28 ŞUBAT 2020 CUMA

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (8)


100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (8)

659

KIBRIS DAVASI

İkinci Dünya Savaşından sonra Rumların şirretliğine karşı infial eden Müslüman Türklerin duyguları birçok mitinglerde heyecanlı şekilde ifadesini bulmuşlardı. Devlet ve hükümet, halkının bu haklı isteklerini yerine getirmek için, bu davayı zaman zaman birleşmiş milletlere götürerek bir “hâl çaresi” bulunmasını istemişti. Fakat Kıbrıs, ta Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan anlaşmalarla elden çıkarılacak bir duruma getirilmişti. Ada'daki Türkler ise, ağır ağır adayı terk etmek zorunda bırakılıyorlardı. Rumların arzusu, diğer adalarda olduğu gibi Kıbrıs'ta da Türkleri çeşitli baskılarla Anadolu'ya göç ettirmek; sonra da, siyasi bakımdan, Kıbrıs'ın Türkiye ile ilgilerini tamamen keserek Yunanistan'a bağlamaktır.

686

1950 yılının ilk aylarında Yunan basını ve Yunan kabinesinde vekil bulunan bir zatın gazetesi her çeşit haya ve edep duygularından mahrum olarak geniş bir tahrikçiliğe girişmiş, hatta resim ve karikatürlerinde, Türk'ü oldukça tezyif ve tahkir etmişlerdi. İşte bugünlerde 15 Ocak 1950 tarihinde Milli Türk Talebe Birliği, Yunanistan'ın, kırk asırlık Türk Yurdu Kıbrıs'a ait politikasını, dolayısıyla milletimize karşı insanlık dışı beyan ve hareketlerini protesto etmek için ilk toplantısını Eminönü Öğrenci Lokalinde tertiplemişti.

Salon gençlerle hıncahınç dolduğu gibi, koridor, merdivenler ve dışarıda muazzam bir gençlik kitlesiyle dolmuştu.

Gençlerin, yavru vatan Kıbrıs'ın hiçbir ihtirasa feda edilemeyeceğini, bugüne kadar susmuş olmanın da sadece dostluğa saygıdan olduğunu icap ederse her zaman yeni Sakarya zaferine hazır olduklarını beyan eden konuşmalarından sonra sözü Kıbrıs'tan gelen Kıbrıs Türklerinin lideri Fazıl KÜÇÜK'e bırakmışlardı. Fazıl KÜÇÜK, Kıbrıs'ın içinde bulunduğu acı gerçekleri dile getirmiş, Kıbrıs Türkünün her çeşit kara ve mütecaviz düşünceye karşı ayakta olduğunu ifade etmişti.

Ertesi gün ise, 16 Ocak 1950 Pazartesi, üniversite kapısı önünde biriken gençler elle-rinde:

“Kıbrıs'ı aldığımız fiyata veririz.”

“Atinalı! Vakitsiz öten horozun başını keserler.”

“Megolo İdea'yı Sakarya'ya gömdük.”

“Arş yiğitler, vatan imdadına”

“General, kanatlı hazırız.”

Gibi ve buna benzer dövizlerle ilk mitinglerine başlamış bulunuyordu.

Talebe Birliği başkan vekili Fikret AYTAÇ'ın hitabesi ve Ali Haydar Yeşilyurt'un bir şiirinden sonra gençler Taksim'e doğru yürüyüşe geçmişlerdi.

