Elif Sönmezışık

KONU BATI İSE SİL BAŞTAN…

Elif Sönmezışık

Tarih, insanlığa en etkili şekilde haddini bildiren delillerle dolu. Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların insanlık tarihinin numunelerinden oluşması da bu yüzden. İnsanın sık sık hatırlama ihtiyacından… Çünkü hakikati kavrayış, inanç ve yaşanmışlıklarla mümkün oluyor.

Kendi türünün, yerküre üzerinde başına gelenlerin gerçek hikâyeleri sayesinde kendisiyle yüzleşiyor insan. Aynı zamanda doğru-yanlış muhasebesinde nerede durması gerektiği ve men edildiği meseleler konusunda da ikna oluyor.

Suriye'nin şahane şehri Halep'in mahvoluş fotoğraflarına bakarken ve felaketlerin görüntülenebilir olduğu teknoloji çağını yaşarken, insan zulmünün ve yok etme azminin tasvirinden unutulmaz bir pay daha almıştık. Halep, bize insanın kadim mirasına ve suçsuz halka nasıl kıyabildiğini en acı şekilde anlatan simge şehir oldu.

Almanya'nın Dresden şehrinin başına gelenler de dünya üzerinde aydınlıkla karanlığın fasılasız yer değiştirebileceğinin en somut örneklerinden biri olmuştu vaktiyle.

Çok yakın geçmişte ve şimdi birçok Doğu şehrinde temsili yaşanan yok etme hamlesinin yüksek doz uygulamalarından biriydi Dresden. İkinci Dünya Savaşı'nın en acı intikam manzaralarındandı. Fakat dünya Yahudi politikasının baskıcı propagandası gereği, hiç üstünde durulmadı ve popüler tarih başlıklarından biri olamadı.

Savaş sırasında Dresden “güvenli şehir” olarak kalabildiği için büyük göç aldı. Savaştan kaçanların ve huzuru arayanların sığınağı oldu.

1945 kışında yani Almanların yenilgisi ilan edilmiş olduğu bir zamanda, bütün savaşsızlığa rağmen, sırf intikam için İngiliz ve Amerikan uçaklarının bombardımanıyla yerle bir edildi.

Yaşayanlar bir milyondan fazlaydı ve sivil nüfus hâkimdi. Patlayıcılar ve alev kasırgaları, yıkmak ve yakmak üzere tasarlanmış iki ayrı saldırı ile şehrin tamamını yok etti ve yüzbinlerce insan yanarak can verdi.

Dresden, hiçbir zaman savaşın bir parçası değildi. Diğer taraftan saldırı zamanlaması da savaşın dışında kalmıştı. Büyük oranda savaş mesuliyeti olmayan masum sivillerden oluşan halkın neredeyse tamamı, bütün tarih ile birlikte yok edilmişti.

Hızlı sonuç alınan bu büyük katliam, engizisyon karakteristiğini hatırlatıyor.

Dresden'in “savaş” kaderi, Batı'nın ve “medeniyet” iddiasının tam ortasında olup bugünkü savaş suçlarını anlamamıza yetecek bir örnek. Birleşmiş Milletler'in çektirdiği mutluluk fotoğrafının ardına gizlenmiş, kurbanları itibarsızlaştırılmış silik bir katliam manzarası.

Bugün Doğu'yu kasıp kavuran savaşların, işgallerin, katliamların, işkencelerin, savaş suçlarının Batı nezdinde neden “kayda” değer bulunmadığı ve zaten mazlum olan Müslüman halklarının dünya halkları tarafından neden katil ve terörist sıfatıyla tanındığı konusunda hâlâ bir açıklama bekleyenlere, kesin cevaptır Dresden'in kaderi.

Kendine en çok benzeyenlere bunu reva görenlerden insaf beklemek, bırakmamız gereken alışkanlıklarımız arasında.

Arakan'da aklımızı kaçırtacak kadar ileri giden insanlık suçlarının tetikleyicilerinin tıynetiyle beklenti yoluyla başa çıkamayacağımız çok açık.

Sivil tarih okumaları konusunda ciddi aşama kaydettiğimiz bir zamanda, Batı'nın Doğu'su olarak bakış açımızı netleştirmemiz gerekiyor.

Bu dünyadan pay alma hakkı olmadığını düşündükleri bütün toplumları yok etme çabasına girmiş bir Batı ile karşı karşıya olduğumuzu ve onların “yok edilecekler” listesinde bulunduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor.

Durduğumuz yeri, olduğumuz şekli, geldiğimiz ceddi iyi tanıyıp coğrafyamızın problemleri için bugüne özel ve en özgün çözümleri kendimizin üretebileceğine inanmak ve bunu bir sistem olarak topluma yaymak gerekiyor.

Akla gelebilecek her konuda “otorite” için verilen koordinatlar Batı'dan yana çıkmayıncaya kadar, “elzem muhtaçlıklar” çerçevesindeki her işin iyisi, en iyisi için çabalamak, yetişmek ve yetiştirmek gerekiyor.

Ve bir şey daha gerekiyor;

Yok edilmek istendikçe inadına var olmak…

 

ELİF SÖNMEZIŞIK - TERCÜMEİHÂL

Yazar Elif Sönmez Işık, Türkiye Yazarlar Birliği 2017 yılı 'basın fıkrada' ödülü sahibi

ELİF SÖNMEZIŞIK DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  925770

-