14 AĞUSTOS 2020 CUMA

Bülent Acun

KURBANLIK DÜŞÜNCELER

Bülent Acun

Dikkat et tatili Kurban'ın öznesi kılarak, bayramı tatile kurban etme…

 

***

O soylu Kurban eylemlerinin neresindesin İbrahim'e mi yakınsın, İsmail'e mi Hacer'e mi? Yoksa…

 

***

Unutma ki bu Kurban'ı şeriatte, nisaba hakikatte ise hesaba malik olanlar keser.

 

***

Hz. İbrahim gibi Kurban et, kurtul. Hz. İsmail gibi Kurban ol, kurtul. Hz. Hacer gibi razı ol, kurtul.

 

***

Kurban bir et bayramı değil; sadakat, samimiyet ve teslimiyet bayramıdır…

 

***

Bugün sahip olduklarımızı Hakk'a Kurban ederek kurtulamazsak, yarın onların kurbanı olmaktan kurtulamayız.

 

***

Kurban'ın o mühim mesajına biraz kafa yor ve kendi kendine şu soruları sor.

 

Ben kimin Kurban'ıyım…

Neyi Kurban ediyorum.

Niçin Kurban etmeyelim!

Nasıl Kurban etmeliyim?

 

***

En sevdiklerini Kurban etki, Hakk'ın en sevdiklerinden olasın.

 

Kurban ihlasın, sadakatin, tevekkülün, teslimiyetin, ihsanın ve takvanın ete kemiğe bürünmüş halidir.

Kurban: Hak yolda önümüze konan bütün engelleri aşmaktır.

Kurban: Adayarak ve adanarak menzile ulaşmaktır.

Kurban: Onu razı etmenin aşkıyla coşmaktır.

Kurban: Hak ve hakikate ram olmamıza engel olan nefis, şeytan, şeytanlaşmış insan ve ideolojilerle savaşmaktır.

Kurban: Şefkatle yoksula yaklaşmaktır.

Kurban: İnfakla miskinle kaynaşmaktır.

Kurban: Merhametle, mazlumla halleşmektir.

Kurban: Bütün dünya Müslümanlarıyla dilleşmektir.

 

***

Ahde vefadır Kurban

Derde devadır Kurban

Sözü edadır Kurban

Mülkü fedadır Kurban

 

***

Kurbansız bayram olmadığı gibi, bayramsız da kurban olmaz.

 

***

Kurban: “Alemi benim için, beni de kendim için yarattın.”

 

***

 

Kulum! Kestiğin Kurban'ın eti, kemiği, derisi her şeyi senin olsun, bana kendin için takvanı gönder.

 

***

Allah kabul eylesin, Kurban'da küçükbaş hayvan kestin ya da büyük baş hayvandan hisseye girdin. Peki sana bunlardan daha kıymetli ve büyük bir hisse söyleyeyim mi? Kulluk tarihinde meydana gelen kurban kıssalarından hisse almak. O zaman şunu diyebilirsin: Kıssadan hisse aldım o halde zenginim.

 

***

Kurban: Elest Bezmi istikametinden mahşer meydanı istikametine seyahat etmekte olan mümin için onu ihsandan infaka, imkândan ikrama götüren şuur ve bilinç duraklarının ortak adıdır. Mümin orada kulluk tarihinin müstesna akışını dinler, dinlenir…

 

***

Bugün Müslümanlar olarak şu soruyu kendimize mutlaka sormalı ve bu soruya cevaplar aramalıyız. Biz neyin kurbanıyız?

 

Bu soruya bendeniz şu cevapları verebilirim: Biz maalesef korkunç bir ataletin kurbanıyız, ataletin neticesi olan ümitsizliğin kurbanıyız.

Varlığımızı, birliğimize dönüştüremiyor olmanın ihtirasının kurbanıyız.

Körü körüne bir taklitçiliğin kurbanıyız.

Kültürden, sanattan, kitaptan, edebiyattan uzak olmanın getirdiği cehaletin kurbanıyız.

Zengin bir kaynak havzasının tam ortasında olmamıza rağmen yoksulluk ve sefaletin kurbanıyız.

