2 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Bülent Acun

CAMİDE ÇOCUK

Bülent Acun

Camide çocuk, güzel bir bahçede açmış nadide bir kır çiçeği…

Camide çocuk, aydınlık yarınların teminatı, dindar nesiller yetiştirmek yolunda atılmış mühim bir adım.
Camide çocuk, alemi bekaya irtihal eyledikten sonra da amel defterini açık tutmak için çekilmiş esaslı bir besmele.
Camide çocuk, dedemizden ve babamızdan aldığımız kutlu emaneti, çocuğumuza ve torunumuza tevdi etme imkanı.
Camide çocuk, İslam ile insanın mübarek mekanda muhteşem buluşması.
Camide çocuk, namazda tadili erkan, rahlede tahsili irfan, mektepte tebdili mekan, manada terfi-i makam.
Camide çocuk, toprakta tohum, ağaçta meyve, ekinde başak, gökte hilal, gülde bülbül.
Camide çocuk, bugün büyüklerin arasında bir küçük, yarın küçüklerine kol kanat gerecek bir büyük.  
Camide çocuk, bugün belki safların, cemaatin en sonunda; yarın cemaat ve cemiyetin en önünde.
Camide çocuk, insanı dinlendiren bir kuş cıvıltısı, sesi kubbe de yankılanan bir su şırıltısı.
Camide çocuk, elinde cüzü, o tertemiz yüzüyle mabedin aziz misafiri.
Camide çocuk, camiinin süsü, ziyneti; cemaat ve cemiyetin büyük nimeti.
Camide çocuk, Ali Ulvi Kurucu'nun deyimi ile “büyüklerin kabul edilmiş duası.”
Camide çocuk, rahlede diz çökerek cehalete diz çöktürecek müstakbel bir Kur'an muallimi.
Camide çocuk, ilim denizinde Hazreti Peygamber'in izinde insanı felakete sürükleyen helak edici günahlardan uzak, modern zamanda adeta Hazreti Nuh'un gemisinde.
Camide çocuk, isim ve sıfatlarıyla yüce Allah'ı tanıyıp severek ve ona boyun eğerek anlam bulan, felah bulan, âgah olan.
Camide çocuk, Allah'ın meleklerini tanıyıp seven, hiçbir zaman ve hiçbir yerde Yüce Allah'ın kendisini yalnız bırakmadığını hisseden, hayatta bitmek tükenmek bilmeyen bir özgüvene sahip olan.
Camide çocuk, Allah'ın Peygamberlerini, o kutlu rehberlerini tanıyıp, severek, onların hayatlarından hayatına hakikatler, ibretler ve hikmetler iktibas eden, böylece her ahval ve şeraitte hak yola revan olan.
Camide çocuk, Allah'ın peygamberlerine gönderdiği kitaplara iman ederek, cehaletin defterini düren.
Camide çocuk, Ahiret inancı ile tanışarak dünyevileşme ve ondan kaynaklanan her türlü afet ve felaketten uzak duran. 
Camide çocuk, bugün dünyada yaptığı ve söylediği her şeyin o dünyada sevap ve günah olarak mizana geleceğini bilen bir çocuk, büyüdüğünde hayatına ilahi nizamı hakim kılan.
Camide çocuk, Allah Resulünün ifadesi ile “kader ve kazaya inanarak hayatında karşılaşacağı keder ve ezadan emin olan.”
Camili çocuk, farzı, vacibi, sünneti, haramı, helali yani kendisine hayatı boyunca lazım olacak ilmihali bilen, hayatında karşılaşacağı bütün sorunlara pratik cevaplar bulan.
Camide çocuk, İslam'ı İslam'a uzak cahil kimselerden değil, ilim, irfan, ehliyet ve liyakat sahibi ehil insanlardan öğrenen. Camide çocuk, zekatla rekatı karıştırıp, minareye balkon diyenlerin düştüğü o gülünç duruma düşmeyen.
Camide çocuk, o kubbenin altında adeta bulutların üstünde, minarenin gölgesinde bir esenlik ülkesinde, istikbali kıble de bulan, sağa sola savrulmaktan kurtulan... 
Camide çocuk, bugün kürsüden, minareden beslenen, yarın beslendiği yerlerden tüm insanlığa seslenecek olan…
Hasılı kelam camileri çocuklarla dolmayan bir millet, Allah muhafaza huzur güven ve esenlikten nasibi olmayan bir millettir. 

BÜLENT ACUN - TERCÜMEİHÂL

BÜLENT ACUN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  936710

-