14 AĞUSTOS 2020 CUMA

Ahmet Doğan İlbey

‘MİLLETİMİZİN BUGÜNKÜ MESELELERİ/CEMAAT-TARİKAT-DEVLET’

Ahmet Doğan İlbey

Ali Yurtgezen hocanın Semarkand ve Mostar dergilerinde yazdığı birbirinden değerli yazıları “Milletimizin Bugünkü Meseleleri / Cemaat-Tarikat- Devlet” (Yayın tarihi Ekim 2019) adıyla kitap zarfına girince, okuyucuları için daha kolay okuma imkânı doğdu. Adı geçen kitap başucumuzda şimdi. Dergilerde okuduğum yazıları şimdi dokunarak ve sakin bir şekilde bir kez daha okuyorum.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'dan sonra yaşadığı hâdiseleri tahlil eden son derece muhtevalı olan bu kitap Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi tarafından yayınlanmıştır. Sıkıntılı bir hâle getirilen devlet, cemaat ve tarikat gibi millet yapımızın unsurlarının niçin ve nasıl olması gerektiğini gösteren ve birçok meseleye açıklık getiren bu faydalı kitabın Semerkand ve Mostar gibi güçlü yayınevleri tarafından da basılıp dağıtılmasını temenni ederim.

Titiz bir editör, yayıncı ve yazar olan Mehmet Raşit Küçükkürtül'ün hamlesi ve üçüncü kuşak müdavimlerden Mehmet Raşit Arabacı, Ömer Faruk Günay, Mehmet Bozdağ, Osman Emre Hacıarap ve Muhammed Lütfi Engizek'in emekleriyle çıkan bu kitap ilgili çevrelerde mâkes bulacak ve tesirini gösterecektir. Şube Başkanı şair ve türküdar Fazlı Bayram'ın gayretlerini yâd etmeden geçemeyeceğim.

TYB Kahramanmaraş Şubesinin bu geleneği, eski Şube Başkanı öğretim görevlisi İsmail Göktürk'ün Ali Yurtgezen hocanın yazılarını “Fuzûlî'nin Musammat Gazelini Şerh Denemesi” adıyla kitap olarak yayınlatıp dağıtmasıyla başlamıştı.

Ehlinin bildiğini biz de söyleyelim: Kitapsız olmaz. Büyük bir medeniyetin ve irfanın mirasçısı Türk milleti için kitap değerli bir vasıtadır. Modernizmin ve kapitalist tüketim biçiminin salgın hâlinde yayılması milletimizin büyük bir kısmını değerlerimizi taşıyan kitaplardan uzaklaştırdığı acı bir gerçek. Bu menfi durumu müspet hâle dönüştürmek için herkes gayret etmeli. Özellikle liseli ve üniversiteli genç kitleye kitap okumanın önemini anlatmayı ve irfanımızı taşıyan kitaplardan bahsetmeyi millî bir vazife olarak addetmeliyiz.  

Âmâ üstad Cemil Meriç'in söyleyişiyle her kitap bir liman ve tılsımlı bir saraydır. Bütün kitaplar düşüncelere, vicdana, inançlara ışıktır. Yalanların peçesini sıyırmak için düşüncelerin kapısını açan birer anahtardır kitap. Kâinata açılan kapı, kılavuz ve dert ortağıdır kitaplar.

“Milletimizin Bugünkü Meseleleri / Cemaat-Tarikat- Devlet” kitabını Yayın Heyetinin “Önsöz” de belirttiği gibi bu mâna ve şartlarda önemli buluyorum:

