7 AĞUSTOS 2020 CUMA

Ahmet Doğan İlbey

“ÇİN’İN YİWU ŞEHRİYLE KARDEŞLİK PROTOKOLÜ” KAHRAMANMARAŞ’A İHANETTİR

Ahmet Doğan İlbey

İki bin yıldır Türklere hasım olan katil Çin, Müslüman Doğu Türkistanlı kardeşlerimize zulüm ve soykırıma yapmaya devam ediyor. Bütün dünyâ,  gökler ve yerler şâhittir ki, Çin denen ejderha Uygur Türk karındaşlarımızı esir kamplarında bir bir öldürüyor, anaları çocuklarından ayırıyor, babaları bilinmez adreslerde işkenceye tâbi tutuyor. Ülkesine sokulmayan sürgündeki anaların, babaların feryatları melaikeleri ağlatacak dozda…

Çin'in soykırım ve zulmü İblis'in dölü İsrail'in soykırım ve zulmünü geçti. Hapishânelerde işkenceyle öldürülen Doğu Türkistanlı lider, âlim, edip, ozanları ve yıkılan câmileri anlatmaya yürek dayanmaz.

 

İblis'in ikinci dölü Çin'le “kardeşlik” Maraş'a zillettir

Kahramanmaraş'ın “Çin'in Yiwu şehriyle kardeş ilân edilmesi” haram işlemek, küfre girmektir. İblis'in dölü İsrail'den sonra Asya'nın İsrail'i, yâni İblis'in ikinci dölü Çin'le “kardeşlik oluşturmak”, “kardeş şehir”cilik oynamak Kahramanmaraş'a yapılmış ağır bir hakarettir. Millî Mücadele'nin, yâni İstiklâl Harbi'nin ilk kıvılcımı olan Şanlı Maraş'a, Gâzi Maraş'a, muharip Maraş'a ihânettir.

Şehr-i Maraş'ı “Çin'in Yiwu şehri le kardeş ilân etmek”,  Fransız'a karşı Maraş'ı din-i İslâm ve vatan-ı İslâmiyye şiarıyla müdafaa eden Maraşlı Kuvva-yı Millîyeci gâzi ve şehitlerin, Sütçü İmam'ın, Şeyh Ali Sezai Efendi'nin, Mıllış Nuri'nin, Arslan Bey'in, İbrahim Evliyâ Efendi'nin ruhlarını incitecektir.   Maraşlı Türkler,  yâni Maraşlı Müslümanlar katil ve soykırımcı Çin'le kardeş olamaz. “Olur” diyenler Maraş'ın kahramanlığına, tarihine, kimliğine, seciyesine yâni Maraşlılığa ihânet etmiş olurlar.

 

Çin'den kardeş olmaz

Herkese kardeş denmez. Müslüman Doğu Türkistanlı kardeşlerimize asırlardır zulmeden, soykırım yapan kâfir Çin ise asla kardeşimiz olamaz. Kardeş, Doğu Türkistan Türkçesinde  “kādaş/kagadaş/karındaş” ve Dîvan-i Lugat-it Türk'de “karındaş”, “kardaş” tır ki din ve lisan, kalp ve gönülce bir olanlar mânasındadır…

Herkesle kardeş olunmaz, kardeş senin gibi konuşur, senin gibi İslâm'a, tek Allah'a ve Resûlü Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâma inanır. Kardeş dediğin senin gibi güler, ağlar. Gönlü senin gibi inşirah bulduran aynı şiirleri okur ve yazar. Aynı türkülerle coşar ve hüzünlenir.

Çin emperyalizmi Sincan Uygur Özerk Bölgesi dediği, aslı Doğu Türkistan olan Türk yurdundaki soydaşlarımızın dilini, kültürünü, kimliğini, tarihini, dinini, yâni İslâm'ı yok ediyor. Zâlim Çin devleti işgal ettiği Doğu Türkistan'da Uygurları Müslüman ve Türk oldukları için zulüm ve işkence altında inim inim inletmektedir. Milyonlarca Uygur Türk'ünü esir kamplarında kısırlaştırıyor, asimile ediyor. Evlerini yıkıp, topraklarını gasp ediyor. Dillerini ve dinlerini yasaklıyor.

 

Maraşlı Türkler “Çin'in Yiwu şehriyle kardeşlik” kararını bozacaktır

Asırlardır kâfir ayağı değmemiş Maraşlı İslâmların, yâni Maraşlı Türklerin şehri Kahramanmaraş, katil ve soykırımcı Çin'in Yiwu şehriyle “kardeş ilân edilmesi”  Maraşlılara yapılmış darbedir, suikasttır. Şehr-i Maraş'ı Çin'le kardeş ilân etmek, Maraşlı İslâmların, yâni Maraşlı Türklerin binyıllık hüviyetine saldırıdır. Dulkadırlı Beyliği ve Osmanlı'dan tevarüs eden şahsiyetine yapılmış küfürdür. Göreceksiniz Maraşlı Türkler gür ve şuurlu bir sesle haykıracak ve “Maraş Maraş derler de yâr amman amman / Uy Maraş Maraş da bu nasıl Maraş / Kara gözlerinde yaş, bağrında ataş” türküsünü söyleyerek bu şenî ve alçakça kararı telin edecek ve bozacaktır.

Millî Mücadele'de Fransız'a meydan okuyan Maraş Ulu Câmii ve Maraş Kalesi “Çin'in Yiwu şehriyle kardeş şehir protokolüne” de meydan okuyacaktır. İstiklâline ve millî kimliğine dokunulamayacağını bütün dünyâya gösteren ve Fransız kâfirine karşı duran Kahramanmaraş “Çin kardeşliği” kararına da karşı duracaktır. Çünkü, Maraş'ın şânı var, Maraş'ın yüreği var.

 

 

 

 

AHMET DOĞAN İLBEY - TERCÜMEİHÂL

1954 Yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Bir kamu kurumundan emekli. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir ve bu teşkilâtın Kahramanmaraş şubesinin kuruluşunda yer aldı. Yazı hayatı 1980’li yıllarda Yeni Düşünce, Dolunay olmak üzere birçok kültür, edebiyat ve fikir dergilerinde başladı. 1990 yıllarda Gündüz Gazetesi’nde, 2010 yılından itibaren Habervaktim.com ve Türkiye Yazarlar Birliği Web sitesinde günlük yazılar yazdı. Bâzı yazılarında “Ali İlbey” müstearını kullandı. Yayınlanan ilk kitabı “Bir Hüzünkârın Tahrir Defteri.” Yayınlanmış diğer kitapları: Bir Hüzünkârın Ömür Defteri, Dil Kapısında Yazılanlar, Millet Üstüne Düşünceler, Aldatan Cumhuriyet, Kemalist Cumhuriyetin Zulümleri, Cumhuriyetin Karanlık Yılları, Müslüman Doğu’nun Derûnu. İrtibat: [email protected]

AHMET DOĞAN İLBEY DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  136967

-