14 AĞUSTOS 2020 CUMA

Ahmet Doğan İlbey

“AÇ CANAVARA (HDPKK) TAHABBÜB, İYİLİĞİNİ DEĞİL İŞTAHINI ARTIRIR”

Ahmet Doğan İlbey

Aç canavara (HDPKK'ya) tahabbüb, yâni sevgi göstermek, muhabbet beslemek, siyaseten de olsa, müdârâ icabı da olsa hayırlı bir netice hâsıl etmeyeceği bellidir. Sözümüz, geçen yıllarda bu büyük hatâyı işleyen hükümete, bugün de CHP'yedir.

“Açılım” yıllarında hükümete söylediğimizi bugün CHP'ye söylüyoruz ve bu meselede en başta hükümete, siyasî partiler ve kuruluşlara aynı ikazı yapmayı millî bir vazife addediyoruz:                                                                  

“Aç canavara karşı tahabbüb, onun merhametini değil, iştihasını açar. Hem de diş ve tırnağının kirasını da ister... Bu sebeple canavara karşı şefkat, merhamet ve muhabbet değil, onu defedecek tedbirleri bulmak ve cesaretle uygulamak gerekir” diyor Said Nursî Hazretleri.

Şartlar icabı insanlarla iyi geçinmek için İslâm'ın dışına çıkmadan güler yüz göstermek, gönlünü almak ve idare etmek gibi birçok mânası bulunan “müdârâ” yoluyla HDPKK' nın uslu duracağını ve devletle iyi geçineceğini sanmak, basiretsizliğin, yâni bu kanlı belânın ilerisini kestirememenin bir alâmetidir.

Aç canavar (HDPKK) semizleşirken ne yapıyordunuz?

Devlet ve hükümetin, “Açılım” yoluyla semizleşen HDPKK'nın Türkiye'yi kanlı iç savaşa sürükleyen, asker ve polisimizi şehit eden bir canavara dönüşeceğini, bu canavarın dişlerinin ve tırnaklarının çekilip, ardından boynunun kırılmasının gerektiğini bilmeleri gerekirdi.     

Varlığı ve gayesi itibariyle “aç canavar” vasfına sahip olduğu, eninde sonunda canavarlık iştihasının artacağı gayet açık olan HDPKK' nın çok önceden tenkil edilmesi ve ortadan kaldırılması lâzımdı. Aç canavara taviz verilirse devamını ister ve bu istekler hiç bitmez. “Düşmana merhamet eyleme asla / Merhametten doğan hep maraz olur.”                                              

HDPKK o kadar semirmiş, şişmiş ve azgınlaşmış ki onca istihbarat gücüne rağmen devlet ve hükümet bu canavarın azgınlaşıp ülkeyi bölme noktasına getireceğini nasıl görememiş, hayret!

Bu habis ve kanlı canavarın icra-ı faaliyet eylediği bölgede belediye personelinin çoğu HDPKK'nın mensubu oluyor ve kılık değiştirerek Kandil'e hizmet ediyor ve bölücü faaliyetlerini gerçekleştiriyor, fakat nasılsa devlet ve hükümet kuvvetlerinin bundan haberi olmuyor.

Bu ağır ihmallerin ve suallerin altından kalkmak isteyen başta hükümet ve bütün siyasî partiler ve kuruluşlar HDPKK meselesinde İstiklâl Harbi'ndeki, yâni Millî Mücadele'deki gibi bir olmalıdırlar.

 

 

 

 

 

 

AHMET DOĞAN İLBEY - TERCÜMEİHÂL

1954 Yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Bir kamu kurumundan emekli. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir ve bu teşkilâtın Kahramanmaraş şubesinin kuruluşunda yer aldı. Yazı hayatı 1980’li yıllarda Yeni Düşünce, Dolunay olmak üzere birçok kültür, edebiyat ve fikir dergilerinde başladı. 1990 yıllarda Gündüz Gazetesi’nde, 2010 yılından itibaren Habervaktim.com ve Türkiye Yazarlar Birliği Web sitesinde günlük yazılar yazdı. Bâzı yazılarında “Ali İlbey” müstearını kullandı. Yayınlanan ilk kitabı “Bir Hüzünkârın Tahrir Defteri.” Yayınlanmış diğer kitapları: Bir Hüzünkârın Ömür Defteri, Dil Kapısında Yazılanlar, Millet Üstüne Düşünceler, Aldatan Cumhuriyet, Kemalist Cumhuriyetin Zulümleri, Cumhuriyetin Karanlık Yılları, Müslüman Doğu’nun Derûnu. İrtibat: [email protected]

AHMET DOĞAN İLBEY DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  711435

-