Okur Mektubu

DEVLET GELENEĞİ

Okur Mektubu

Yeni bir köşe açtık

Okurdan gelen mektupları burada yayınlayacağız

Sizin de dertlerinize tercüman olsun, göremediklerimizi yetişemediklerimizi yazın biz de yayınlayalım.

Yazılarınız için: [email protected]

 

Halil İbrahim Bahadır'ın mektubu

Devlet geleneği

Her devletin bir devlet geleneği vardır. Bizim devlet geleneğimizde devletin istikbali ve bekası çok önemlidir. Şahıslar önemli değil devamlılık önemlidir. Nitekim buna atfen Osmanlı Devleti'ne ''devlet_i ebed müddet'' demiştir. Hiç bir şey ebedi değildir. Devletin şahsa münhasır olmadığını şahısların gelip geçici devletin kalıcı olduğunu vurgulamak için böyle bir ifade kullanılmıştır.

Avrupalılar asırlarca hanedan mücadeleleriyle boğuşurken biz Selçuklu ve Osmanlı gibi bir medeniyet inşa etmişiz. Avrupalılar her zaman olduğu gibi bugün de kendi menfaatlerini düşünürler. Nitekim asırlarca birbirleriyle savaşmışlardır. Bir birliktelik oluşturmayı kendi menfaatlerine uygun görmemişlerdir. Ta ki Osmanlının zayıfladığını görüp onu tek başlarına parçalayamayacaklarını bildiklerinden birleşmişlerdir. Ama bu birliktelikte uzun sürmez çünkü menfaatlerini düşünürler ve devlet geleneklerinde böyle bir şey yok. Nitekim İngiltere ayrılık sinyalleri vermeye başladı bile.

Bugün İslam âlemine baktığımızda Avrupa'nın yüzyıllar önce yaşadığı mezhep ve hanedan savaşlarına benziyor. Bu devlet geleneğindeki çatlaklardan kaynaklanıyor. Şu aralar ‘paralel devlet' diye bir şeyden bahsediliyor. Türk devlet geleneğinde asla böyle bir şeyden bahsedilemez. Böyle bir yapılanma fark edildiği an devletin damarlarına sızmaya çalışanların kellesi gider.

Çünkü devlet geleneğimizde devlete ihanetin cezası ölümdür (hapis değil). Aslında bu hadiseler aynadaki yansımadır. Bu, milletin yansımasıdır. Demek ki millet o kadar bozulmuş ki devlet geleneğini sakatlayacak bir yapının oluşmasına zemin hazırlanmış. Bu arada şunu da söylemek lazım ‘Türk devlet geleneği' diyorum ama bunun içinde her milletten insan var. Devlet ayrı millet ayrı bir şeydir. Bu farkı göz önüne alarak vakâlara bakmamız daha sağlıklı olacaktır.

Selçuklu ve Osmanlıyı sayarsak takriben 1000 sene cihan devleti olmuşuz. Bu milletin Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla ne kadar dirayetli ve devletine sadık olduğunu gösterir. Millette bir bozulma olmuş ki bu devlete sirayet etmiş.

Bir mektupla hapisten kral çıkaran devlet gitmiş yerine ABD başkanının huzurunda el pençe divan duran bir devlet gelmiş. Ama millet ne kadar bozulsa da, değişse de hamur aynı hamur. Bir gün yeniden hüviyet_i asliyemize dönecek ve yeniden tuna boylarından nil kıyılarına at koşturacağız.

Allah bu devlete yeniden bir mektupla hapisten kral çıkarttığı azametli yılları göstersin ve milleti hüviyet-i asliyesine çevirsin.

Âmin.

OKUR MEKTUBU - TERCÜMEİHÂL

OKUR MEKTUBU DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  424648

-