2 HAZİRAN 2020 SALI

Bülent Acun

NOT DEFTERİMDEN

Bülent Acun

Kalp Kırmak

Amerikalı yazar S. Bellow'a “Radyasyon tehlikelidir, nasıl korunalım?” diye sorduklarında daha tehlikeli bir şeyi hatırlatarak cevap vermiş: “İnsanlar radyasyondan daha çok birbirlerinin kalplerini kırmaktan ölüyorlar.”  (Zafer Dergisi, Nisan, 2018)

Cenneti Taşımak

Nur yüzlü bir ihtiyardan dua isterken: “Dünyanın tüm ağırlığı sanki omuzlarıma binmiş.” dedim.

Şakacı bir ifadeyle kulağımı çekerken: “Dünya yükü hepimizin az çok sırtında fakat cenneti taşımak herkese nasip olmaz.” Dedi.  (Zafer Dergisi - Nisan 2018)

Bizim İhtiyacımız

Biz elbette herkesin Müslüman olmasını isteriz. Bununla birlikte hiç kimsenin Müslüman olmasına da ihtiyacımız yoktur. Çünkü bir milyar altı yüz milyonuz. Bizim ihtiyacımız olan şey; İslam dünyasının Allah ve Resulünün istediği gibi Müslüman olmasını sağlamaktır. Bu gerçekleşirse insanlar İslam'ı kabul etmeye zaten koşacaklardır. (Şuayip Arnavut, Prof. Dr. Embiya Yıldırım, Diyanet Aylık Dergi, Aralık 2019)

İnsan ve Toprak

İstanbul'da insan topraksızlaştırılırken, Anadolu'da ise toprak insansızlaştırılıyor. (Muammer Bilgiç)

İletişim de Sünnetin Özü

Merhum hadis bilgini Abdulfettâh Gudde Hz. Pergamber'in insanlar arası ilişkilerini özetlerken şöyle söyler: “ Hz Peygamber kendisini şu üç şeyden geri çekmiştir.

  • Çekişmek
  • Çok konuşmak ve çok mal edinmek
  • Kendisini ilgilendirmeyen şeylere karışmamak

İnsanlara karşı da şu üç şeyi terk etmiştir.

  • Başkalarını kınayıp, ayıplamak
  • Başkalarının kusurlarını araştırmak
  • Sevabı olmayan konu da konuşmak” (Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, Diyanet Aylık Dergi, Aralık 2019)

Hayatın Değeri

Bir erken ölüm olasılığı ile karşı karşıya olduğunuzda hayatın yaşanmaya değer olduğunu ve yapmak istediğiniz bir çok şey bulunduğunu kavrarsınız. (Stephan Howking)

Gitmeme Lüksü Yok

Merhum Prof. Dr. Muhammed Hamidullah hoca dünyanın neresinden İslam'ı anlatması için çağrılırsa çağrılsın, mutlaka gider ve şöyle derdi. “Bir Müslümanın tebliğ için çağrıldığı bir yere gitmeme lüksü yoktur.” Bende mümkün mertebe hocamın yolunu takip etmeye çalışıyor, davet edildiğim her yere gitmeye gayret gösteriyorum. ( Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Beyan Yayınları, 02.03.2020)

Dil ve Aydın

Bir aydın yabancı dil bilmese de olur. Çok kitap okumasına da ihtiyaç yoktur. Yeter ki ana dilini gerçekten bilsin, kelimeleri secereleriyle tanısın. Asil olanları, adilerinden ayırsın.

(Cemil Meriç, Sinan Uluant, Müntehabattan Seçkiye, Hülbe Yayınları, İstanbul 2020)

Kültürel Esaret

Bir kültür başka kültürlerin esaretinden kurtulmazsa kültür değildir. (Cemil Meriç, Sinan Uluant,   Müntehabatttan Seçkiye, Hülbe Yayınları, İstanbul 2020)

Tevafukun Böylesi

Yıllar önceydi Malatya'da bir evde oturmuş Kur'an okuyordum. Tam o esna da şiddetli bir deprem meydana geldi. Hayli sallanıp sarsıldık. Tam deprem olurken okumakta olduğum ayet şu idi: “De ki o kaçmakta olduğunuz ölüm, işte o size mutlaka ulaşacaktır. Sonra görülmeyenleri de görüleni de bilene döndürüleceksiniz. O, size yapıp etmiş olduklarınızı haber verecektir.” Cuma-8 (Ramazan Kayan, Anasiyad Mutat Aylık Toplantı, Şubat 2020)

Cehaletle Zafer Olmaz

Cehaletle zafer elde edemeyiz. Dini, dünyayı ve ahireti kuşatacak bir ilimle ancak zafer elde edebiliriz. (Şeyh Ahmed Yasin, Hüsamettin Ertem, Dava Erleri, Ravza Yayınları, İstanbul 2019)

Tarih

Tarih, geçmişte olup bitenlerden çok, gelecekte olmasını istediklerimizin geçmişteki hikâyesidir. (Mustada Özel, Roman Diliyle Siyaset, Küre Yayınları)

BÜLENT ACUN - TERCÜMEİHÂL

BÜLENT ACUN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  889685

-