25 EYLÜL 2020 CUMA

Fahri Sarrafoğlu

KAYBETTİĞİMİZ SAVAŞI NASIL KAZANDIK?

Fahri Sarrafoğlu

Hoca Saadettin Efendi'nin sayesinde Hacova Savaşı'nı mutfak çalışanlarının gayreti ile kazandık.

Fahri Sarrafoğlu/

Eyüp Sultan'da Saçlı Abdülkadir Cami'nin haziresinde bir büyük mezar vardır.  Hoca Saadettin Efendi'ye aittir bu mezar… Burada yatan zat-ı muhterem 3.Mehmet'in'ın Şeyhülislamlarından Hoca Sadettin Efendi'dir. Onun en büyük özelliği ise savaşta bozulan ordumuzun geri çekilmesi üzerine padişahın atının üzengisine yapışarak onu yeniden gayrete getirmesidir. Ayrıca mutfak çalışanlarının da desteği ile kaybedilmiş gözüyle bakılan savaşı kazanılmasını sağlamıştır. Nasıl mı? İşte detaylar:

HOCA SADETTİN EFENDİ KİMDİR?
Ünlü bir Türk Devlet adamı, bilgin ve tarihçisidir. En büyük şeyhülislâmlardan biri olarak tanınır. Din alanında olduğu kadar, tarih, edebiyat konularında da değerli eserleri vardır. İstanbul'da doğmuştur. Babası, Cemalettin-i Isfahani'nin torunlarından, Yavuz Sultan Selim'in en güvenip sevdiği nedimlerinden Hasan Çan'dır. Yavuz Sultan Selim'in son anlarında hep yanlarında bulunmuştur.

Sadettin Efendi, zamanının Karamani Mehmet Efendi, Ebüssuud Efendi gibi en tanınmış din bilginlerinden ders gördü. Babasının hatırı için olduğu kadar, bilgisinin derinliği sayesinde de çabucak yükseldi. Müderrisliklerde bulundu. 1569'da II. Selim'in oğlu Şehzade Murat'a öğretmen oldu. Bu görevinden sonra artık «Hoca» unvanı ile anıldı. Murat tahta çıktıktan sonra Hoca Sadettin Efendi, büyük bir nüfuz ve itibar kazandı.

EN BÜYÜK ESERİ: “TACU-T TEVARİH”
Hoca Sadettin Efendi Türkçe'den başka, Arapça, Farsça şiirler de yazmış, bu dillerden önemli eserler çevirmiştir. En büyük eseri «Tacu-t-Tevârih» (tarihlerin tacı )dır Türkler'in Anadolu'da yerleşip Osmanlı devletini kurmalarından Kanuni zamanına kadar geçen olayları anlatan bu tarih çok sanatlı bir dille yazılmıştır. 1597'de, en büyük dini makam olan Şeyhülislâmlığa yükseldikten 2 yıl sonra öldü. Mezarı Eyüp'tedir.
AŞÇILARIN GAYRETİ İLE SAVAŞ KAZANILIYOR
Hoca Sadettin Efendi, Padişah III. Mehmet zamanında da görevine devam etti. Bu padişahın, tarihlerimizde «Eğri Seferi» diye anılan Haçova Meydan Savaşı'na katıldı. Savaşta orduda bozgun baş gösterince III. Mehmet'in yenilgiyi kabul edip çekilmek istemesi üzerine, Sadettin Efendi, onun önüne dikilip atının dizginlerine yapışarak: «Padişahım, nereye gidersiz?» diye onu durdurdu; böylece, Eğri Zaferi'nin kazanılmasında en önemli rolü oynadı.
Düşmanın çadırlar arasına girdiğini gören at oğlanı yani seyis, aşçı, deveci, katırcı ve karakullukçu denilen hademe güruhu bu çadırları zapt eden düşman üzerine kazma, odun yarması, balta, lobud, odun makulesi şeylerle hücuma geçti. Bir kısmını haklayıp "Kâfir kaçtı" diye her taraftan bağırmağa başlayınca etrafta ordunun döküntüsü ve başıboş şaşkın asker birden cesarete gelerek geri dönüp düşman üzerine saldırdılar. Öncü kumandanı Çağalazade de gizlendiği pusudan çıkarak süvarileriyle düşmanın arkasından hücuma geçtiğinden Osmanlı ordusunun sağ cenahını bozmuş olan yirmi bin düşmanı bataklıklara sokarak imha etti. Düşman ordusu bundan sonra kahkari bir bozguna uğradı; yatsı vaktine kadar düşmandan 50.000 kadarı tepelendi; bu suretle kaybolmuş sayılan Haçova Savaşı büyük bir zaferle neticelendi. 10.000 duka altını ile en güzel Alman toplarının doksan beşi de elde edildi.

FAHRİ SARRAFOĞLU - TERCÜMEİHÂL

Gazeteci, Yazar, Manevi Şahsiyet Eğitim Uzmanı1966 yılında Aksaray’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Aksaray’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Bir yıl Londra’da dil eğitimi aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de bitirdi ve “Din Psikolojisi” alanında çalışmalar yaptı. Bu alanda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öncelikli olmak üzere birçok psikolojik eğitimlere katılarak Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği’nin sertifkalarını aldı.Gazeteciliğe 1990 yılında İhlas Holding’de “Turkey” İngilizce ekonomi gazetesinde başladı. Aynı yayın grubu ile bir de dergi çalışmalarını yürüttü. İstanbul Kuyumcular Odası ile birlikte Gold News kuyumcu dergisini çıkardı. İHA’da Ekonomi Müdürü olarak çalışmaya devam etti. Çeşitli radyolarda haftalık programlar yaptı. Gazetecilik ve yazarlık mesleğine ara vermeden MÜSİAD basın danışmanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Aynı zamanda Akit Gazetesinde ekonomi yazıları yazdı ve röportajlar yaptı. 1998 yılından 2013 yılına kadar ise Yeni Şafak gazetesi ekonomi servisinde çalışmalarını sürdürdü.Bu süre içerisinde çeşitli internet sitelerinde sanat,iş, ekonomi ve akademik çevrelerle özel röportajlar yapmıştır. Aynı zamanda farklı dergilerde kişisel gelişim, İstanbul gibi konular başta olmak üzere çeşitli yazı ve röportajları yayınlanmıştır.Sarrafoğlu aynı zamanda İSTANBUL’un SIRLARI adıyla İstanbul’u tanıtan ve sevdiren sunumlar yapmakta, İstanbul’u farklı bir gözle gezmekte ve gezdirmektedir.Yine kişisel gelişim konusunda D.K.D (Düşün Konuş Dinle) eğitim seminerleri- Basın ve Halkla İlişkiler Semineri –Morİnek(Farkındalık) adıyla çeşitli eğitim seminerleri de vermektedir. Sarrafoğlu, evli ve dört çocuk babasıdır.Röportaj dalında MÜSİAD ödülü sahibidir.

FAHRİ SARRAFOĞLU DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  179121

-