AHMET DOĞAN İLBEY TÜM YAZILARI1954 Yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Bir kamu kurumundan emekli. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir ve bu teşkilâtın Kahramanmaraş şubesinin kuruluşunda yer aldı. Yazı hayatı 1980’li yıllarda Yeni Düşünce, Dolunay olmak üzere birçok kültür, edebiyat ve fikir dergilerinde başladı. 1990 yıllarda Gündüz Gazetesi’nde, 2010 yılından itibaren Habervaktim.com ve Türkiye Yazarlar Birliği Web sitesinde günlük yazılar yazdı. Bâzı yazılarında “Ali İlbey” müstearını kullandı. Yayınlanan ilk kitabı “Bir Hüzünkârın Tahrir Defteri.” Yayınlanmış diğer kitapları: Bir Hüzünkârın Ömür Defteri, Dil Kapısında Yazılanlar, Millet Üstüne Düşünceler, Aldatan Cumhuriyet, Kemalist Cumhuriyetin Zulümleri, Cumhuriyetin Karanlık Yılları, Müslüman Doğu’nun Derûnu. İrtibat: ilbeyali@hotmail.com
ilbeyali@hotmail.com
AHMET DOĞAN İLBEY
- 15.10.2019 - Türkiye’yi vatan saymayanlara vatan dersleri
- 14.10.2019 - ‘Fitnenin evveli Şam, âhiri Şam’ ve Esad Suriye’si
- 11.10.2019 - Hakk’a tapan Türk milletinin ordusu serhat boylarında
- 10.10.2019 - Ziya Gökalp’ın dinde Türkçülüğü protestan laik toplumculuğa dayanır
- 07.10.2019 - Ziya Gökalp’in Türk ve millet anlayışı şeriatsız ve sekülerdir
- 03.10.2019 - Ziya Gökalp’te medeniyet beynelmilel ve Avrupa’dır
- 01.10.2019 - Mehmed Âkif, İslâm medeniyetinin müdafîidir
- 29.09.2019 - Demokrasi huzur, birlik ve kardeşliğe mânidir
- 26.09.2019 - Doğu Türkistan’ı Osmanlı Türk’ü gibi kucaklamak
- 23.09.2019 - “Aç canavara (HDPKK) tahabbüb, iyiliğini değil iştahını artırır”
- 21.09.2019 - “Gönüller Yapmaya Geldim”
- 19.09.2019 - Nekrofil (ölüsevici) HDPKK ve yandaşları
- 18.09.2019 - Gönül dostlarıyla Somuncu Baba Hazretlerini ziyaret
- 16.09.2019 - 12 Eylül darbesinin elebaşı nü-sever general Evren’in akıbeti
- 13.09.2019 - İslâm dünyâsı da Türk dünyâsı da Doğu Türkistan’a sağır
- 09.09.2019 - Silahlı her PKK’lıyı meydanda asacaksın efendi!
- 08.09.2019 - “Sirkeci’den tren gider / evim barkım viran gider”                    
- 02.09.2019 - Doğu Türkistanlılara bigâne kalmak Türk devletine yakışmaz
- 31.08.2019 - Ne Jöntürk’üz ne Atatürkçü Türk! Hakk’a tapan Türk milletindeniz
- 27.08.2019 - “Çin’in Yiwu şehriyle kardeşlik protokolü” Kahramanmaraş’a ihanettir
- 24.08.2019 - Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür
- 23.08.2019 - Millî Eğitim’de Hasan Âli Yücel’in zehirli gölgesi
- 19.08.2019 - Marallar oymağında bir ceylanla oturup ağlayan şair
- 12.08.2019 - ‘Ben tellâlım pazarbaşım Ali’dir’
- 10.08.2019 - Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
- 08.08.2019 - Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına
- 06.08.2019 - Milletçe çürüyüşümüzü, inkırazımızı yazan bir mektup
- 03.08.2019 - “Bir Savaş Sonrası İdeolojisi Kemalizm”
- 01.08.2019 - İslâm düşüncesinde hüzün yahut “senetü’l hüzün”
- 30.07.2019 - Hüznümde “ben” yok, “sen” ve “o” var
- 27.07.2019 - Doğu hüzün ve din, Batı haz ve ten
- 26.07.2019 - Ağır bir sual: “Neye gülüyoruz, niye gülüyoruz?”
- 23.07.2019 - Batı kahkaha, Doğu hüzün
- 22.07.2019 - Kahkaha mı, hüzün mü?
