise “Ankara Kumandanı” oldu. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığına I. Ordu Komutanı Korgeneral Cemal Tural, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına ise Albay Namık Kemal Ersun getirildi.

Ekim 1961 seçimlerinde CHP 1. parti olmasına rağmen beklediği oyu alamadı ve Türkiye ilk defa koalisyon hükümetleriyle tanıştı. Fakat bu koalisyon hükümetleri pek kalıcı olamadı ve 4 senede 3 farklı İnönü hükümetleri istifayla son buldu.

1961–1965 dönemindeki CHP'nin ağırlıkta olduğu koalisyon hükümetleri ve bu hü-kümetlerin izlediği politikalar “Ortanın Solu” politikalarının habercisi olmuştur.

Bu dönemde Adalet Partisi'nin (AP) Ortanın Solu yaklaşımına yönelik cevabı ise ge-cikmemiştir: “Ortanın Solu, Moskova'nın Yolu!”

 AP

11.2.1961'de Adalet Partisi Kuruldu. Genel Başkanlığına Ragıp Gümüşpala getirildi. Parti faaliyetinin durdurulduğu 1980 yılına kadar Türk siyasal hayatına damgasını vur-muş bir partidir.

1961 Genel Seçimleri ve AP

15 Ekim 1961 günü ''nispi temsil sistemi'' ile milletvekili ve senatör seçimleri yapıldı. Genel seçim sonuçları şöyleydi;

AP; %34.7 oy oranıyla ile 158 milletvekili, 71 senatör, CHP% 36.7 oy oranıyla, 173 milletvekili, 36 senatör; CKMP, % 13,9 oy oranıyla, 54 milletvekili, 16 senatör; YTP%13,7 oy oranıyla 65 milletvekili, 27 senatör çıkardı.

Bu tablodan koalisyon hükümeti çıkarıldı ve İnönü başbakan tayin edildi.

6 Haziran'da 1964'da Ragıp Gümüşpala'nınölümüyle Süleyman Demirel AP'nin genel başkanı oldu.

10 Ekim 1965 genel seçimi AP'nin zaferi ile sonuçlandı. Yüksek Seçim Kurulu açık-lamasına göre AP:241, CHP:134, MP:28, YTP:19, TİP:15, CKMP:12 milletvekilliği kazanmıştı. AP'nin açık yürüttüğü koalisyonsuz iktidar kampanyası 10 Ekim 1965 genel seçiminde AP'ni tek başına iktidara taşımıştı. Türkiye 1965 seçimleriyle yeni bir döneme girdi.

1969 milletvekili seçimleri de AP'nin zaferi ile sona erdi. 14.788.552 seçmenden 9.516.035'i oyunu kullandı. Seçime katılma oranı ilk kez 1969'da % 64,3 düzeyinde gerilemekteydi.

Seçim sonunda 450 milletvekilinden;

  1. %46,63 oy oranıyla, 256 milletvekilini, CHP ise, %27.36 oy oranıyla 143 millet-vekilini kazandı.

***

İşte bu atmosferde MTTB de sağcılıkta karar kıldı; bu ekip, içinde İslâmîlik de barındırıyordu.

Bundan sonra MTTB'nin seyri ile İslâmî arınma veya İslâmîliğin gelişimi arasında bir benzerlik vardır, diyebiliriz.

MTTB bundan sonra bir bakıma toplumun sesi olmaya başlar. Halktan kopuk, tarihten ve ecdattan kopuk, dayanağı olmayan bir gençlik örgütünden, hayata hâkim bir anlayış öne çıkmaya başladı.

1965'li yıllarda dünyada da kıpırdanmalar olmuş, öğrenciler, memleket meselelerine duyarlı olmaya başlamışlardı. MTTB'de de değişiklikler başgösterdi. Dine ve dinî değerlere yakınlaşma başladı. Halka yönelme zorunda olan siyaset,  ister istemez halkın dini olan İslâm'a sıcak bakmaya ve dinî eğitime ve dindarlaşmaya sempati besledi. En azından öyle görünmek zorunda kaldı.

