30 MAYIS 2020 CUMARTESİ

MİLF VE MNLF FİKİR FARKLILIĞI NEDENİYLE AYRILDI

Muslimin Sema, Selamet Haşimi’ye gitmiş “Üstad böyle bir anlaşma imzalıyoruz, metin şu” demiş; hükümet ile vardıkları anlaşmadan bahsetmiş. Haşimi de “Bu Müslümanların, bizim insanımızın faydasına bir şeydir. Bizim tarafımızdan bu anlaşmayı zarara sokacak hiçbir şey yapılmayacak” demiş. Bu bir özerklik anlaşmasıydı ve gerçekten de Haşimi MNLF’nin anlaşmasını bozacak hiçbir eylemde bulunmamış. Aslında buradan MILF ve MNLF ayrılışının asıl sebebinin otonomi veya bağımsızlık olmadığı ortaya çıkıyor.


MİLF VE MNLF FİKİR FARKLILIĞI NEDENİYLE AYRILDI

H. Zehra Kavak'ın / Hüseyin Oruç'la mülakatı

İHH'nın bölgeye gidişi o kadar erken bir tarihte miydi?

Tabii Bosna Savaşı'nın hemen ertesiydi. Çeçenistan'da savaş devam ediyordu.

Peki İHH'nın bölge ile irtibatının bu tarihte başladığını söyleyebilir miyiz?

Bölgeye gidişimiz 96 yılında oldu. Ancak bizim irtibatımız daha öncesinde de vardı. Selamet Haşimi sürgünde olduğu dönemde uzun süre Pakistan'da yaşadı. Sekiz seneden fazla sanıyorum. Pakistan'da okuyan çok sayıda arkadaşımız o dönemde Selamet Haşimi'yle irtibat halindeydi. Haşimi Moro'ya döndüğünde irtibatımız devam etti. Bizim için Moro gitmemiz gereken ilk bölgelerden birisiydi. Biz hiç ara vermeden İHH'nın imkânları çerçevesinde -tabii bugünkü kadar büyük imkânlara sahip değildik- Moro halkına destek olmaya çalıştık. En azından kurban ve ramazanda mutlaka orada olmaya çalıştık.

Untitled-2
Nur Misuari

Muslimin Sema'nın Selamet Haşimi'yi ziyaretine dönecek olursak, ziyaretin amacı neydi ve nasıl geçmişti?

Yaklaşık yirmi sene öncesinden bahsediyoruz. Ebu Bekir kampına o tarihlerde normal yollarla ulaşmak mümkün değildi. Müslimin Sema bir gece yarısı kampa ancak traktörle ulaşabildi. Bu ziyaretini bana kendisi anlattı. Muslimin Sema'ya Haşimi ile nasıl bir hukukları olduğunu sorduğumda “Kendisi bizim çok sevdiğimiz bir abimizdi. Birlikte olduğumuz dönemde Selamet Haşimi Davao şehrini de içerisine alan çok büyük bir bölgenin komutanıydı. Ben de onun emrinde çalışan komutanlardan birisiydim. Abi kardeş hukukumuz vardı. Farklılıklarımız olabilir ama kendisine saygımız çoktu.” diye cevap verdi. Zira Selamet Haşimi'nin liderliğiyle alakalı hep olumlu şeyler söylenir.

O gece Muslimin Sema, Selamet Haşimi'ye gitmiş “Üstad böyle bir anlaşma imzalıyoruz, metin şu” demiş; hükümet ile vardıkları anlaşmadan bahsetmiş. Haşimi de “Bu Müslümanların, bizim insanımızın faydasına bir şeydir. Bizim tarafımızdan bu anlaşmayı zarara sokacak hiçbir şey yapılmayacak” demiş. Bu bir özerklik anlaşmasıydı ve gerçekten de Haşimi MNLF'nin anlaşmasını bozacak hiçbir eylemde bulunmamış. Aslında buradan MILF ve MNLF ayrılışının asıl sebebinin otonomi veya bağımsızlık olmadığı ortaya çıkıyor. Ayrılmanın sebebi biraz önce de bahsettiğimiz gibi fikirsel bazda oluyor. Gelinen noktaya baktığımızda da bu ayrışmanın isabetli bir ayrışma olduğunu görüyoruz. MNLF süreç içerisinde kendi içerisinde de birçok fraksiyona bölündü ve toplumsal desteğini büyük oranda kaybetti.

Şu durumda MNLF'nin hâlihazırdaki konumu nedir?

Nur Misuari hâlihazırda MNLF'nin lideri. Yaşı 80'e yaklaştı. Hakkında çeşitli spekülasyonlar var. Artık
 çok yaşlandığını söyleyenler var. MNLF'nin merkez komitesi Nur Misuari'yi değiştirecek güce sahip değil. Zira kendisi çok güçlü bir kişilik ve halk onu seviyor. MNLF artık güç kaybetmiş durumda. Merkez komitesi toplanamıyor. 12 tane alt fraksiyonu var ve hepsi birbirinden bağımsız hareket ediyor. Birbirleriyle siyasi olarak sınırlı irtibatları var; askeri olarak hiç irtibatları yok. Hepsi belirli bölgelerde belirli güçleri temsil eden yapılar haline gelmişler. Askeri gücü de geçmişle karşılaştırıldığında oldukça düşük. Bu askeri gücünü kaybetmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi 96 anlaşması. Ve ondan sonraki süreçte MNLF askerlerinin ve Filipinler'deki polis gücünün içerisine entegre olması. 96 anlaşması yapıldığında oldukça çok sayıda MNLF askeri silah bıraktı.

Dolayısıyla 96 anlaşmasının vadettiği özerklik silah bırakmayı gerektiriyordu?

Evet özerklik anlaşmasının şartlarından birisi buydu. Ancak anlaşma bozulunca silah bırakan askerler MNLF'ye geri dönmediler ve MNLF güç kaybetmiş oldu.

Askeri olarak güç kaybeden MNLF'nin cephedeki durumu nasıldı? Ne zamana kadar savaşmaya devam etti MNLF?

MNLF halen savaşıyor. Şuanda da dönem dönem çatışmalar yaşanıyor bölgede. Fiilen MNLF'nin halen bölgede askerleri var. Geçen sene Nur Misuari, Çerçeve Anlaşması imzalandıktan hemen sonra Zamboanga'ya bir operasyon düzenledi ve bu operasyon ciddi sıkıntılara yol açtı. Barış süreci başlamıştı ve Nur Misuari adeta “Siz barış yapamazsınız.” dedi. Selamet Haşim'inin Misuari'ye yapmadığını Misuari yaptı ve maalesef Zamboanga'da çok sayıda genç hayatını kaybetti.

Devamı yarın...

Yorum Yaz

  648529

-