14 AĞUSTOS 2020 CUMA

Ahmet Doğan İlbey

CHP MİLLETTEN ÖZÜR DİLEYİP SİYASETTEN ÇEKİLSİN

Ahmet Doğan İlbey

M.Kemal'in kurduğu Altı Ok Partisi sun'i oksijenle yaşatılmaya çalışılıyor. Doksan yıldır millete hasım olan bu gayr-ı millî siyasî partinin zeval vakti geldi artık.

Millet nezdinde hiçbir itibarı bulunmayan, milletle İslâmca hiçbir kalbî ve fikrî bağı olmayan Atatürkçü Cumhuriyet oligarşisinin, ulusalcıların, Beyaz Türklerin, modernlerin ve laikçilerin partisi CHP'nin iflâh olması mümkün değil.

Türkiye'nin binyıllık İslâmlaşmış sosyolojisi, yakın târihi ve asıl hüviyetine kavuşma imkânı bulan millet böyle söylüyor. Yapacakları tek şey var, mazlum ve mazrur milletten özür dileyen bir beyannâme yayınlayıp çekilmek...

Son günlerini nedamet gösterip, af ve mağfiret dileyerek yaşamalı. Belki bu gayret sâyesinde millet tarafından “Vah zavallı! Din ü millete çok kötülükler etti, zulüm ve harama bulaştı, fakat nâdim oldu, tövbe etti… Allah taksiratını affetsin…” sözlerine mazhar olabilir.

Vakit geçmeden, fosilleşen Altı Ok'çuluğun ve Atatürkçülüğün kötü ruhundan arınmaya niyet ettim Yârabbi deyip, aşağıda nümunesini verdiğimiz “Milletten Özür Diliyoruz” başlıklı beyannâmeyi neşrederse hayrına olur:

“1923'den bugüne Müslüman Türk milletinin ve milletin diğer unsurlarının Cumhuriyeti olmadığımızı, bu târihten itibaren kültür ve eğitim gibi her sahada yaptıklarımızın Batılılaştırma politikası olduğunu, dayattığımız laikçi Türkiye modelinin zulüm rejimine dönüştüğünü, bin yıllık İslâm medeniyetine uymayan inkılâplar yaptığımızı, nice suçsuz insanları laik rejim adına idam sehpalarına yolladığımızı, Kur'ân-ı Kerimleri toplayıp yaktırdığımızı ve tepelettirdiğimizi, vatandaşları jandarma eliyle dövdürüp ailesinin gözü önünde hakaret ettirdiğimizi, zorla şapka giydirdiğimizi, câmileri depo yaptırdığımızı, Türkçe ezan okutturduğumuzu, işgalci kuvvetler gibi davrandığımızı, millî hâkimiyet hakkını çiğnediğimizi, din-i İslâm ve vatan-ı İslâmiye gayesiyle İstiklâl Harbi'ne katılan millete Atatürkçü Cumhuriyet ilkeleri adına sosyal hayatta ve kamu kurumlarında nice zulümler yaparak izzetini ve haysiyetini ayaklar altına aldığımızı, İlk Meclis'te verdiğimiz sözlere ihanet ettiğimizi ve milleti aldattığımızı itiraf ediyor, 1925 ile 1950 arası ve 27 Mayıs 1960 ve sonrasındaki darbeler vasıtasıyla yaptığımız her türlü fiil ve zorbalığımızdan dolayı Türk milletinden ve milletin diğer unsurlarından özür diliyor ve çekildik doksan yıllık zillet ve zulmümüzle meydan-ı siyasetten diyoruz.”

 

 

AHMET DOĞAN İLBEY - TERCÜMEİHÂL

1954 Yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Bir kamu kurumundan emekli. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir ve bu teşkilâtın Kahramanmaraş şubesinin kuruluşunda yer aldı. Yazı hayatı 1980’li yıllarda Yeni Düşünce, Dolunay olmak üzere birçok kültür, edebiyat ve fikir dergilerinde başladı. 1990 yıllarda Gündüz Gazetesi’nde, 2010 yılından itibaren Habervaktim.com ve Türkiye Yazarlar Birliği Web sitesinde günlük yazılar yazdı. Bâzı yazılarında “Ali İlbey” müstearını kullandı. Yayınlanan ilk kitabı “Bir Hüzünkârın Tahrir Defteri.” Yayınlanmış diğer kitapları: Bir Hüzünkârın Ömür Defteri, Dil Kapısında Yazılanlar, Millet Üstüne Düşünceler, Aldatan Cumhuriyet, Kemalist Cumhuriyetin Zulümleri, Cumhuriyetin Karanlık Yılları, Müslüman Doğu’nun Derûnu. İrtibat: il[email protected]

AHMET DOĞAN İLBEY DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  625918

-