28 MAYIS 2020 PERŞEMBE

Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 204

Yesevîzâde Alparslan Yasa

Benbanaste kardeşler, “Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı Kutlamaları”nda da ön saflarda idiler
Yahûdi Cemâatinin mühim bir sîmâsı olan Nesim Benbanaste'nin hâtırası, Cemâati arasında tâze tutulmaya devâm ediyor. 6 Temmuz 2017, ölümünün 25. seneidevriyesi idi. Şalom gazetesinin haberine göre, bu vesîleyle, kardeşi Daniel Benbanaste'nin öncülüğünde Neve Şalom Sinagogu'nda tertîb edilen bir âyinle anıldı ve hakkındaki konuşmalarda, kendisinin “Atatürk sevgisi ve 500. Yıl Kutlamalarındaki rolü” vurgulandı:Türkiye Hahambaşılığı Umûmî Kâtibi Nesim Benbanaste'nin 7 Ocak 1981 târihli Şalom gazetesindeki başmakalesi… Yahûdi Cemâati, 12 Eylûl Darbesini olduğu kadar onun sâyesinde “Kemalizmin dirilişi”ni ve “Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı” faâliyetlerini de candan destekledi…
***

 

 


Türk Yahudi Toplumunun önde gelen kalemlerinden Nesim Benbanaste ölümünün 25. yıldönümünde, 6 Temmuz [2017] Perşembe günü Neve Şalom Sinagogunda anıldı.
“1939'da İstanbul'da doğan Benbanaste, Musevi Lisesinden mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapmış, sonrasında özel sektörde idareci olarak çalışmış, bir yandan da La Vera Ruz ve Şalom başta olmak üzere bazı gazetelerde yazarlık yapmıştı. 1982'de kaleme aldığı ‘Kim Ölür Kim Kalır Bilinmez Ama Kutlanmağa Değer' adlı yazısıyla Endülüs'ten kovulan Sefarad Yahudilerinin Osmanlı Devletine kabul edilişlerinin 500. yılının büyük bir organizasyonla kutlanması fikrini ortaya attı. 1991'de kemik iliği kanseri teşhisi konulan Benbanaste, yazık ki kaderin garip bir cilvesi olarak 500. Yıl Etkinliklerine çok kısa bir süre kala hayata gözlerini yumdu.
“Nesim Bey'in kardeşi Daniel Benbanaste tarafından düzenlenen anma törenine, Benbaneste'yi şahsen tanıyan pek çok kişinin yanı sıra, yaşadığı yıllarda onunla tanışma fırsatı bulamamış ya da ona yetişememiş isimler de katıldı. Katılımcılar arasında Türk Yahudi Toplumunun eski başkalarından Rıfat Saban'ın yanı sıra hâlihazırda Başkan Vekili Moris Levi de vardı. Ayrıca Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dinler Tarihi ana bilim dalında yılarca görev yapan Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden emekli Prof. Metin Tuncel, öğretim görevlisi Sezai Gülşen de törende hazır bulundular.
“Tören saat 12.45'te Nesim Benbanaste'nin ruhu için edilen dua ile başladı. Ayin-i ruhani, Rav David Sevi tarafından icra edildi. Sonrasında davetliler Daniel Benbanaste'ye taziyelerini ilettiler. Akabinde yemek salonuna inildi. Burada önce Daniel Benbanaste, ağabeyi ile ilgili kıymetli anekdotlar anlattı. Konuşmasında özellikle Nesim Benbanaste'nin Atatürk sevgisine ve 500. Yıl Kutlamalarında oynadığı role vurgu yapıldı. Sonrasında mikrofona Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman davet edildi. Prof. Harman'dan sonra kürsüye sırf bu anma günü için Manisa'dan İstanbul'a gelen emekli diş hekimi Ertuğrul Bayram geldi. Tören sonrasında Daniel Benbanaste tarafından Nesim Benbanaste arşivinden derlenen bir kitap katılımcılara hediye edildi.” (http://www.salom.com.tr/arsiv/haber-103743-yahudi_toplumundan_kisa_kisa.html; 25.2.2019)Nesim Benbanaste'nin, Atatürk; Bir Dehânın Analizi isimli derleme kitabında makalesine yer verdiği (ss. 59-61) isimlerden birinin -Prof. Dr. İsmet Giritli (1924-2007)'nin- pek ibretâmîz bir makalesi: “Rejimimizin Temeli: Kemalizme Bağlılık”… İddiâsınca, Kemalist olmıyana bu memlekette söz hakkı olamazmış: “Atatürk Devrimlerine bağlılık, Türk siyasî hayatında riayeti mecburî bir prensip haline gelmiştir. Bu itibarla Atatürk Devrimlerine bağlı ve saygılı olmıyan ve onun amaçlarını gözetmiyen hiç bir kişinin ve zümrenin Atatürkçü Cumhuriyetin siyasî hayatında yeri yoktur ve olamaz.”
Elbette! Aksi vârid olsa, Anadolu Milletine bir asırdır sürüp giden tahakkümlerini nasıl devâm ettirecekler? Âşikâr ki tahakkümlerinin başlıca âleti, o totaliter ideolojidir…
***

 

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  616154

-