Dünyevileşmenin, hazzın ve hızın, tüketim çılgınlığının, makamın, mevkiinin, servetin şöhretin ve şehvetin kurbanıyız.

 

***

Kurban ibadetinin içinde mündemiç bulunan o muazzam sırrı bulursak, İnşallah bütün bu zilletlerden kurtuluş pek yakındır.

 

***

 

Bugün her Müslümana kurban düşmeyebilir. Fakat bu meyanda her Müslümana düşen bir vazife var. O vazife de şu; kurban ibadetini enine boyuna uzun uzun ve derin derin düşünmek.

Kurbanı yeterince düşünebilirsek, bizi kurban edecek şeylerin peşine düşmekten kurtuluruz.

 

***

Ey gazeteler, televizyonlar haber ajansları! Kurban'da gazetelerimizi, ekranlarımızı, sofralarımızı ve algılarımızı kana bulayacak macera ve haberler peşinde koşmayı bırakın. Yoksulun kurban etiyle kaynayan tenceresine, bayramda yavrularına kavuşan anne babaların sevinç gözyaşlarına, evlerden şehrin merkezlerine taşan bayram sevincine, ülkede esen esenlik rüzgârlarına bir tatlı huzurla dolan camilere ve ‘biz ölülerimizle yaşarız' sözünün hayat bulduğu mezarlıklara bakın.

 

***

Kurban “sevgisinin ölçüsü, fedakârlıktır. Fedakârlığı olmayanın sevgisine de itibar edilmez.”

 

***

Kurbanların kaç kilo et çıkarabileceğini bırak. Sen kurban ibadetinden ne kadar ders, ibret ve hikmet çıkarabiliyorsun, ona bak. Kurbanın fiyatı ile haddinden fazla meşgul olup da kurbanın değerinden gafil olma. Kurbanın sadece kasapta tartılacağını sanma.

Unutma ki kurbanın bugün kasapta, yarın mizanda, hesapta tartılacak.

 

***

Bayramda gidilecek en güzel yer insanın kendine gelmesi, özüne dönmesi ve aslına rücu etmesidir.

 

***

 

Şehit, canını hakka kurban ettiği için ölümsüzdür.

Âlim, bütün enerjisini ilme kurban ettiği için peygamber varisidir.

Anne, şefkat ve merhamet dolu yüreğini hiçbir karışıklık gözetmeden evladına kurban ettiği için cennet onun ayakları altındadır.

Mütefekkir, aklını hikmet aramaya kurban ettiği için sözleri hikmet ve hakikat ile doludur.

Derviş, kalbindeki muhabbetini Hakk'ın rızasına kurban ettiği için ermiş adamdır.

Öğretmen, bütün bir bilgi havzasını öğrencilerine kurban ettiği için ‘öğrettiği her bir harfe kırk yıl köle olunur.'

Devlet adamı, bütün gücünü ve kuvvetini ülkesinin huzuru, refahı ve adaletine kurban ettiği için onun emri demiri keser.

Doktor, hastasının sıhhat ve afiyeti için bütün bilgi ve enerjisini kurban ettiği için hak Teala onun ellerinde Şafi ismi-i şerifiyle tecelli eder.  

Sanat ve edebiyatını davasını anlatmaya kurban ettikleri için Mevlana, Yunus Emre, Şeyh Galip, Fuzuli, Dede Efendi, Itri, Mimar Sinan, Turgut Cansever ve daha nice bahtiyarlar eserleri ve fikirleriyle ile aramızda hâlâ yaşarlar.

Hafız, bütün varlığını kerim kitabı ezberlemeye teksif ettiği için Kur'an'ı yüklenmesinden dolayı ümmetin en şereflisidir.

 

***

Biz haksız yere bir karıncayı bile incitmeyiz. Buna mukabil vakti ve yeri geldiğinde canımızı hak yola kurban etmekten de imtina etmeyiz. Çünkü öyle bilir ve inanırız ki, hak yola kurban olanın ahiri bayram olur.

BÜLENT ACUN - TERCÜMEİHÂL

BÜLENT ACUN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  278823

-