İSRAİL ÇOCUKLARA ŞEYTANİ YÖNTEMLERLE İŞKENCE YAPIYOR

İsrail devletinin, uygulamış olduğu sistematik şiddet politikasının suçların temel kaynağı olduğu gözden kaçmamalıdır. Hergün bir şekilde devlet terörü ile karşılaşan bir toplumun ve daha psikolojik olgunluğa ulaşmamış çocukların nefret ve kızgınlık beslemeleri anormal değildir.


İSRAİL ÇOCUKLARA ŞEYTANİ YÖNTEMLERLE İŞKENCE YAPIYOR

Kaldı ki, özellikle Filistinli çocuk tutsakların, Gözaltına alınırken, sorgu sırasında ve esir tutuldukları süre boyunca;

 İşkenceye,
 Kötü muameleye,
 Cinsel tacize,
 Fiziksel ve sözel şiddete, aşağılamaya, kendilerine veya ailelerine yönelik ölüm, şiddet ve cinsel taciz tehditlerine,
 İtirafa zorlanmak için işgal askerleri tarafından ölüm ve tecavüzle tehdit edildiği,
 Tutsak çocukların acı veren pozisyonlarda saatlerce ya da günlerce tutulduğu,
 Çocukların yalnız hapsedilmesi veya küçük, dar hücrelerde hapis,
 Dayak, çocukların başına torba geçirilmesi, şiddetle sarsılması, uyku ve yemekten mahrum bırakılması,
 Aşırı soğuk ya da aşırı sıcağa maruz bırakılma gibi insanlık dışı muamele,

Gördükleri Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilmiş Çocuk Hakları Komitesinin (CRC), Ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile bu uygulamalara maruz kalan çocukların nihayetinde tutuldukları yerlerden topluma geri döndüklerinde normal bireyler olması beklenmemelidir. Yukarıda sıralanan ve Çocuk Hakları Komitesinin (CRC) tarafından tespit edilen hak ihlalleri bu sayılanlarla sınırlı olmayıp Çocuk tutsakların tuvalet, yiyecek ve sudan mahrum bırakılmaları gibi çeşit çeşit işkencelere maruz bırakıldıkları da bilinmektedir.

BM Çocuk Hakları Komitesinin (CRC) haricinde Filistinli Tutsaklar Derneği (PPC) verilerine göre 2015 yılının sadece ilk yarısında Kudüs'te en az 600 Filistinli çocuk tutuklanmış ve bu çocukların yaklaşık %40'ı cinsel tacize uğramıştır. Yine İsrail'de İşkenceye Karşı Halk Komitesi (PCATI) çocuk tutsakların açık kafeslerde tutulduklarını, cinsel tacize maruz kaldıklarını ve avukat hakkı tanınmadan askeri mahkemeye çıkarıldıklarını tespit etmiştir. (http://isyandan.org/haberler/filistinli-cocuk-tutsaklara-yonelik-hak-ihlalleri-ve-iskence/ )

Filistin Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Heyeti tarafından işgal rejimi zindanlarında halen 6 sı kız yaklaşık 450 çocuk esirin bulunduğu ve çocuk esirlerden 270'inin Ofer Cezaevi'nde tutulduğunu ifade edilmektedir. Heyet, Şubat ayında konuyla ilgili yayınladığı bildiride, çocuk esirlerin HaSharon, Mecdu ve Ofer cezaevlerinde esir olarak alıkonulduklarını belirterek, bazılarının ise hâlâ Etzion, Havara ve diğer sorgu merkezlerinde tutulduklarını açıklamıştır.