Bu hassasiyet gençlikte daha belirgindi. Bu yönelimin başka sebepleri de vardı; İhvan-ı Müslimin teşkilatının gittikçe yükselmesi ve tercümelerin Türkiye'ye gelmesi. Uzun süren despot tek parti döneminin bitmesi, İHL ile din eğitimin yaygınlaşması vs. ABD kayırmasıyla gelişen bu yeni ahval daha sonra Amerikancı İslâm diye bizzat Müslümanlar tarafından dile getirilen anlayışla gerçek İslâm anlayışını o tarihlerde ayırmak güçtü.

Böyle bir ortamda MTTB soldan sağa doğru dönüş yapmaya başladı.

Rasim Cinisli Dönemi
(18 Mart 1965 - 28 Kasım 1966)

Bu devreyi “Millî Gençlik Devresi” olarak adlandırmak mümkündür. 47. dönem, MTTB'nin bir dönüm devresi sayılır. Bu dönemin özelliği antikomünist ve milliyetçi - muhafazakâr bir çizgi izlemesidir.

    Bugün solcular tarafından eleştirilen MTTB, 1965 yılındaki seçimlere kadar solun kalesiydi. 27 Mayıs darbesinin de bayraktarlığını yapan örgütlerin başında geliyordu. 1965 seçimleri MTTB için tarihî bir yıl olmuş ve Rasim Cinisli'nin olaylı bir kongre sonrası başkanlığa seçilmesiyle sağın kalesi hâline gelmişti.

Rasim Cinisli

1939 yılında Erzurum'un Aşkale kazasına bağlı Cinis köyünde doğdu. 1958-1959 ders yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine başladı. 18 Mart 1965'te Bursa'da yapılan Milli Türk Talebe Birliği kongresinde genel başkan seçildi. 1969 genel seçimlerinde Adalet Partisi listesinden Erzurum Milletvekili seçildi. 1971'de kurulan Demokratik Parti'nin kurucuları arasında bulundu ve DP Genel İdari Kurul üyeliği yaptı. 1973 genel seçimlerinde Demokratik Parti'den yine Erzurum Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 1994'te Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı yaptı.

1960'lı yıllarda Milliyetçiler Derneği üyesi, yine aynı yıllarda Aydınlar Kulübü (Şimdiki Aydınlar Ocağı) üyesi, Ötüken Yayınevi'nin kurucularından, Türk Folklor Kurumu kurucularından, Türk Edebiyatı Vakfı üyesi, Uyuşturucu ile Mücadele Derneği kurucularından ve Türkiye Azarbaycan Dostluk Derneği üyesidir.

Kongrede Cereyan Eden Hadisler

İkinci Başkan Edip GEYİK'in açmış olduğu Bursa Kongresinde Genel Başkan Yüksel ÇENGEL bulunmamıştı. O gündelegelerde ki yaygın kanaat göre “kaçmıştı”. Çünkü Yüksel ÇENGEL, Genel Kurul Toplantısının yapılmasını bir türlü istemiyordu. Başkanlık koltuğundabir ömür oturmaya kararlı gibiydi.

Yüksel ÇENGEL'in daha sonraki hareketleri de bunu ispat edecek bir manzara arz etmektedir. Kongrede kendigrubunu kaybetmesi üzerine Yüksel ÇENGEL elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. T.M.T.F. ile de ilgi kurarak çeşitli kulisler yapmasına rağmen hiçbir şey elde edemeyince yeni Genel Başkan Rasim CİNİSLİ'yi tanımadığını söyleyerek oturduğu başkanlık koltuğunu gösterip “Beni bu koltuktan kimse kaldıramaz!” dedi. Bunun üzerine seçimi kazanan grup tarafından zorla çıkarıldı. Gözünü hırs bürüyen Yüksel ÇENGEL: birliğin önünde bir basın toplantısı yaparak yaygara koparıp haklı çıkmak istemişse de bir netice alamamıştır.

DEVAMI YARIN...

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (1)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (2)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (3)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (4)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (5)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (6)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (7)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (8)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (9)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (10)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (11)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (12)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (13)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (14)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (15)

Yorum Yaz

  402016

-