24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE

Ahmet Doğan İlbey

KİM İSLÂM ÜZERE MİLLİYETÇİYİM DİYORSA MAKBULDÜR

Ahmet Doğan İlbey

Milliyetçi fikirlerde İslâm'ın esas alınıp alınmadığına bakmak lâzım. Milliyetçi olduğunu söyleyenler, milliyetçiliğin İslâm'la meczolan Türk milletini sevmek ve ihya etmek mânasına geldiğini bilmekle sorumludurlar.

Türkiye'nin “din ü devlet mülk ü millet” olarak payidar olmasının “Milliyetçilikle” mümkün olduğunu söyleyenlere, milliyetçiliği İslâm zemininde anlayıp anlamadığını sormalı. İslâmî mânada “milliyetçiyim” diyenlere doğru istikâmette, yâni bin yıllık İslâmlaşmış Türklük yolunda olduklarını söylemeli.

Bu istikâmeti reddedip, Cumhuriyetin modern seküler anlayışıyla “milliyetçiyim” diyenlere de “siz milliyetçi değil, ulusçusunuz” demek gerek.

Günümüzde “milliyetçilik” söylemini kullanan fikrî ve siyasî birçok kuruluşun milliyetçiliği maalesef eksik ve eklektik. Üzülerek belirtelim ki modern seküler zeminde duran Atatürkçülüğü de sahip çıkan Türkçülerin bir asırdır sürüp gelen ve elan devam eden milliyetçilik anlayışı da İslâmî mânasıyla uyumlu değildir. Bu sebeptendir ki, “Milliyetçiyiz” demelerinin millet nezdinde pek fazla değeri ve inandırıcılığı yok.

Çünkü Türkiye'deki Türkler, bu grupların “milliyetçilik” kavramını İslâm istikâmetinde kullanmadığını iyi biliyor. Bundandır ki Türkiye'de bugünden yarına sürdürülmesi gereken milliyetçilik İslâmî mânasıyla yapılmalı.

 

Milliyetçiyim demek İslâm yolumdayım demektir

“Türkçe'nin ve milliyetçiliğin enerji olduğu” düşüncesi doğrudur. Türkçe'nin Kur'an-ı Kerim sâyesinde millet ve medeniyet dili olduğuna inanmak ve milliyetçiliğin şeriat, yâni din üzere olan millet değerlerini yüceltmek mânasına geldiğini kavramak şartıyla bu iki “enerji” millet olmayı güçlendirir.

Türk milliyetçisiyiz diyenler bu iki şartı yerine getirirlerse “millet” i inşa etmek yolunda söz sahibi olabilirler.

Mevzuun sadedi şu: Milliyetçilik İslâmî ölçüler içinde idrak edilirse ancak makbul olur. Milliyetçiliği, İslâmî muhtevasıyla kavramak Kur'anî bir vazifedir. Bu âli ikazdan dolayı Kur'an'î milliyetçilerle modern-ulus çizgisindeki bâtıl milliyetçiler belli olmalı, herkes yerini bu târife göre tercih etmeli.

Kim İslâmiyeti esas alarak milliyetçiyim diyorsa makbuldür.

 

Hece taşları

Sahipliğini, gelenekli hece şiirinin günümüzdeki yaşatıcılarından şair Tayyib Atmaca'nın yaptığı “aylık şiir dergisi hece taşları” Ağustos 2019 / 54. sayısı Azeri şairler başta olmak üzere şiir ağırlıklı. Ali İhsan Kekeç'in “Türkü Yazıları / Dört/ Mum Kimin Yanan Kerkük”, Metin Özraslan'ın “Şu Çoban Dedikleri”,  Azeri yazar K.M. Cuma Kadirova'nın “Şair Seyyid İmadeddin Nesîmî'nin Poetik Arayışları” ve Mehmet Ali Kalkan'ın “Azerbaycan Hatıraları” adlı yazılar okunması gereken yazılardır. Bu sayının mündericatı şöyle:

Cumali Ünaldı Hasannebioğlu, Metin Özarslan, Mehmet Fatih Köksal, Osman Fermanoğlu, K. M. Cumakadirova, Mehmet Şeker, Yunus Kara, Ali İhsan Kekeç, Mahmut Topbaşlı, Erdal Noyan, Mehmet Ali Kalkan, Mehmet Gözükara, İsmail Kutlu Özalp, İsmail Özmel, Kadir Altun, Fikret Görgün, Mevlüt Yavuz, Recep Şen, Mustafa Sade, Mehmet Durmaz, Mehmet Baş, Ahmet Doğan İlbey, Mustafa Pınarbaşı, Yusuf Doğdu, Yetik Ozan.

 

AHMET DOĞAN İLBEY - TERCÜMEİHÂL

1954 Yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Bir kamu kurumundan emekli. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir ve bu teşkilâtın Kahramanmaraş şubesinin kuruluşunda yer aldı. Yazı hayatı 1980’li yıllarda Yeni Düşünce, Dolunay olmak üzere birçok kültür, edebiyat ve fikir dergilerinde başladı. 1990 yıllarda Gündüz Gazetesi’nde, 2010 yılından itibaren Habervaktim.com ve Türkiye Yazarlar Birliği Web sitesinde günlük yazılar yazdı. Bâzı yazılarında “Ali İlbey” müstearını kullandı. Yayınlanan ilk kitabı “Bir Hüzünkârın Tahrir Defteri.” Yayınlanmış diğer kitapları: Bir Hüzünkârın Ömür Defteri, Dil Kapısında Yazılanlar, Millet Üstüne Düşünceler, Aldatan Cumhuriyet, Kemalist Cumhuriyetin Zulümleri, Cumhuriyetin Karanlık Yılları, Müslüman Doğu’nun Derûnu. İrtibat: [email protected]

AHMET DOĞAN İLBEY DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  595930

-