“Hıristiyan takvimine göre 15 Temmuz 2016'da ve devamında yaşananlar Türkiye gündeminin merkezine yerleşti. Yayın faaliyetlerinin de bundan uzak kalması düşünülemezdi.  Nitekim bugün 15 Temmuz hakkında çıkan kitapların niteliğinde ve sayısında büyük bir enflasyon yaşanacak duruma gelindi. Bugüm hepimiz alkış, slogan, yuhalama, karatma, çarpıtma, malumat yığını arasında berrak ve sade bir anlayışa ulaşmakta zorluklar yaşıyoruz. Yayın heyeti olarak bu küçük hacimli eserin ortaya çıkması için çalışırken niyetimiz –evvela kendimiz için olmak üzere-15 Temmuz etrafında ortaya çıkan konulara ve meselelere eskilerin tabiriyle efradını câmi ağyarını mâni izahlar getiren bir müracaat eseri hazırlamaktı. Bu eserin, sahih endişeler taşıyan kimseler için sade ve bariz bir kılavuz, hatırlı ve yerinde bir hafıza vasfı taşıyacağına inanıyoruz. (…) Kitabın isminde ‘15 Temmuz' ibaresi yoktur, çünkü bu kitap bir 15 Temmuz kitabı değildir. Kitap, 15 Temmuz kendini belli eden tarihî ve güncel buhranlarımızı ve ârızalarımızı kavramak isteyen iyi niyetli herkese yardımcı olacak bir tavır kitabıdır. Henüz tesirleri devam eden bir sürecin içerisinden geçerken, vatan diyerek ayağı Türkiye topraklarına basan ve kıblesi Kâbe olan her kim varsa bu kitaptan ahiret yurduna doğru yürüyüşünde sıhhatli azıklar ve hasbî yardımlar bulacaktır inancındayız.”

“Önsöz” de ifade edildiği üzere o gün ve bugün devam eden meseleler hakkında son derece derin bilgiler ve tahliller sunan “kılavuz” niteliğinde bir kitap bu. Aşağıda takdim ettiğimiz iki bölümden oluşan yazı başlıkları bu düşüncemi teyit eder kanaatindeyim:

“Birinci bölüm: Tahlil”

“Belâmlar ibret için var”, “En büyük yalan”, “Tekkeler mi bozuldu, tekkelere bakışımız mı?”, Cehalete kurban giden bir menkıbe”, “Cemaat düşmanlığı yahut papaza kızıp oruç bozmak”, “Tarikat ve ticaret”, “Din istismarının istismarı”, “Güvensizlik Müslüman hastalığı değildir”, “Usûl erkân bilmez nâdan elinden”, “Akl-ı selim olan akılcı olmaz”, “Ev sahibinin kabahati”

“İkinci bölüm: Teklif”

“O büyük ümidi yaşatmak için”, “Bitmeyen millî mücadele”, “Neden bir beraber değiliz?”, “Yeniden doğuş çağrısı”, “Yeniden İslâm toplumu”, “Bir ahlâk seferberliğine ihtiyacımız var”, “Zannın çoğundan sakınmak”, “Dil edebi”, “Fütüvvet ahlâkını unutunca”

Hülâsa-ı kelâm; kitabın yerine getirdiği vazife, yazıların tamamını bir bütün hâlinde kitaptan okuyunca daha iyi anlaşılacaktır.

AHMET DOĞAN İLBEY - TERCÜMEİHÂL

1954 Yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Bir kamu kurumundan emekli. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir ve bu teşkilâtın Kahramanmaraş şubesinin kuruluşunda yer aldı. Yazı hayatı 1980’li yıllarda Yeni Düşünce, Dolunay olmak üzere birçok kültür, edebiyat ve fikir dergilerinde başladı. 1990 yıllarda Gündüz Gazetesi’nde, 2010 yılından itibaren Habervaktim.com ve Türkiye Yazarlar Birliği Web sitesinde günlük yazılar yazdı. Bâzı yazılarında “Ali İlbey” müstearını kullandı. Yayınlanan ilk kitabı “Bir Hüzünkârın Tahrir Defteri.” Yayınlanmış diğer kitapları: Bir Hüzünkârın Ömür Defteri, Dil Kapısında Yazılanlar, Millet Üstüne Düşünceler, Aldatan Cumhuriyet, Kemalist Cumhuriyetin Zulümleri, Cumhuriyetin Karanlık Yılları, Müslüman Doğu’nun Derûnu. İrtibat: [email protected]

AHMET DOĞAN İLBEY DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  358970

-