14 AĞUSTOS 2020 CUMA

Ahmet Doğan İlbey

NEKROFİL (ÖLÜSEVİCİ) HDPKK VE YANDAŞLARI

Ahmet Doğan İlbey

Ölüsevici PKK ve uzantısı HDP'ye dış düşmanların desteği devam ediyor. iş HDPKK'yi semirtmek istiyorlar. Ölümler çoğaldıkça, ölüsevicilik, yâni nekrofili tutkunlukları kabarmaktadır. Öldürmek bu kanlı örgüt için “faydalı” ve “en iyi gelişmedir.”

Türkiye'de yakın yılları HDPKK'nın siyasî yayılmacılığını kolaylaştırmak için katliamlar, kanlı sabotajlar ve senaryolarla geçti. HDPKK'lılar kanlı “dâvaları” için ölenlerin tükenmesinden ve “dağ elemanı” bulamamaktan korkarlar. “Dağ elemanı” olmayı,  ölümseverliği ilâhî buyruk gibi kutsallaştırırlar. “Dağa çıkmayı” ve “birkaç arkadaş kendini yaksın, intihar bombacısı olsun” demeyi kanlı ideolojilerinin bir vecibesi olarak görürler.                                                                                                                               Nekrofiliyi, yâni ölüseviciliği yaygınlaştıran HDPKK'ın iç ve dış destekçileri kanlı gayelerine ulaşmak için masum insanları ve kendi yandaşlarını intihar bombacısı olarak ölüme göndererek “verim” almaktan çekinmezler.                       Nekrofili, yüreğinde insan sevgisi olmayan, kanla, şiddetle, nefretle beslenen, bu yönde siyaset yapan, ırkçı, faşist ve kanlı metodlarla insanın ferdiyetini yok sayan ve nesneleştirip ideolojik meta hâline getiren bir zihniyettir.

Öldürmek için bir araya gelen HDPKK                                     

Erich Fromm'a göre, “ölümseverlik eğilimi olan insan yaşamayan, ölü olan, her şeye, cesetlere, çürümüş şeylere, pisliğe kendini kaptıran kişidir. Ölümseverler hastalıktan, cenazeden, ölümden söz etmekten hoşlanırlar. Katıksız bir ölümsever tipine en açık örnek Hitler'dir. Yok etmek, Hitler'i büyülüyordu, ölüm kokusu ona hoş geliyordu. O, en büyük doyumu yalnızca düşmanlarını, Alman halkını, çevresindekileri ve kendini yok etmekten aldığını göstermiştir.     “Ölümseverlik tam bir sapıklık olarak ortaya çıkmaz. Daha az baskın olarak çoğu insanda farkında olmasalar bile vardır. Ölümseverlik ayrıca hâtıralara ve sahip oldukları şeylere şimdiki zamandan ve insan ilişkilerinden daha çok değer verirler. Canlı bir şeyi görmek yerine onu cansız bir forma sokup, onun üstünde hâkimiyet kurmak, saklamak, biriktirmek isterler.                                                                                       Böyle insanlar soğuk insanlardır, sürekli kötü koku alıyormuş gibi bir yüz ifadeleri vardır. Bu tiplerin bir başka adı da ‘Nekromantik'tir; ölümseverlik ve savaş zehriyle ruhu kirlenmiş olanlardır. Psikolojide de ölümseverlik vardır. Bunun adı hem ferdî, hem de sosyal bir şuur altı hâli olarak, felaketi, yangını, savaşı, kitleler hâlinde ölümlerin sürekli olmasını arzu etme duygusudur.

HDPKK “kanla kirlenmenin” fetişizmine tutulmuş

HDPKK nekrofil (ölüsevicilik) karakterinden dolayı şehit ettiği her Türk askeri ve polisinin cenazesinden canavarca bir haz duyar, “Kanla arınıp kanla kirlenmenin” fetişizmini yaşar. Ölümseverliği kışkırtarak, ölenleri gayelerine vasıta yapmalarında sosyal darvinist yaklaşım vardır.                                                    “Kan akıtmanın ‘kötü' değil, “gerekli” görülmüş olmasıdır. Kan dökme ve şiddet HDPKK ve hâmileri Amerika, İsrail ve diğer Batılı ülkelerince yüceltilmiştir. HDPKK En vahşi cinayetleri sözde “en güzel kavramlar” adına ve “görev” duygusuyla icra ediyor.                                                                             Türkiye kıskaca alınıyor yine. Allah muhafaza! Zaman bütün kuvvetimizle dikkat, tedbir ve topyekûn sıkı durmak zamanı…

 

 

 

 

 

 

 

AHMET DOĞAN İLBEY - TERCÜMEİHÂL

1954 Yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Bir kamu kurumundan emekli. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir ve bu teşkilâtın Kahramanmaraş şubesinin kuruluşunda yer aldı. Yazı hayatı 1980’li yıllarda Yeni Düşünce, Dolunay olmak üzere birçok kültür, edebiyat ve fikir dergilerinde başladı. 1990 yıllarda Gündüz Gazetesi’nde, 2010 yılından itibaren Habervaktim.com ve Türkiye Yazarlar Birliği Web sitesinde günlük yazılar yazdı. Bâzı yazılarında “Ali İlbey” müstearını kullandı. Yayınlanan ilk kitabı “Bir Hüzünkârın Tahrir Defteri.” Yayınlanmış diğer kitapları: Bir Hüzünkârın Ömür Defteri, Dil Kapısında Yazılanlar, Millet Üstüne Düşünceler, Aldatan Cumhuriyet, Kemalist Cumhuriyetin Zulümleri, Cumhuriyetin Karanlık Yılları, Müslüman Doğu’nun Derûnu. İrtibat: [email protected]

AHMET DOĞAN İLBEY DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  111805

-