Taksim'de de konuşan gençler bundan sonra büyük bir heyecan ve vekâr içinde dağılmış.” (MTTB. 51. Genel Kurul Faaliyet Raporu, sh. 22)

878

6-7 EYLÜL OLAYLARI

Kıbrıs Türklerine yapılan baskılar, 1955 yılında Türkiye kamuoyunun gündeminde başköşeye oturmuştur. O dönem Türkiye'de en çok satan gazete olan Hürriyet'in başlığında İstanbul'daki Rum azınlığın aralarında bağış toplayarak Kıbrıs Rumlarının ENOSİS çetelerine gönderdiğini yazıyordu. Dışişleri yetkilileri Londra'da Kıbrıs temaslarına devam ederken, Atatürk'ün Selanik'teki evinde bir bomba patlamasıyla ilgili haber, önce 6 Eylül 1955 günü saat 13.00 haberlerinde radyoda yayımlandı. (Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba attığı iddia edilen Selanik Üniversitesi Siyasal Bilgileri öğrencisi Oktay Engin daha sonra gıyabında mahkûm edilmiştir. Oktay Engin, 22 Şubat 1992 - 18 Eylül 1993 tarihleri arasında Nevşehir Valiliği'ne getirilmiştir.)

759

Bunun üzerine, “Atamızın evi bombalandı” manşetiyle ikinci baskı yapan DP yanlısı İstanbul Ekspres gazetesi genelde tirajı 20.000 civarında olduğu halde 6 Eylül'de 290.000 basmış ve o dönemde kurulmuş olan Kıbrıs Türktür Derneği üyelerince bütün İstanbul'da satılmaya ve halkı galeyana getirmek üzere kullanılmaya başlandı.

Aynı baskıda Kıbrıs Türktür Derneği genel sekreteri Kamil Önal: “Mukaddesata el uzatanlara bunu çok pahalıya ödeteceğiz, ödeteceğimizi alenen söylemekte de bir mahzur görmüyoruz” diye yazmıştır.

Kıbrıs Türktür Cemiyeti'nin önayak olması ve diğer gençlik örgütleri, meslek kuruluşları, DP teşkilatı, bazı resmi ve gayriresmî makamların telkin ve teşvikiyle yerel kalabalıklar ve şehre dışarıdan getirilmiş olan kitlelerce 6 Eylül akşamı Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yağma ve yıkım eylemi gerçekleştirildi.

Bu olayda MTTB'nin katıldığı iddia edilmektedir.

“Kıbrıs Türktür Cemiyeti'nin (KTC) yönetim kurulu üyeleri, saldırıları planlamış oldukları gerekçesiyle tutuklandılar. KTC, görece yeni bir örgüttü. Resmi açıklamalara göre. Ağustos 1954'te Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nun (TMTF) teşvikiyle, basının ve Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı'nın da katılımıyla bir ulusal komite biçiminde, Kıbrıs'taki Türk azınlığı Birleşmiş Milletler ve diğer örgütler karşısında savunmak ve tüm ülkede protesto eylemleri düzenlemek amacıyla kurulmuştu.”(Dilek Güven, 6-7 Eylül Olayları, Tarih Vakfı  sh. 56-57)

Bu dönemin bazı özellikleri;

BİR ARAYIŞ VE GEÇİŞ DÖNEMİDİR,

Dünyanın ve Türkiye'nin değişen şartlara göre kendini konumlandırmaya çalışması ister istemez MTTB'yi de etkilemiştir. Eski rejim yeni arayışlara girince MTTB önce eski tarzını sürdürmeye çalışmış ve fakat bunu sürdürememiştir.  Gelişmekte olan muhalefete ne tam destek verebilmiş ne de karşı koyabilmiştir.  Onun için bu döneme arayış dönemi demek yanlış olmasa gerek.

MİLLİYETÇİ VE TÜRKÇÜ DÜŞÜNCELERE YAKINLIK

Sanılanın aksine bu dönem tamamen solcu bir dönem değildir.  Solculuktan ziyade Milliyetçi ve Türkçü akıma daha yakındır ve işbirliği içindedir.

