6 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

Ayşe Yıldız

ADALET VE MODERNİZM

Ayşe Yıldız

Eğer bir insanın düşünme tarzı adil değilse, davranışları da adil değildir.

"Ey inananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahit olarak adaleti gözetin" (Nisa-135) 

Bu emir Müslümanları sadece sosyal, siyasal ve ekonomik, adaleti önceleyen bir düzen ve intizam kurmakla vazifeli kılmamış, bunun yanında düşünce tarzlarında da adalet ve tarafsızlığı geliştirmiştir.

Siyasal, ekonomik ve sosyal alanlarda adalet devrini ancak hikmeti kuran ve peygamber öğretisi ile birleştiren Müslümanların müşterek çabalarıyla başarabiliriz.

Malumunuz Kur'an'da, Peygamberin Kitab'ı ve hikmeti de öğretmek için gönderildiği söylenir.

Modernizim, İslam dünyasında işgalini, askeri yenilgiler, sömürgeleşme ve bunların beslediği batının üstünlüğü inancı ile gerçekleştirdi. İlk başlarda askeri ve teknik alanda sınırlı tutulacağı sanılan ve zaruret olarak görülen ıslahat, madenleşme, batılılaşma... Sonraları dünya görüşlerine, zihniyete, inançlara ve dini düşünceye kadar uzandı.

Bu neticeyi kestirememekle beraber gidişatın böyle sonuçlanması çok tabii idi. Dünyamızın derin bir krizden geçtiği gerçek temeli evrensel bunalım olan bu modersnist sürecin önümüze koyduğu olgu, tam bir belirsizlik.

Söz konusu olan bireysel, ruhsal, ekonomik ve sosyal sınırların ötesinde fiziksel sınırların zorlamaya tabi tutulmalarıdır.

Bunalımın kökeninde modernnizim ve varsayımları olmakla beraber, insanların önünde iki seçenek mevcut. Ya din olgusu modern yorumlar ile protest bir hale dönüştürülüp hayatın her kademesinden sökülüp atılacak yahut karşılaşa geldiğimiz tüm problemler içinde bulunduğumuz aşağılık kompleksinden sıyrılarak tüm öğretileri hikmet ile anlayıp, yaşanır hale koyduğumuz çözümler ile erdem ve onurumuzu koruyacağız.

Mekanikleşen toplumun yapı taşı olan birey kendi yalnızlığı seçerek kolayca güdülen ve programlanan sosyal bir kukla rolünde. Zulmün karşısında kendi içine kapanmayı ve gerçeklikle ilişkisini kesmeye geçerli yol seçen birey nevrotik ve psikotik ruhsal sapmalara duçar gözüküyor. İlahi vahyin nuru ile aydınlanmayan bir yolun karanlıklar ile şeytana av olan bir yola sevki durumun vahameti gibi...

 

AYŞE YILDIZ - TERCÜMEİHÂL

AYŞE YILDIZ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  878063

-