18 AĞUSTOS 2019 PAZAR

Kemal Çiftçi

29 MAYIS BİLİM GÜNÜ

Kemal Çiftçi

Son zamanlarda yaşamakta olduğumuz ekonomik krizin en kalıcı çözümü nedir? Elbette kaliteli üretim ve daha çok ihracat. Ancak bu şekilde dünya ile rekabet eder ve halkın refah seviyesini arttırabiliriz. Bunun için mutlaka yüksek teknolojiye ihtiyaç var. Teknolojinin gelişmesi ise muhakkak ki sağlam bir bilim altyapısına bağlıdır.

Türkiye, son yıllarda bilim ve teknolojiye daha fazla yatırım yapmaya başladı. Bu konuda ciddi gayretler sarfediliyor. Ancak hala bu alanda kat edilmesi gereken uzun ince bir yol var. Zira sonu olmayan bir yarış söz konusu.

Bunun bir kampanyaya dönüşmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için bilimin sürekli olarak toplum gündeminde olması gerekiyor. Bundan dolayı, senede bir günün ülke çapında “Bilim Günü” olarak ilan edilmesi isabetli olur. Bilim-Teknoloji Çalışma Grubu olarak bu konuda bir girişimde bulunuyoruz. Yirmiye yakın gönüllü sivil toplum kuruluşunun da desteği ile ülkenin geleceği için bir kampanya başlatıyoruz. Bunun için en uygun günün 29 Mayıs olduğuna karar verdik. Neden mi?

İstanbul'un fethi dolayısıyla bizim tarihimizde 29 Mayıs çok önemli ve anlamlı bir gündür. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet, bilim ve teknolojiye en fazla önem veren devlet adamlarımızın başında gelmektedir. Her devlette olduğu gibi, Osmanlı da bilime ve bilgiye dayalı bir yönetim sürdürdüğü zamanlar güçlenmiş; aksi durumlarda ise çağın gerisinde kalmıştır. 

Fetihten sonra İstanbul'da kurulan ve Fatih külliyesi içinde yer alan Sahn-ı Seman Medresesi, eğitim kurumları arasında en üst düzeyde eğitim veren bir kurumdu. Burada Kur‘an, hadis, kelam, fıkıh, tefsir gibi dini bilimler yanında; fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi pozitif bilimlerden dersler verilmiştir. Sahn-ı Seman Medresesi şu anki İstanbul Üniversitesi'nin temelini oluşturuyordu.

Sahn-ı Seman Medresesi'nin yanı sıra Ayasofya, Zeyrek ve Eyüp camilerinde de medreseler açılmıştı.  O dönemde Fatih, birçok yerde medreseler açmış ve dünyaca ünlü bilim adamlarını sarayına davet etmiştir. Fatih döneminde Ali Kuşçu, Sinan Paşa ve Ahmet Paşa gibi birçok bilim adamı yetişmiş ve bunlar devlet yönetiminde de söz sahibi olmuşlardır.

Dönemin bilim insanları medreselerde ders verebilmek için adeta yarışmışlar. Hatta yazdıkları eserleri Sultan Mehmet'e sunmak istemişlerdir. Âlimleri sarayında kabul etmeyi, onlarla tartışmayı, sohbet etmeyi seven Fatih, sık sık âlimleri toplayarak belli konular üzerinde tartışmalar ve fikir yürütmeleri yaptırmıştır. Kendisi de bu tartışmaları yakından takip etmiştir. Böylece hem rekabet ortamı oluşturmuş hem de yeni fikirlerin de üretilmesine zemin hazırlamıştır.

Ateşli silahlar bilimine de ilgi duyan ve bizzat çalışmalar yapan Fatih, İstanbul kuşatmasında kullandığı şahi toplarının çiziminde Türk mühendisler ile birlikte bizzat kendisi bulunmuştur. Şahi topunun dökümünde daha önce Bizans'tan sınır dışı edilen Macar Urban ve Cenevizli Donar Usta da bulunmuştur. Edirne'de deneme atışları yaptıran Fatih, bu topu İstanbul kuşatmasında kullanmıştır.

91.5 cm'lik namluya sahip topun 680 kilogram ağırlığındaki güllesinin menzili ise 1200 metredir. İstanbul'un fethinden sonra, 1464 yılında Çanakkale Boğazı'nın savunmasında da kullanılan şahi topları, 1807'de İngiliz donanmasına büyük hasar vermiştir.

Osmanlı Devleti 600 yıl ayakta kaldıysa elbette bunun altında bilime ve insana verilen değer var. Nitekim bundan uzaklaştığı zaman da gerilemeye ve dağılmaya başladı.

29 Mayıs'ta saat 15'te Pera Palas önünde yapacağımız basın açıklamasında buluşmak dileğiyle..

KEMAL ÇİFTÇİ - TERCÜMEİHÂL

1959 yılında Ardahan’ın Göle ilçesinde doğdu. 1975 yılında Erzurum Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne girdi. 1977 yılında yeniden sınava girerek İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne kayıt yaptı. 1982 yılında İ.Ü Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı fakültede Amerikan Kültürü ve Edebiyatı sertifikası da aldı. Öğrencilik döneminde serbest tercümanlık yaptı. 1985 yılında askerlik görevi dolayısiyle İzmir Maltepe Askeri Lisesinde İngilizce öğretmenliği yaptı. Daha sonra Özel Akasya Kolejinde öğretmenlik yaptı. 1986 yılında bilim ve teknoloji dergisi İnsan ve Kainat dergisinde mütercim olarak gazeteciliğe başladı. Daha sonra bu derginin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi ve 1993 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Bu dönemde Türkiye gazetesi adına yurt dışında bilimsel toplantıları izledi, bu konularda haber ve röportajlar yaptı. 1989-1990 yılları arasında İ.Ü. İktisat Fakültesinde okutmanlık yaptı. Bu süre zarfında British Council bünyesinde düzenlenen Liverpool Üniversitesi DOTE (Diploma for Overseas Teachers of English) programına devam etti. 1993-1996 arasında TGRT’de yapımcı-yönetmen olarak görev yaptı. 1996 yılında Reklam ve prodüksiyon firması Yedi Renk İletişim’in kurucuları arasında yer aldı. 1997 yılında Yeni Şafak Gazetesinde köşe yazarı olarak çalıştı. 2004 yılında Bilim Sanat Felsefe Akademisi’nin kuruluşunda görev aldı ve 2008 yılına kadar burada Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Halen Yedirenk İletişim Grubunda Ajans Başkanı olarak görevine devam etmektedir. İLESAM, Türkiye Yazarlar Birliği, New York Bilimler Akademisi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. İngilizce, Arapça ve Farsça biliyor. YAYINLANMIŞ ESERLERİ• Bilim Penceresinden• Bilim nereye koşuyor?• Uzay’da Hayat Var. Tercümeleri:• Asil Nadir Olayı (Tim Hindle)• The Brotherhood (Stephan Knight)• The Last Cry of the Swan (Çanakkale Destanı)• Konuş Benimle Angel (Evelyn Valarino)• The Garden of Besmeleh

KEMAL ÇİFTÇİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  307740

-