2 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Bülent Acun

HAFIZ OLMAK NELER İSTER?

Bülent Acun

Kerim kitabın hafızı olmak bir Müslüman için ne büyük bir şeref.

İnandığı kitabı ezberleme şerefine nail olabilmek ne büyük devlet.

Hafıza-i beşere kelam-ı kadimi ayet ayet nakşedebilmek ne yüce saadet.

Fatiha'dan Nas'a o kutlu yürüyüşün sonunda yürüyen Kur'an olabilmek ne bitmez tükenmez servet.

Kuşkusuz her Müslüman hafız olmak ister. O kerim kitabı baştan sona ezberlemek her Müslümanın gönlünde hatırı sayılır bir yer tutar.

Huffaz-ı Kiram'dam olmayı her inanmış adam can-ı gönülden arzu eder.

Mustafa Turan'ın da dediği gibi “Bir sevdadır hafızlık!”

Ona eyvallah deyip, bir cümle de biz ekleyelim: “Bir davadır hafızlık...”

Evet, hafız olmayı hepimiz isteriz istemesine de fakat sadece istemek yeter mi? Elbette yetmez.

Her ilmin kendine has bir usulü olduğu gibi hafızlık ilminin de kendine has bir usulü vardır. Bu usule riayet etmeden vusüle ermek neredeyse imkânsızdır.

Birazdan okuyacağınız satırlar;

 “Niyet ettim Allah rızası için hafız olmaya…” diyecekler için muhtasar ve mütevazı bir yol haritası mesabesindedir.

Uzun yıllar bu sahaya yakın ilgi duymuş birisi olarak gördüm ki; birçok kardeşimiz ve yavrumuz büyük bir hevesle bu meydana atılmış, fakat sadece hevesi yeterli görme hatasından dolayı deyim yerindeyse besmele çekmiş, lakin Fatiha çekememiştir.

Hafızlık yolunda emin adımlarla yürüyebilmek için hafızlık eğitimi neler ister? sorusunu sorup, bu soruya doğru ve yeterli cevaplar bulmak icap etmektedir. Peki, hafızlık eğitimi neler ister?

 

İşte bu sorunun bizim nezdimizdeki cevabının özetinin özeti...

1- Şiddetli İstek: Bir kimsenin hafız olabilmesi için hafızlığa karşı içinde güçlü, şiddetli bir isteğin bulunması şarttır.  Şiddetli istek duyulmaksızın yapılan hafızlık açlık hissi duymadan yenilen yemek gibidir. Söz konusu istek hafızlık tacı giyinceye kadar şiddetinden zerre kadar bir şey kaybetmemelidir. Anne, baba, hoca ve sosyal çevre hafız adayının bu isteğini hep zirvede tutmak için elinden gelen gayreti göstermelidir. Bu hususta yüce Rabbimizin “vermeyi istediği için istemeyi verdiği” hakikati asla unutulmamalıdır.

 

2- Gönülden edilen ve alınan dualar: Hafızlık ilmi yüksek zekâ ve yeterli donanım işi olduğu kadar nasip işidir de. Bundan dolayı Allah'ın hafızlık nasip ettiği kullarından olabilmek için her daim dua etmeli ve herkesten de dua istemelidir. Hafızlar arasında bu alanda elde ettiği başarıyı aldığı makbul dualara bağlayanların sayısı oldukça fazladır.

 

3- Doğru Zaman: Hafız olabilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi de doğru zaman faktörüdür. Kuşkusuz bu kerim kitap her yaşta ezberlenebilir. Fakat hafızlık ilminin altın çağı insanın çocukluk dönemidir. Çocuklukta ezberlenen şeylerin, taşa yazılmış yazılar gibi ilerleyen yaşta ezberlenen şeylerin de suya yazılmış yazılar gibi olduğu tecrübesi gözlerden biran olsun uzak tutulmamalıdır.

 

4-Doğru Mekân: Hafızlıkta en az doğru zaman kadar doğru mekânda önemlidir. Hafızlık yapılan mekânın hafız adaylarının bütün ihtiyaçlarına tatmin edici bir şekilde cevap vermesi şarttır. Hafız adaylarının hafızlığa yeterince konsantre olamadığı mekânlarda istenen düzeyde hafız yetişmesi zordur.  Peki, nasıl bir mekân? Geniş, ferah, huzurlu, sade, tabiatla iç içe insanı dünyadan ve hayattan koparmayan fakat hafızlığa sımsıkı bağlayan güzel bir Kur'an kursu....

