ACİL DURUMLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN KURTARMA BALONU

Acil durumlarda yüksek binalardan güvenle kaçabilmek için 8 yılda geliştirilen kurtarma sistemini izliyorsunuz.


Yorum Yaz

  066635

-