 325

Başbakan Adnan Menderes; 29.5.1950 tarihinde TBMM'de okuduğu hükümet programında; “ Bilhassa üzerinde duracağımız mesele memleketi içinden yıkıcı aşırı sol cereyanları kökünden temizlemek için icabeden kanuni tedbirleri almaktır. .. aşırı solcu hareketlere karşı gereken bütün kanuni tedbirleri almaktan asla tereddüt etmeyeceğiz.”  Sözlerinden büyük memnuniyet duyan MTTB başkanı Suphi Baykam, Menderese MTTB adına şu telgrafı çekmiştir.  “Türk milletinin yıllardan beri özlediği komünizmle kesin mücadeleye karar veren hükümetimize milliyetçi Türk gençliğinin şükran ve minnetlerini arz ederiz.” ( M. Taylak, nakleden Zülküf Oruç, Bir Öğrenci Hareketi Olarak Milli Türk Talebe Birliği, Pınar Yay. Sh. 43)

 AHLAK ÜZERİNDE DURMASI

MTTB gelişmekte olanın,  değişimin getirdiği ahlak bozuculuğuna da dikkat çekmektedir ve rahatsızlığını dile getirmekten çekinmemektedir.  7. 1. 1957 tarihli bir beyanında Başkan Orhan Sakarya; “Bugün gençliğin ahlakını ifsat eden ve bünyemize asla uymayan cereyanlarla mücadeleye azimliyiz. Rock and Roll ve Striptease  yasak edilmelidir.” (Zülküf Oruç, Bir Öğrenci Hareketi Olarak Milli Türk Talebe Birliği, Pınar Yay. Sh. 44)

KORE'YE ASKER GÖNDERMESİNİ DESTEKLEME

MTTB, hem Rusların Türklere yaptığı zulme karşı çıkıyor, hem de ABD'nin Kore'ye asker göndermesini destekliyordu. Hatta Türkiye'nin asker göndermesini övüyor orada ölenlere methiler diziyordu.

9 Aralık 19501 yılında MTTB'nin düzenlediği Kore mitinginde söz alan başkan Suphi Baykam; “Sen ey ruhu şad olacak Kore şehidi, sen ne için öldürüldüğünü biliyorsun. Sen insanlığın mesut geleceği uğrunda öldün. Akıttığın kan benim kanımdır. Cihan tarihi seni mukaddes sayfaları içine gömecek, insanlık ebediyen seni minnetle, şükranla anacaktır.” (Zülküf Oruç, Bir Öğrenci Hareketi Olarak Milli Türk Talebe Birliği, Pınar Yay. Sh. 47)

 1946-1960 arası MTTB idarecilerin listesi,

ARALIK 1946 – 1948

Genel Başkan Rehai İslam

Yönetim kurulu üyelerinden bazıları; Ali ihsan Göğüs , Erol Zeytinoğlu, Gökhan Evliyaoğlu, Kamuran Evliyaoğlu, Mehmet Sağlam, Suphi Baykam

1948 - Mart 1951

Genel Başkan, Suphi Baykam. İkinci Başkan Orhan Birgit

Yönetim kurulu Üyelerinden bazıları; Sabahattin Özalp,  Sabahat Erdem,  Nejat Çerman, Kamuran Evliyaoğlu.

Aralık 1951 – 11 Nisan 1955

Genel Başkan Kamuran Evliyaoğlu. İkinci Başkan Abdurrahman Celal Aşkar. Genel Sekreter,  Malik Danışman. Genel Muhasip, Muammer Macaroğlu.

Yönetim kurulu Üyelerinden bazıları, Dündar Parmaksızoğlu Gündüz Ege Nejat Çerman.

11 Nisan 1955 – 17 Mayıs 1955

Genel Başkan, Nejat Çerman. Genel Sekreter,  Dündar Parmaksızoğlu.

1955 – 1959

Genel Başkan, Orhan Sakarya. İkinci Başkan,  Bülent Kırımlı. Genel Sekreter, Ali Sait Oğuz.

1959

Genel Başkan, Vehbi Ünal. İkinci başkan,  Muzaffer Filiz Yüce. Genel Sekreter, Hüseyin Sağıroğlu. Genel Muhasip, Mete Akıncı

DEVMI YARIN...

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (1)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (2)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (3)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (4)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (5)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (6)

100. YILINDA MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) (7)

Yorum Yaz

  723706

-