8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

Bülent Acun

ATASOY ABİ KONUŞUYOR KULAK VERİN!

Bülent Acun

Cumartesi günü kitap ve gönül dostu sevgili hemşehrim Orhan Kocabaş aradı. Hocam senin orada Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde Atasoy Müfütoğlu konuşacak. Müsaitsen birlikte dinleyelim, dedi. Onun bu nazik ve cazip davetine icabet etme niyetiyle esaslı bir ‘eyvallah' dedim.

Ve beklenen gün geldi. Belirlenen yer ve saatte beklediğimiz Atasoy Müftüoğlu ağabeyi dinliyoruz. “Aşk söyletiyor, dert inletiyor.” Bu aşk ve dert ile konuşan Atasoy Abi, bize kendisini kemâli dikkatle dinletiyor. İşte bu alkışlanmak ve dışlanmak kaygısından âzade; tribünler, genel kabul ve realite illetlerinden fersah fersah uzak, köklü sorunlarımıza mana yüklü çözümler öneren ve nehir gibi akan bu konuşmadan alabildiğimiz bazı notlar:

Bugün Müslümanlar olarak bizim çok köklü ve devasa sorunlarımız var. Maalesef biz o sorunlarımızla yüzleşme yerine onları öteliyor ve sadece biriktiriyoruz.

***

Bugün bizler Müslümanlar olarak etki üretemiyoruz. Etki üretemediğiniz zaman, sizi kolonize ederler, geriye sadece romantik nostalji kalır, o da herhangi bir işe yaramaz.

***

Hamaset bizi kurtarmaz, sadece günü kurtarır. Ne zaman bir toplumda hamaset yükselirse o zaman o toplumda düşünce baş aşağı yuvarlanır. Eyleme geçmeyen düşünce herhangi bir anlam ifade etmez.

***

Bugün Müslümanlar olarak içeriden ve dışarıdan kötülüğe maruz kalmaktayız. İçeriden gelen kötülük bilinçsiz, dışarıdan gelen kötülük ise bilinçlidir.

***

Müslümanlar etki üretemedikleri için ulus devletler onları araçsallaştırıyor. Türk Müslümanlığı, Kürt Müslümanlığı, Arap Müslümanlığı… İslam böylece ırkçılığa ve ulusçuluğa indirgeniyor, hapsediliyor, netice olarak ümmet ortadan kaldırılıyor.

***

Bugün İslam maalesef ucuz bir propaganda aracıdır. Müslümanlarda sadece bir istatistik konusudur.

***

Müslüman olmak İslam bilinç ailesine dahil olmak demektir. İslam evrensel ayrıcalığın adıdır. Bizim kerim kitabımız her türlü yerelliği, köylülüğü, taşralılığı, ırkçılığı, mezhepçiliği aşmış ve bütün bir insanlıkla konuşmuştur.

Bundan dolayı bütün İslam başkentleri kozmopolittir. Oralarda her renk ve kültür kendisine özgürce yer bulmuştur. İslam başkentleri asla tek renkli, tek sesli değildir.

***

Müslümanlar olarak evrensel ayrıcalığı kaybettik. Artık hepimizin kabileleri, aşiretleri ve milliyetleri var.

*****

Müslüman olmak; nitelikli, ufuk sahibi, ince ve duyarlı olmaktır.

*****

Bugün Müslümanlar politik popülizmin etkisi altındadır. Politik popülizme kapılan toplumların kültürel ve entelektüel gündemleri yoktur.

***

Müslüman toplumlar hakkıyla içtihad faaliyetleri yürütülmedikleri için tarihle ve vahiyle ilişkileri kesilmiştir.

***

Bugün düşünsel ve felsefi meşrutiyetin yerini karizmatik figürler almıştır.

***

Tek aklı seçmek, tek akla kapanmak düşünsel intihardır ve akılsızlıktır.

***

Kapitalizmin, sekülerizmin ve neoliberalizmin bütün kavram ve kurumlarıyla hâkim olduğu; İslam'ın tek bir rüknünün bile özgür olmadığı bir ülke!

İslam âlemine nasıl lider olabilir?

***

Dünyanın yeniden fethedildiği dönemde bizde hala taharetin edepleri tartışılıyordu. Yani biz İslam'ın geçmişte ne yaptığını ve ne söylediğini tartışıyorduk. Bizim asıl tartışmamız gereken şey, İslam'ın bugün ne yaptığı ve ne söylediği olmalıdır.

***

Bugün biz tarihten çekilmiş ve onun dışına atılmış vaziyetteyiz. Tarihi onlar yapıyor, bize de sadece onların kaydını tutmak düşüyor.

***

Hamaset ve popülizm; toplumları uyuşturur, rahatlatır. İşte bundan dolayı Ali Şeriati konuşmalarına ‘Bugün sizi rahatsız etmeye geldim.' diye başlardı.

***

Bugün bu toplumdan entelektüel emperyalizme cevap verecek, insanların kendisi için o söylediyse doğrudur, diyebileceği bir tane bile kamusal düşünür ve filozofumuz yoktur.

***

Bugün maalesef toplumumuzda İslam'ın sosyal, siyasal, kültürel ve hukuki müeyyidesi yoktur. Müslümanların hayat tarzını bu müeyyideler değil sahte mutlaklar belirliyor.

Bugün maalesef bilincimiz sömürgeleştirildiği için, ne kadar Müslüman olacağımıza sahte mutlaklar karar veriyor. 

***

Müslümanlar ırkçılık ve ulusçuluk engellerini aşıp bir kere ümmet şuuruyla hacc edebilselerdi, İsrail Filistin'e zulüm yapamazdı.

***

Neoliberal kültür karşısında Müslümanlar gök gürlemesi gibi gürlemelidir.

***

Doğudan gelen her şey iyi olmadığı gibi, batıdan gelen her şey de kötü değildir. Bugün batıda ki önemli isimler postseküler dönemde dinin tekrar kamusal alana dönüşünü tartışıyor ve diyorlar ki; ‘Din yeniden kamusal alana dönmezse bizim hiçbir güvencemiz yoktur.'

***

İslam ontolojik meşrutiyetini yeniden kazanmadıkça biz asla bağımsız olamayız.

***

Bugün her biri sosyal yardım kuruluşuna dönüşen STK'lar ne zaman Müslüman zihnin özgürleşmesine hizmet edecekler.

***

Muhammed İkbal der ki: ‘Sizin Kur-an'dan anladığınız, ölümünüze yardımcı olması için yasin okumaktır.' Kur-an'ı anlamak ve yaşamak için okumalıyız. Epiktetos der ki: ‘Benden öğrendiğiniz bilgilerle insanlara gösteriş yapmayın. Bakın benim keçilerim var. Onlar benden her akşam aldıkları otu ve yemi ete, süte ve yüne dönüştürürler. Sizde bilgiyi böyle yapın.'

***

Okuduğunuz bu cümleler dinlenmiş bir konuşmadan iktibas edilmiş cümlelerdir. Yani dememiz o ki söz konusu cümlelerin her birinin evveli vardır, ahiri vardır. Bu güzel programın ev sahibi Bilinç Derneği'ne candan teşekkürler.

 

 

BÜLENT ACUN - TERCÜMEİHÂL

BÜLENT ACUN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  305905

-