18 NİSAN 2019 PERŞEMBE

‘ANDIMIZ’, KEMALİZMİN KOF BİR TÜRKLÜK SİYÂSETİNİN İFÂDESİDİR

İstiklal Marşımıza alternatif olarak ortaya çıkarılan Andımız, Kemalizmin kof bir Türklük siyasetinin ifadesidir. Beynelmilel Masonluğun hizmetine girmiş bir sahte Milliyetçi olan Dr. Reşit Galib’e yazdırılan ‘Andımız’la hedeflenen, Türk milletini İslamla yoğrulan Türk Kültürü’nden uzaklaştırmak ve Türklük lafzının içini Frenkçilikle doldurmaktır.


‘ANDIMIZ’, KEMALİZMİN KOF BİR TÜRKLÜK SİYÂSETİNİN İFÂDESİDİR

YENİSÖZ HABER MERKEZİ

 ANDIMIZIN İÇİ FRENKÇİLİKLE DOLDURULMUŞ

 1933 yılından kaldırıldığı 2009 yılına kadar okullarda okutulan Andımız hadisesi geçtiğimiz günlerde Danıştay'ın ilköğretim okullarında uygulanan “öğrenci andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesiyle tekrar gündeme geldi. Türk Milletinin mukaddesi olan İstiklal Marşı'na alternatif olarak Kemalist Totaliter Rejim tarafından, Beynelmilel Masonluğun hizmetine girmiş bir sahte Milliyetçi olan Dr. Reşit Galib'e yazdırılan Andımız', ‘Türklük' lafzının içi ‘Frenkçilikle' doldurulmuş metinlerle yıllarca çocuklarımıza okutuldu.

 BİRLİK İÇİN ATILAN ADIMLAR BOŞA GİDECEK

 Andımız metninin muhtevasıyla alakalı gazetemize açıklamada bulunan yazarımız Yesevizade, “Gerek Andımız metni, gerekse –bir başka hezeyânnâme olan- “Onuncu Yıl Marşı”, Kemalizmin, mukaddes “İstiklâl Marşımıza” alternatif arayışlarının mahsûlüdür” dedi. Yesevizade, “Bu metnin tekrâr tatbîkata konulması, sırf kof bir sloganı haykırmak uğruna, memleketimizin kavmî olarak Türk olmıyan unsurları ile Türk kavmine mensûb unsurlarının arasını açmaya yarıyacak, Anadolu Milletinin birlik ve bütünlüğünü sağlamak için son senelerde atılan bütün adımlar boşa çıkarılmış olacaktır” dedi.

 12 EYLÜL DARBECİLERİNİN ‘ANDIMIZ'A İLAVESİ ‘ŞAHISPERESTLİK'TİR

 Yazarımız Yesevizâde, “Lânetle andığımız 12 Eylûl Darbesinden sonra ‘Andımız' metnine, ‘Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim!” şeklinde bir ilâve yapılmıştır ki bu tam mânâsıyle bir Şahısperestlik ve Totaliter Zihniyet tezâhürüdür; hakîkî Cumhûriyet ve Müsbet İlim Zihniyetinin tam zıddıdır” diye konuştu.

 BU ZİHNİYETİ BENİMSEYECEK OLSAK TOPYEKÛN İNTİHAR OLUR

 Bu zihniyet ve bu tavır “Tek Adam”ın gösterdiği hedef de, Nurullah Ataç'ın vecîz ifâdesiyle: “Eritmeliyiz kendimizi Avrupa uygarlığı içinde; kurtuluş ondadır!” bâtıl siyâsetinden başka bir şey değildir” diyen yazarımız, “Maâzallâh böyle bir hedefi benimseyecek olsak, Milletçe topyekûn intihâr etmiş oluruz” ifadesini kullandı.

 ANDIMIZ, İSTİKLAL MARŞI'NA ALTERNATİF OLARAK YAZILMIŞTIR

 Mustafa Kemal'in manevi kızı Âfet İnan'ın (Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler isimli kitabında, Ankara, 1984, s. 208) anlattığına göre, “Dr. Reşit Galip, ‘Andımız' metnini, 1933'te, “23 Nisan Çocuk Bayramı” vesîlesiyle kaleme almış, Kemalist Totaliter Rejim, o devirde, hep Milletimizin Âmentüsü mesâbesinde olan İstiklâl Marşımıza alternatif marşlar, yemînler arayışında olduğu için, bu kof bir Türklük haykıran metin, “Tek Adam” tarafından da beğenilmiş ve mekteblerde, o seneden îtibâren, her sabah, tam bir Totaliter tavırla, çocuklara bağırtılır olmuştur.”

 TÜRKLÜK MAOCU KEMALİST DOĞU PERİNÇEK'E Mİ KALDI?

 AYDINLIK'ın 30 Ekim 2018 tarihli nüshasının manşetini sert bir dille eleştiren YESEVİZÂDE, “Türklük” ve “vatanperverlik”; ömrü istismârcılıkla, anarşistlikle, fitne-fesâd çıkarmakla geçmiş, Komünist ahlâksızlığını şiâr edinmiş, senelerce memleket evlâdlarını birbirine kırdırmış, bir zamanların alenî PKK propagandacısı ve destekçisi, Millî Kültürün can düşmanı şu Maocu Kemalist Doğu Perinçek ve emsâline mi kaldı?” dedi.

manset1

Maârif Vekîli Dr. Reşit Galip ve tebcîl ettiği

“gökler kadar engin varlık sâhibi” “En Büyük Vatandaş”…

 

 

manset2

(Maocu Kemalist Aydınlık gazetesinin 30 Ekim 2018 târihli nüshasının manşeti)

 

Yorum Yaz

  993786

-