Hüseyin Yağmur

BİR EV DOLUSU ‘ADAM GİBİ ADAM’

Hüseyin Yağmur

Geçen hafta bir dergide Hz. Ömer merkezli bir menkıbeye rastladım. Yanındaki kayayı göstererek “Vallahi ben din konusunda bu taş parçasından daha katıyım” diye Hz. Ömer'in bu menkıbesini sizlerle paylaşmak istedim.

 

İmam Buhâr'î'nin et-Târîhu's-Sâğîr'inde bildirdiğine göre; Hazret-i Ömer radiyallahu anh bir gün bazı arkadaşlarıyla oturmuş sohbet ederken, arkadaşlarından birisine “Şu anda gönlünden ne geçiriyorsun; neye sahip olmak isterdin?” diye sordu. O zât, “Bu ev dolusu altına sahip olup Allah yolunda harcamak isterdim” dedi.

 

İkinci bir şahsa “Sen ne arzu ederdin?” dedi. O da, “Bu ev dolusu mücevherlerim olsa da Allah yolunda infak etsem” dedi. Bir başkasına aynı soruyu sordu. O da öncekilerin temennilerine benzer temennilerde bulundu.

 

Hazret-i Ömer “Daha başka ne isterdiniz?” diye sorduğunda; “Başka ne isteyelim ki?” dediler. Bunun üzerine Hazret-i Ömer de bir temennide bulunmuş ve şöyle demiştir: “Bana gelince, ben Ebû Ubeyde İbnü'l-Cerrâh, Muâz b. Cebel ve Huzeyfe İbnü'l-Yemân gibi bu ev dolusu adam olsa da Allah'ı insanlara tanıtmak ve insanları Allah'a kulluğa davet etmek için onları değerlendirseydim” buyurdu.

 

Kıssadan hisse şu: Bir ümmeti, ev dolusu altını olanlar değil, ev dolusu mücevheri olanlar, bankalar dolusu parası olanlar değil, adam gibi adamlara sahip bir topluluk yüceltir.

 

Aradan yaklaşık 1.500 yıl geçti. Hâlâ Ümmeti Muhammed'in en önemli meselesi adam gibi adamlara sahip olmak…

……………

 

Bundan 30 yıl kadar önce bir mübarek zatı, gençlere sohbet ederken dinlemiştim. Şöyle demişti gençlere: Ümmeti Muhammed'in bugün en önemli sorunu ‘kahtı rical'dir. (Kaliteli adam eksikliği) Dikkat edin! Eğer adam gibi adam olmazsanız Mısır'a Sultan da olsanız bir faydası yok.

 

Adam gibi adam olmak işte bu kadar çok önemli…

 

Sizinle bir adam gibi adam kıssası paylaşayım:

 

Son Reisülkurra Abdurrahman Gürses Hocayı cemaatinden bir zengin ısrar ederek masraflarını karşılamak suretiyle hacca götürür. Hacca gidilir, gelinir. Dönüşte her fırsatta zengin kişi Abdurrahman Hocayı nasıl hacca götürdüğünü ballandıra ballandıra çevresine anlatmaya başlar.

 

Artık Hocaefendiye gına gelir. Sahibi olduğu evi satar. Eline geçen paradan kendisinin hacc masrafını çıkartır. Getirip zengin adama verir.

 

Zengin adam şaşkınlık içinde “Bu ne parası?” diye sorunca, Abdurrahman Hoca, “Hani anlata anlata bitiremediğin bir hacc var ya, onun parası” der.

 

Adam gibi adamlar; az bulunurlar, kolay alınıp satılmazlar, adam değerinden anlayanlar için paha biçilmez kıymettedirler.

 

HÜSEYİN YAĞMUR - TERCÜMEİHÂL

Yakın tarih ve siyaset araştırmacısı, yazar

HÜSEYİN YAĞMUR DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  176700

-