- 20.07.2019 - Tâtil modern-sekülerdir, Müslüman tâtil yapmaz
- 18.07.2019 - Darbeci generaller şu şiiri okuyabilirler mi?
- 18.07.2019 - Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
- 16.07.2019 - Bir buğday yetiştiricisi bir darbeci generalden değerlidir
- 15.07.2019 - 15 Temmuz darbeci generallerin çöküşüdür
- 14.07.2019 - 15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır
- 12.07.2019 - Darbeye karşı selâ, ezan, millet
- 11.07.2019 - Bâtıl Türkçülerin Latin harfleri karşısında diz çöküşü-2
- 10.07.2019 - Bâtıl Türkçülerin Latin harfleri karşısında diz çöküşü-1
- 09.07.2019 - Türkler Arapça tabeladan değil, gâvurca tabeladan rahatsız olmalı
- 06.07.2019 - Siyasetin dili bölücü, edebiyatın dili birleştiricidir
- 04.07.2019 - İyi Parti CHP’li belediyelerin LBGT’yi desteklemesini niçin kınamadı?
- 03.07.2019 - “Toplumsal cinsiyet eşitliği projesi” aileyi bozma projesidir
- 02.07.2019 - Doğu Türkistanlı talebelerden harç almak Türkiye’ye yakışmaz
- 29.06.2019 - İktidarın Atatürkçülüğe yakınlaşması fenâ! Millet affetmez
- 29.06.2019 - İktidarın Atatürkçülüğe yakınlaşması fenâ! millet affetmez
- 27.06.2019 - İktidar evvelâ insana yatırım yapmalıydı
- 26.06.2019 - Ah, İstanbul! Seni Chp’li çocuğa vermişler
- 23.06.2019 - Alkollü hayatı Kemalist Chp resmîleştirdi
- 22.06.2019 - Chp milletten özür dileyip siyasetten çekilsin
- 21.06.2019 - Chp’nin cemâziyelevveli karanlık
- 20.06.2019 - Chp’nin cemâziyelevvelini bilir misiniz?
- 18.06.2019 - İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine devam öyle mi?
- 17.06.2019 - Millî Eğitim Bakanlığı tarih şuuru nedir bilir mi?
- 14.06.2019 - Tarih dersini “seçmeli”leştiren Millî Eğitim Bakanlığı’na itiraznâme
- 12.06.2019 - Âmâ üstad Cemil Meriç: “insanlar kıyıcıydılar kitaplara kaçtım”         
- 11.06.2019 - Modernliğin ve sekülerliğin kıskacında yozlaşan dindarlık                                        
- 08.06.2019 - Hasan’a Mektuplar’dan Suları Islatamadım'a bir devrin şairi Abdurrahim Karakoç-2
- 05.06.2019 - Hasan’a Mektuplar’dan Suları Islatamadım'a bir devrin şairi Abdurrahim Karakoç-1
- 02.06.2019 - “Bayramlar bayram olsun…”
- 01.06.2019 - “Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”
- 31.05.2019 - “Cehenneme dönen yol sola bükülür”
- 29.05.2019 - Darbeci generallerin çöküşü
- 28.05.2019 - Türkiye, Necip Fâzıl’ın Büyük Doğu fikrine muhtaç
- 25.05.2019 - Modernizmin “ihtiyaç tuzağı” âfetlerden daha tehlikeli
- 24.05.2019 - M.Kemal Millî Mücadele için tarikat şeyhlerine mektup yazıyor
- 22.05.2019 - Kemalist cumhuriyet “millî” kavramını yozlaştırmıştır
- 20.05.2019 - Laik Cumhuriyet Millî Mücadele’nin devamı değil, muarızıdır
- 18.05.2019 - 19 Mayıs Kemalist Cumhuriyetin ideolojik töreni midir?
- 16.05.2019 - Hangi lezzetin peşindesiniz?
- 15.05.2019 - RAMAZANIN HATIRINA “DİZ ÇÖK EY ZORLU NEFS!”
- 14.05.2019 - AÇLIĞA MEDHİYE
- 12.05.2019 - Cennetin kapısını aç iken çalın
- 10.05.2019 - Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
- 09.05.2019 - Millet ve islâm aynı mânadadır; tefrik edilemez
- 05.05.2019 - Millet kimlikli Türk mü, ulus kimlikli Türk mü?
- 03.05.2019 - Sezai Karakoç’a göre medeniyet dinden doğmuştur
-