28 MAYIS 2020 PERŞEMBE

Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 202

Yesevîzâde Alparslan Yasa

“12 Eylül Harekâtı sâyesinde gençler Atatürkçü olarak yetiştirilecek”

Kezâ, Benbanaste'nin 1 Ekim 1980 târihli Şalom'daki başmakalesinden, 12 Eylûl Cuntacılarının icrââtının Yahûdi Cemâatinin beklentilerine uygun şekilde seyrettiği anlaşılıyordu. Benbanaste'ye nazaran, Cuntacılar, adım adım “Gerçek Atatürkçülüğü” hayâta geçirmeye ve yeni nesilleri “Atatürkçü” olarak yetiştirmek için lüzûmlu tedbîrleri almaya başlamışlardır:

“Bir önceki yazımda ‘Kemalizmin Dirilişi' olarak nitelendirdiğim '12 Eylül Harekâtı', sağlam ve emin adımlarla gerçek amacına ulaşma yolundadır. Bu suretle, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete ve onun Laiklik ilkesine karşı çirkin ve çağdışı hareketlerde bulunanlar, şüphesiz gereken dersi almışlardır. […]

“Hak, hukuk ve adaletten yana olduğu kadar, huzur ve asayişe hayli yer verilen yeni ‘Hükûmet Programı'nın hemen hemen her cümlesi ‘Atatürk İlkeleri'nin ışığı altında kaleme alındığı gibi, Millî Eğitimin önemi, gerçek amaç ve hedefleri bir bir dile getirildi. Bu suretle, ‘Millî Birlik ve Beraberliğin' özünde ‘Kemalizm'in esas olduğu bazı unutkanlara tekrardan hatırlatıldı. Zira son zamanlarda bazı sapık fikirli kişilerle Atatürk'ü kendilerine kalkan yapıp ortalığı karıştıranlar, ‘Atatürk ve Onun İnkılâbları'na karşı bir tutum içinde olabilmek için adeta yarıştılar. […]

“ ‘12 Eylül 1980 Harekâtı', ‘İstiklâl ve Cumhuriyetimizin korunması' zımnında gerçek Atatürkçülüğe doğru giden yolun başlangıç noktasıdır. Özellikle Millî Eğitimde tutulacak yeni yol, aydın, akılcı, yurt ve insansever gençlerin tekrardan yetişmesine sebep olacaktır.

“Ulu Önder M. Kemal Atatürk'ün yakın silâh ve İnkılâp arkadaşı, Türk politikasının eşsiz virtüozu merhum İsmet İnönü'nün deyişi ile: ‘İyi istikbâl, Atatürk'ün etrafında yekvücut olarak toplanmaktır.” (Nesim Benbanaste, “Gerçek Atatürk'çülüğe Doğru”, Şalom, 1 Ekim 1980, s. 1)

 

(Aydınlık, 15 Mart 2019, s. 1)
Maocu Kemalist Aydınlık gazetesinden bir ibret levhası…
Bir asırdır sürüp giden fanatizm…
Mâhûd Zümrenin tahakküm âleti…
***  
 

 

Hahambaşılık Umûmî Kâtibi ve Şalom gazetesi başmuharriri Benbanaste, bu minvâl üzere, 12 Eylûl Darbesini sâhiblenen ve Cuntacıların Kemalist icrââtını destekliyen daha başka makaleler de neşretti. Meselâ:

“12 Eylül, Kemalist bir müdahaledir”

“Kemal Paşadan Kenan Paşaya… […]

“ ‘12 Eylül 1980 Harekâtı', Atatürk İlkeleri doğrultusunda yapılan bir Kemalist müdahaledir. İstiklâl ve Cumhuriyetimize karşı olanlarla demokrasi düzenimize, keza ‘Laikliğe' karşı olan sivri akıllıları hizaya getiren Şanlı Türk Ordusuna Başkomutan M. Kemal Paşanın bir emridir.

“Öte yandan denilecek odur ki, Devlet – Millî Güvenlik Konseyi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Kenan Evren'in söz ve davranışları; bilhassa Van şehrinde yaptığı konuşmada millete verdiği ‘laiklik ve demokrasi' dersi, Büyük Atatürk'ün ‘Vatanın bağrına düşman dayasa da hançerini – Bulunur elbet kurtaracak vatanın bahtı kara maderini' cevabına en iyi misaldir.” (Şalom, 8 Ekim 1980, s. 1)

 

(Şalom, 1 Ekim 1980, s. 1)
Hahambaşılık Umûmî Kâtibi Nesim Benbanaste'nin Şalom gazetesinde, “Kemalizmi dirilten” 12 Eylûl Darbesini (“Pembe Devrim”i) harâretle alkışladığı başmakalelerinden bir dîğeri: “Gerçek Atatürk'çülüğe Doğru”…
***  

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  228411

-