Yesevîzâde Alparslan Yasa

MUSTAFA KEMÂL’İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 323

Yesevîzâde Alparslan Yasa

Yalman, Karpiç'teki sahneyi, vecd içinde anlatıyor:

Muhâvere, kadınları dansa kaldırarak başlıyor

“(Lokantada) Atatürk'ün masasında bulunanlardan Kılıç Ali Bey bizim masaya yaklaştı ve eşimi dansa davet etti. Az sonra Atatürk'ün yaveri yanıma geldi, Atatürk'ün masasında bulunan hanımlardan birini dansa davet etmemin münasip olacağını kulağıma fısıldadı. Bunlar çok iyi alâmetlerdi. Bana Mütareke ve İstiklâl Harbi yıllarında çok yakınlık göstermiş olan Atatürk'e saygılarımı belli etmenin zamanı gelmiş olduğuna karar verdim. Atatürk'ün dansta bulunduğu bir sırada masasına yaklaştım. Kılıç Ali Beye dedim ki:

‘- Uzun yıllardanberi Büyük Lidere saygı ve sevgimi belli etmek fırsatından mahrum kaldım. Bunu yapmama izin verirler mi?'

“Atatürk masaya dönünce ikisi arasında kısa bir konuşma oldu. Sonra Atatürk'ün sağ ve soluna iki iskemle konuldu. Yaver, eşimle beni masada yer almağa çağırdı. Atatürk'ün geldiği duyulunca, lokanta dolmuştu. Bahsettiğim manzaraya lokantada bulunan Türk ve yabancı yüzlerce kişi şahit olmuştur.” (Yalman 1970: III/215, 217)

“Tatlı ve hoş bir şahsıyeti var”

“Bütün ömrümde başımdan geçenlerin en heyecanlılarından biri olduğu ve Atatürk'ün ne kadar tatlı ve hoş bir şahsiyeti bulunduğunu belli ettiği için o akşam Atatürk'ün sofrasında olup bitenleri harfi harfine anlatacağım.

“Atatürk her şeyden önce ne içeceğimizi sordu. Diğer bir masada votka içtiğimiz için buna devam etmek istediğimizi söyledik. Bunun üzerine:

‘- Unutmayın', dedi. ‘Votka su karıştırmadan içilir.'

“Size soracağım suale doğru  cevap verirseniz, yeniden gazetecilik edebilirsiniz”

“Atatürk sonra bana döndü:

‘- Asıl mesleğinizden uzak düştünüz. Bu halinizden memnun musunuz? ‘

“Ben daha ağzımı açmadan, eşim Rezzan cevap verdi:

‘- Ben memnun değilim. Bir gazeteciyle evlendim, bir müddet sonra iş adamı oldu. Ben buna hiç razı değilim.'

“Bu sözler Atatürk'ün pek hoşuna gitti, güldü. Tekrar bana sordu:

‘- Yeniden gazeteciliğe dönmeği istiyor musunuz?'

‘- Elbette, dedim. Çok sevdiğim mesleğimin dışında geçen yıllar, bana ağır kürek mahkûmluğu cezası gibi geliyor.'

‘- Öyleyse söyleyeceklerime iyi dikkat ediniz. Size soracağım suale doğru  cevap verirseniz, yeniden gazetecilik edebilirsiniz.' (Yalman 1970: III/217)

 Untitled-1_6

(Milliyet, 10 Kasım 1970, s. 6)

Yalman'ın evvelâ Milliyet gazetesinde tefrika edilen Hâtırât'ından bir sayfa… “Ocak 1936'da, Ankara'da, Karpiç Lokantası'nda karşılaştığımız ve bana Mütareke ve İstiklâl Harbi yıllarında çok yakınlık göstermiş olan Atatürk'e saygılarımı belli etmenin zamanı gelmiş olduğuna karar verdim…” (Yalman 1970: III/215) (Buradaki resim, Mustafa Kemâl'in, Ahmed Emin Yalman'a verdiği ve ilk def'a çocukluk hayâtından  bahsettiği mülâkat esnâsında çekilmiştir. Bilhassa, iftihârla, Şemsi Efendi'nin talebesi olduğundan bahsettiği için fevkalâde mühim olan bu mülâkat, Vakit gazetesinin 10 Kânûnısânî  -Ocak- 1922 târihli nüshasında neşredilmiştir.)

*** 

 

“Çok sevdiği Hocasının oğluna” sitem

‘- Uzun yıllar evvel, benim Selânik Askeri Rüştiyesinde çok sevdiğim bir yazı hocam vardı. Bu hoca bende her halde bazı meziyetler görmüş, bütün derslerden tam numara aldığım dikkatini çekmişti. Sınıfın birincisi olmamı sağlamak için, yazımın adeta okunmaz gibi olmasına rağmen, bana yazı dersinden tam numara verdi.

‘Aradan yıllar geçti. Bu zaman zarfında ben memleketime ve barış davasına bazı hizmetlerde bulunduğumu sanıyordum. Hocamın oğlu siyaset meydanlarında karşıma çıktı. Bütün hizmetlerime karşılık bana sıfır numara vermeğe kalkıştı. Buna diyeceğiniz nedir?' (Yalman 1970: III/217)

 

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA - TERCÜMEİHÂL

1967'den beri “A. Yasa” ve “Yesevîzâde” imzâlı kitap ve makalelerin müellifi araştırmacı-yazar, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Emekli Yrd. Doç. Dr.

YESEVÎZÂDE ALPARSLAN YASA DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  664588

-