Bülent Acun

HAC:  İBRAHİMİ  DAVETE MUHAMMEDİ İCABET

Bülent Acun

Hac:  Hakk'ın kulları üzerindeki hakkı.

Hac:  Yaşarken ölmek, ölmeden yeniden doğmak.

Hac:  İhramı giymek, bütün dünyevi elbiseleri çıkarmak.

Hac:   Huzuru  ilahide  dünya  müslümanlarının  buluşması.

Hac:   Beytullah  etrafında  aşkla  dönmek,  elest   bezminde  verdiğimiz  sözden  asla   dönmemek.

Hac:   Mikat  mahallerinin şahsında  hayatı  ilahi  sınırlar  çerçevesinde  yaşamak.

Hac:   Seyahati ibadete dönüştürmek.

Hac:   Seferin zafere dönüşmesi.

Hac:   Arafat'ta marifete ermek.                                                                                                                                     

Hac:    Görmeden inanmanın mükafatını,  daha dünyada iken inancımızın doğduğu yerleri görerek almak.

Hac:   Hilalin aydınlığında,  Hz. Bilâl'in çağlar üstü masajını can kulağı ile dinlemek.

Hac:   Ümmetin Arafat meydanında asil ve esas duruşu.

Hac:   Yeryüzünün en soylu tevhid   eylemi.

Hac:   Maşeri vicdanın mahşer provası.

Hac:   Saadet ikliminde çile ve sabır eğitimi.

Hac:   İncitmeme ve incinmeme sanatı.

Hac:   Hayata yeniden başlamak,  şeytanı aşk ihlas ve teslimiyetle taşlamak.

Hac:   Son  Peygamberin  izinde  sonsuz  bir  esenlik  arayışı.

Hac:   Hem  bedeni  hem  mali  hem de  “hali”  bir  ibadet.

Hac:   Mescid- i  Haram'da, hayata  helali  hakim  kılmaya ahdetmek,  cehdetmek.

Hac:  Şehirlerin  en  mükerreminde,  varlıkların  en  mükemmeliyle  mescidlerin  en  muhtereminin  muhteşem  buluşması.

Hac:  Beşikten  mezara  Allah  için  yaşama  klavuzu.

Hac:  Mukaddes  topraklar  üzerine  çizilen  inanç   dünyamızın  muhteşem  haritası.

Hac:  Farklı  dillerin  aynı  aşkla,  hep bir  ağızdan  icra  ettikleri  Tevhid  Musikisi.

Hac:  İnsan  ile  İslam'ın yeniden  buluşmasına  asrımızdan  şahitlik  etmek.

Hac:  İnsana,  millet-i İbrahim  ve  ümmet-i  Muhammed  olmanın  tarifsiz  hazzını  iliklerine  kadar  hissettiren  ibadet.

Hac:  İslam  ailesinin  bütün  kardeşlerinin Allah'ın  evinde  bir araya  gelmesi.

Hac:  İnsanı  Arafat'a  getirerek  arafta  kalmaktan  kurtaran  ibadet.

Hac:  Sabırla  gayrete  gelenlerin,  hayret  makamından  ibretli  nazarlarla  temaşa  ettikleri  hikmetler  deryası.

Hac:  İnsanı  geliştiren, hayatı  değiştiren  ibadet.

Hac:  Aşkla  kutlu  zamanlara  doğru  iz  sürmek, o mübarek  izlere  yüz sürmek.

Hac:  İnananlar  arasına  konulan  bütün  sınırların  kalktığı,  gönül  coğrafyamızı  tek  yürek  kılan ibadet.

Hac:  Elimizde  taş,  gözümüzde yaş  ve  yüreğimizde  ateş  ile  şeytan  ve onun  emrettiği  bütün  kötülüklerle  mücadele  etmek.

Hac:  Akıp  durulmak, kalkıp  dirilmek, koşup yorulmak, pişip  yoğrulmak ve  yanıp  kavrulmak.

Hac: Kutsal  coğrafyada  Peygamberler  tarihine  gerçekleşen  kutlu bir ufuk turu.

Hac:  İnananlar  ailesinin  dünyaya  dağılmış  bütün  kardeşlerinin  rahmet  sofrasında  bir araya  gelmesi.

Hac:  Irkı, rengi, dili, mezhebi ne olursa olsun bütün müminlerin birbiriyle sadece ilahi rıza için selamlaşması, tanışması, konuşması, kaynaşması, hasılı tek bilek ve tek vücut olması.

Hac:  Bedeni  zemzem  ve  hurma  ile  aklı, kalbi ve  ruhu da  Kur'an ve  sünnet  ile  doyurmak.

Hac:  Rahman'dan davet, kullardan rağbet, davete  icabet, icabette  isabet.

Hac:  Yoluna  güç  yetirebilenlerin,  anlatmaya  güç  yetiremedikleri  muhteşem   ibadet.

Hac:  İstikbali,  kıblede  arayanların,  Kâbe'de  ikbale  kavuşması.

Hac:  Kâbe'den   kalbe   çağlayan   rahmet  pınarı.

Hac:  Hayat  boyu  dillerden  düşmeyecek   kutlu   bir  hatırat  hazinesi.

                                                                                                                                              

BÜLENT ACUN - TERCÜMEİHÂL

BÜLENT ACUN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  642416

-