23 MART 2019 CUMARTESİ

Yunus Ekşi

BOŞANIYORUZ...

Yunus Ekşi

TÜİK evlenme boşanma verilerini açıkladı. 10 yılda 1 milyon 200 bin çift yollarını ayırdı.  Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre evlenme azaldı,  boşanma arttı. Nüfus oranlarına paralel en fazla boşanma İstanbul'da gerçekleşti.

Son 10 yılda evlenen çift sayısı 7.9 geriledi.  Bu rakam 596,409 oldu. Boşanan çift sayısında % 29,6 olarak oldu. Geçen yıl sonu  boşanma 128.400 oldu.  On yılda 1milyon 218 bin 418 kişi boşandı.

Verilere göre boşanmalar 30-39 yaş aralığında daha çok görülüyor. Boşanmaların % 38,7 si ilk 5 yılda % 20,7  kısmı 6-10 yıl arasında gerçekleşmektedir. Evliliğin 26 .yıl sayısından sonra boşanan çift sayısı 10 bin kişi oldu. En çok boşanma 28.105  olarak İstanbul'da gerçekleşti. 10 bin 939 kişi ile İzmir, 10 bin 748  ile Ankara,  ardından Antalya ve Bursa takip etti.

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığının temel hedefi, toplumumuzun çekirdeği olan ailenin korunmasına yönelik plan ve programlar geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Temel amaç, ailenin korunması olup, hem aile içinde hemde  aile toplumsal ilişkilerde ailenin bütünlüğünü  korumak, gözetmek ve geliştirmektir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  vizyonunu ‘' Türkiye'nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak.'' olarak tanımlıyor.

‘' Devlet geleneğimizden ve medeniyet değerlerimizden beslenerek aile odaklı ve hak temelli sosyal politikaların ülkemize kazandırılması ve sosyal risklere karşı ailenin, bireylerin ve toplumun korunması Bakanlığımızın politikalarının merkezindeki temel yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın!” cümlesiyle ortaya konan sorumlu ve hakşinas yönetim anlayışını da yansıtmaktadır.'' denmektedir.

Bakanlığın Resmi sitesini incelediğimizde bu  vari cümleleri daha çok sık okursunuz. Böyle yazmasına rağmen yukarıda TÜİK ‘in verilerine baktığımızda bir çok şeyin sözde olduğunu görüyoruz. Bu, sorunu doğru tespit edememektir.

Aile Bakanlığı  her yıl artan boşanmaların nedenini çok ciddi bir çalışmayla ortaya çözüm odaklı olarak ortaya koyamamaktadır. İnsanların boşanma nedenlerindeki ekonomik  geçim sıkıntısı başta geldiği halde bu konudaki çözümsüzlük bakanlıklar arası koordinasyon eksikliğinden de ileri gelmektedir. Bu orandaki boşanmaların getirdiği  sosyal patlamalar, aile travmaları, doğru bir aile içi ekonomik politikayla çok ciddi oranda en asgari seviyeye indirilebilir.

Bizim bir önerimiz olarak ifade edeceğimiz' Zorunlu aile maaşı' aile içindeki ekonomik problemlerin giderilmesine  yönelik bir çözüm önerisidir. Tabi bu  bütçede ciddi bir yük oluşturacağından Maliye Bakanlığına takılacağı,  dolayısı ile bakanlık üstü bir hükümet politikası olması gerektiği gerçeğini ortaya koyacaktır.

İş dönecek  yine ekonomik politikalara gelecektir. Onca aile maaşının ödenebilmesi için bağımsız bir iktisat politikasına ihtiyacınız  olacaktır. Bağımsız iktisat politikası içinde bağımsız bir paranızın olmasına ihtiyacınız olacaktır.

 Böyle  bir durumda, parası olmayan bir devletin bağımsızlığından, bağımsız milli politikalar üretmesinden bahsedilemez.

Selam ve dua ile...

 

 

 

YUNUS EKŞİ - TERCÜMEİHÂL

YUNUS EKŞİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  982144

-