(http://www.filistinhaber.com/tr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2BcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2Bi1s7ZTpBbJ4%2FKrhPN%2BprPRGEFFsToYwqPqriUD2yeCArC7cWs0XErpgaKRdDbqDJbWKy3hWPoOGIDuQK3HptgD5Xuz5DUDL%2FNGo9Ui7pNqneFmc%3D )

İşgal rejiminin çocuk esirlerden 9'unu idari hapis cezasıyla işgal zindanlarında esir tuttuğunu kaydeden heyet, çocuk esirlerden yüzde 95'inin gözaltına alındıklarında ve sorguları sırasında çeşitli işkencelere maruz kaldıklarını, işgal güçlerinin 2015 yılından bu yana 2500 Filistinli çocuğu gözaltına aldığını, çocuklara ağır cezaların yanında para cezaları da verildiğini raporlamıştır.

Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Heyeti, Ofer Cezaevi'nde tutulan esirlere Ocak ayında 90 bin şikel (23 bin ABD doları) para cezası verildiğini açıklanmıştır. İşgal yönetimi, geçtiğimiz günlerde 14 yaşın altındaki çocukların da gözaltına alınıp yargılanmasına izin veren yasayı kabul etmiştir.

halbuki gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'de kabul gören anlayışa göre 12 yaşını doldurmuş olmakla birlikte 15 yaşını doldurmamış olan çocukların (TCK nun 31/2 maddesi) ceza sorumluluğunun var olup olmadığı bu yaş grubundaki çocukların ceza sorumluluğunun var olup olmadığının araştırılmasını öngörmüştür.

Ayrıca 15 yaş altındaki çocukların tutuklanabilmesi için ceza soruşturması araştırması haricinde 5 yılın üstünde bir cezayı gerektirecek bir suç işlemiş olması gerekmektedir.

Görüleceği üzere 14 yaş altındaki çocukların gözaltına alınması ya da tutuklanması hem gelişmiş ülkelerin hukuklarında hem de Türkiye'de kabul görmemektedir.

Fakat İsrail bu hususta da bir sınır belirlememekte ve gözaltı/ tutuklama yaşını uluslararası kabulün de altına çekmiştir. Ayrıca gözaltı / tutuklama yaptığı çocukların uzun süre 4 nolu oda ya da cezaevlerinde tutulması ve bu süre içerisinde çocuklara fiziksel ve psikolojik şiddet gösterilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz raporlar ve bizatihi Kudüs'te görüştüğümüz çocuk ile ailesinden edindiğimiz izlenimler yanında özellikle bu konuda çalışma yapan derneklerden aldığımız bilgiler yol gösterici olmuştur.

Yine İsrail Kamu Avukatları Ofisinin (PDO) Ramla'daki gözaltı merkezine yaptığı ziyaret ise çocuk tutsaklara yapılan işkenceyi detaylarıyla gözler önüne sermiştir. Avukatlar ziyaret sırasında düzinelerce çocuğun açıktaki demir kafeslerde tutulduğuna şahit olmuşlardır. PDO web sitesinde bu uygulamanın birkaç aydır devam ettiği ve yapılan çeşitli işkencelerden sadece birisi olduğu belirtilmiştir.

İsrail'de İşkenceye Karşı Halk Komitesinin (PCATI) baz aldığı verilere göre Filistinli çocuk tutukluların büyük bir kısmının taş atmakla suçlandığını açıklanmaktadır. Bu çocukların %74'ü tutuklama, nakil ve sorgu sırasında fiziksel şiddete maruz kalmaktadır.

İşgalci İsrail sistematik olarak esir çocukları askeri mahkemelerde yargılayan tek devlettir. Aynı İsrail Filistinlilerin aksine hiçbir İsrailli çocuk askeri yargı sistemi ile karşı karşıya kalmamaktadır.

İşgalci ve ırkçı İsrail rejimi Filistin toprakları üzerindeki işgalinden beri, Filistinlilere ve Filistinli çocuklara karşı soykırım uygulamakta, Filistinli çocukları katledip, sürgün etmekte ve işgal güçlerine karşı direnen çocukları tutsak alarak işkence etmektedir.

5_14

Yorum Yaz

  977736

-