 

5-Doğru İnsan: Hafızlık eğitiminin en önemli unsuru doğru insanı bulmaktır. Hafızlıkta başarının olmazsa olmazı idealist ve adanmış bir Kur'an muallimidir. Hafızlık eğitimindeki hoca- talebe ilişkisi diğer disiplinlerin hiçbirine benzemez. Şayet hafız adayının sevdiği ve sevebileceği bir hoca bulunursa, bu yoldaki diğer bütün engeller  rahatlıkla aşılabilir. “İnsanlar korktuklarını sevmezler, fakat sevdiklerinden korkarlar.” tecrübesi bu uzun ve kutlu yolda iki tarafa da hep rehberlik etmelidir.

 

6- Aile ve Çevre Desteği: Bir kişinin hafız olabilmesi için ailesinin ve sosyal çevresinin sadece duasını değil, aynı zamanda desteğini de arkasına alması elzemdir. Arkasında aile ve çevre desteği olmayan hafız adaylarının önü pek açık sayılmaz. Etrafındaki herkesin kendisinin hafız olmasına odaklandığını gören hafız adayının hem gücü hem de sorumluluğu artacaktır.

 

7- Yüksek Zekâ: Hafızlık ilminin merkez kavramı yüksek(yeterli) zeka kavramıdır. Her yüksek zekâlı kişi hafız değildir. Fakat her hafız yüksek zekâlıdır.

Bu yüce kitabı ezberlemek için yüksek bir zekâya sahip olmak icab eder. Yüksek zeka ile sivri zekayı karıştırmamak lazımdır. Bir de  her yüksek zekayı herkes fark edecek diye bir kaide yoktur. Yüksek zekânın ölçüsü sadece kelimeleri ardı ardına sıralamak, Matematik ve İngilizce gibi derslerde yüksek puan almak da değildir.  Öyle yüksek zekâlılar vardır ki, denizin derinliklerindeki inciler gibidirler. Derinlere dalmazsanız onlara ulaşamazsınız.

 

8- Sağlam İrade: Hafız olmak için dış rüzgârların savuramadığı, hasret güneşinin eritemediği, tembellik rutubetinin çürütemediği, nefsi ve şeytani depremlerin sarsamadığı çelik gibi sağlam, dağ gibi sarsılmaz bir iradeye sahip olmak gerekmektedir.

 

9-SABIR: Her konuda olduğu gibi hafızlık konusunda da “sabreden zafere erer”, “sabrın sonu selamettir.” Bu kutlu seferin muhtemel zorluklarına sabredemeyenler hafızlık muradına da eremeyeceklerdir. Şayet hafızlığı bir bina kabul edersek, sabır da o binanın sütunudur. Emek olmadan yemek olmayacağı gibi zahmet olmadan da rahmet olmaz.

 

10- Çalışmak: Hafızlık çalışkan insanların ulaşabileceği bir erdemdir. Hafız adayı tıpkı bir maraton koşucusu gibi Fatiha'dan Nas'a varıncaya kadar cüz cüz, sure sure, ayet ayet koşmalıdır. Unutulmamalıdır ki; rahlede teli olmayanın mihrabda yeri olmayacaktır. Kur'an'a kendisini vermeyen kişi ondan hafızlık payesi alamaz.

Bu bahçede bir Kur'an bülbülü olabilmek için, önce bir Kur'an arısı ve karıncası gibi çalışmak icab eder.

 

Tebrik

Evrensel Hafızlar Derneği birkaç yıldır üç ayların ilk haftasını Dünya Hafızlar Haftası olarak kutluyor. Şu an itibari ile bu hafta sessiz ve sakin geçiyor. İlerleyen yıllarda bu haftanın büyük bir coşkuyla kutlanarak, haftanın belirli günler ve haftalar takviminde hak ettiği yeri alacağı kanaatindeyim. Hafızları bu vesileyle Türkiye gündemine taşımanın besmelesini köşemizden bu yazıyla çekmiş bulunuyoruz. İnananlar için bir rahmet iklimi olan mübarek üç aylarınızı tebrik ediyor, hafızlar haftanızı da kutluyorum.

 

TAZİYE

Bulunduğu görevlerde aziz milletimize büyük hizmetlerde bulunan zalimin hasmı,mazlumun dostu, sağlam iradesini tankların ezemediği  büyük devlet, siyaset  ve kültür adamı merhum Hasan Celal Güzel beyefendiye Yüce Allah'tan rahmet ve cennet niyaz ediyorum.

 

 

 

BÜLENT ACUN - TERCÜMEİHÂL

BÜLENT ACUN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  988537

-