CAMİ SÜSLEME YENİDEN DEĞER KAZANIYOR!


CAMİ SÜSLEME YENİDEN DEĞER KAZANIYOR!

İslam dinindeki toplanma alanlarının en görkemlilerinden olan camiler sadece bir toplanma ve ibadet merkezi olmasının ötesinde aynı zamanda sosyal ve kültürel hayatın da aktif şekilde ilerlediği yerlerdendir. Her ne kadar Türklerle girmemiş olsa da özellikle Osmanlı döneminde yapılan cami projeleri ile cami süsleme çalışmalarının ne kadar önemli olduğu günümüze kadar başarıyla ayakta kalabilen camilerimizin içinde bulunan süslemelerin ne kadar estetik atmosferler yarattığı ile rahatlıkla görülmektedir. İbadethanelerin atmosferinin istenilen noktaya gelmesi sağlanırken aynı zamanda kültürel olarak da mimari açıdan çok önemli bir yeri bulunan bu süslemelerin son yıllarda artan cami yapımları ile birlikte tekrar değer kazandığı görülüyor.

Nakkaşların Önemi Giderek Artıyor!

Büyük kapasitelere sahip cami sayısında artış meydana gelmesi sonucunda duvarlara nakış işleyen, buralara desen hazırlayan ve minyatür çizimleri yapabilen nakkaşların da değeri git gide artıyor. Özellikle cami nakkaş işleri söz konusu olduğunda bu kişilerin ortaya koyduğu emeklerin camilerin kullanım ömürleri kadar uzun olduğu ortaya çıkabilmektedir. Camilerin ilk kez iç duvarlarının desen çalışmaları yapılırken nakkaşlardan yararlanıldığı gibi aynı zamanda restorasyon yapılması gereken cami projelerinde de sıklıkla nakkaşlardan destek alındığı görülüyor. Sahip oldukları sanatsal zevkin dışında aynı zamanda cami duvarlarının ve tavanlarının boyutları da hesaba katıldığı özel bir çalışma yaptığı açık bir şekilde ortada olan nakkaşlar ilerleyen dönemde de kültürel önemini korumaya devam edecektir.

Cami Tezyinatı Nasıl Yapılır?

Camilerde nakkaşlar eliyle gerçekleşen tüm desen, motif, renklendirme ve atmosfer kurma çalışmaları cami tezyinatı olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir adıyla cami nakış işlemleri olarak adlandırılan bu çalışmalarda nakkaş adı verilen kişiler camilerin tavanlarını, kubbe bölümlerini, iç duvarlarını farklı tekniklerle daha canlı hale getirmektedir. Bunu yaparken öncelikle zeminler uygun bir renge boyanmakta ve deneme kağıtlarında yapılmış olan çalışmaların kalıbı çıkarılarak bunların tamponlama adı verilen bir yöntemle yapıştırılmasıyla ilerlenmektedir. Burada nakkaşın farkını kullandığı teknikle, boyama araçlarını nasıl kullandığı ile ortaya çıkarması söz konusu olabiliyor. Camilerin daha soyut yerler olup mekanlara anlam katılmasını sağlayan bu çalışmalar camileri ziyaret eden kişiler için de anlamlı oluyor.

Yorum Yaz

  249132

-