MISIROĞLU ‘ERMENİ’ DAVASINI KAZANDI

Gülen’in açtığı ‘Ermeni’ davasında mahkeme, Kadir Mısıroğlu’nu 30 bin lira para cezasına mahkumetmişti. Üst mahkeme yerel mahkemenin kararını bozarak Mısıroğlu’nun haklı olduğuna hükmetti.


MISIROĞLU ‘ERMENİ’ DAVASINI KAZANDI

Yeni Söz | Özel Haber

Gülen'in Erzurum'da amcasıyla iki kardeşi Mısıroğlu'na “Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri” isimli eserinden dolayı tazminat davası açmışlardı. Bunun sebebi  Mısıroğlu'nun bu eserde Gülen'e “ermenilik” isnad ettiği iddiasıydı.

Dolayısıyla kendilerine de ermeni denmiş olduğu ve böylece onları aşağılattığı düşüncesiyle Mısıroğlu'ndan 10'ar bin liradan 30.000 lira talebiyle hakkında Erzurum'da üç dava açılmıştı. Bu üç davanın bir mahkemede birleşmesi neticesinde hâkim alelacele bu üç davanın birleşmesi neticesinde Mısıroğlu'nun aleyhine hükmetmişti. Bu kararın temyizini beklemeden icra yoluna başvurarak Mısıroğlu'ndan 30.000 lira almışlardı.

Tabii bütün bu hadiseler 17-25 Aralık'tan evvel olduğu için paralelci olan hâkim, davacıların talebinde bir eksiltmeye lüzum görmeden onların taleplerini aynen kabul etmişti.

30 bin TL geri ödendi

Temyiz edilen bu dava bozulmuş ve alt mahkeme de Gülen aleyhine câri olan bugünkü atmosferin tesiriyle bu bozma kararına uymuş olduğundan bu dava dolayısıyla Kadir Mısıroğlu'nun yatırdığı 30.000 TL'lik tazminat bedeli kendisine geriye ödendi.

  1. Fetonun ermeni oldugu mahkeme karariyla onaylanmis oluyor.

  2. Elhamdulillah yolun açık olsun hocam.

  3. Mahmut Süreyya çayköylü

    Yani şimdi Feto nun Ermeni olduğu da kanıtlanmış oluyor değilmi?.

Yorum Yaz

  486305

-