14 AĞUSTOS 2020 CUMA

Fahri Sarrafoğlu

OSMANLI DÖNEMİNDE KADINLAR İÇİN AYRI BİR ÜNİVERSİTE VARDI

Fahri Sarrafoğlu

Osmanlı döneminde sadece erkeklerin gideceği okullar ve üniversiteler mi vardı?  Hayır, elbette hanımların girişimleri ve o dönemdeki matbuatın yani medyanın da desteği ile hanımlar için ilk üniversite açıldı.

Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınların lise sonrası gidebilecekleri tek öğretim kurumu, Darülmuallimat, yani İstanbul, Çapa'daki Kız Öğretmen Okulu'ydu. Üniversiteler sadece erkeklere açık olduğundan, kadınların gidebilecekleri herhangi bir yükseköğretim kurumu yoktu. Uzun süren mücadele ve kamuoyunun da desteği ile İstanbul'da hanımların okuyabileceği ilk üniversite açıldı. 1914 yılının başında Darülfünun'da kadınlara yönelik konferanslar düzenlenmiş, ardından 12 Eylül 1914'te, bugün yerinde İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültelerinin bulunduğu Zeynep Hanım Konağında kadınlar için bir üniversite, yani İnas Darülfünunu açılmıştır.

İnâs Darülfünunu, Osmanlı Devleti'nde kadınların yükseköğrenim görebilmesi için 1914-1915 ders yılında İstanbul'da kurulmuş 3 yıllık bir yükseköğrenim (Mekteb-i Âli) kurumudur.

Okulda, kız liseleri ve öğretmen okulları için öğretmen yetiştirilmiş ve mezunları çeşitli liselerde zorunlu hizmet yapmışlardır. İnas Darülfünunu, erkeklerin öğrenim gördüğü “Zükur Darülfünunu” ile 1918-1919 ders yılında birleşti. Bu fiili birleşmeye kadar İnas Darülfünunu'nda 129 öğrenci eğitim gördü ve 53 kadın mezun oldu. Okul, 1921 yılında resmen kapandı.

 

ÖZEL DERSHANELER BİLE AÇILMIŞTI

İnas Darülfünunu'nun ilk öğrencileri, Darülmuallimat ve Kız İdadîsi (kız orta okulu) mezunlarından ve İnas Darülfünunu'nun giriş sınavını kazanan kadınlardan oluşuyordu. İnas Darülfünunu'nun sınavlarına kadınları hazırlamak için özel dershaneler bile açılmıştı. Artık kadınlar, herbiri 3 yıl süreli Edebiyat, Matematik (Riyaziyat) ve Tabii Bilimler bölümleri (Tabiiyat) ile sınırlı olsa da yüksek eğitim görebileceklerdi. O dönemde yayınlanan Kadınlar Dünyası dergisi bir yandan bu başarısını kutlarken, bir yandan da kadınların yüksek eğitimine getirilen sınırlamayı eleştirirerek derhal tıp ve hukuk fakültesi şubelerinin de kadınlar için açılmasını talep eden makaleler yayımlamaya başladı.

İnas Darülfünunu'nunun eğitime başlamasının hemen ardından ise, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi, yani kadınlar için güzel sanatlar okulu da 1 Kasım 1914'te İstanbul Üniversitesi ana binasında açılmıştır.

Kızlara yönelik ilk dersler, İstanbul Darülfünunu'nun bulunduğu Zeynep Hanım Konağı'ndaki Konferas Salonu'nda 25  Kânûn­ı sâni  1329  (7  Şubat 1914) tarihinde verilmişti. Bu derslerde kadın haklarının öğretilmesi, ev bilgileri, tabiat, sağlık, tarih, pedagoji gibi konular işlenmekteydi.

 

VE KAPANIYOR…
İlk mezunlarını 1917 yılında veren İnas Darülfünunu  öğrencileri  kendilerine verilen öğretimin erkeklerden daha yetersiz olduğu  görüşünden  hareketle ikili öğretime son verilmesini Maarif Nezareti'nden talep  etmişlerdi. 1919 yılında bu istekleri kabul edilmiş, ancak tepkiler dolayısıyla uygulamada bazı gecikmeler yaşanmıştı.

Bununla birlikte uygulamada bir mahzur olmadığı Darülfünun yönetimi ve bizzat Osmanlı Hükümeti tarafından tesbit edilerek, geri adım atılmamıştı. 1919 yılında fiilen karma öğretime geçilmişti. İstanbul Darülfünunu divanı yani senatosu da 16 Eylül 1921 tarihli kararı ile hukukî  olarak bu birleşmeyi tasdik etmişti. Böylece İnas Darülfünunu tarihe karışırken Türkiye'de karma eğitim öğretim için de ilk adam atılmış olmaktaydı.

FAHRİ SARRAFOĞLU - TERCÜMEİHÂL

Gazeteci, Yazar, Manevi Şahsiyet Eğitim Uzmanı1966 yılında Aksaray’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Aksaray’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Bir yıl Londra’da dil eğitimi aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de bitirdi ve “Din Psikolojisi” alanında çalışmalar yaptı. Bu alanda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öncelikli olmak üzere birçok psikolojik eğitimlere katılarak Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği’nin sertifkalarını aldı.Gazeteciliğe 1990 yılında İhlas Holding’de “Turkey” İngilizce ekonomi gazetesinde başladı. Aynı yayın grubu ile bir de dergi çalışmalarını yürüttü. İstanbul Kuyumcular Odası ile birlikte Gold News kuyumcu dergisini çıkardı. İHA’da Ekonomi Müdürü olarak çalışmaya devam etti. Çeşitli radyolarda haftalık programlar yaptı. Gazetecilik ve yazarlık mesleğine ara vermeden MÜSİAD basın danışmanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Aynı zamanda Akit Gazetesinde ekonomi yazıları yazdı ve röportajlar yaptı. 1998 yılından 2013 yılına kadar ise Yeni Şafak gazetesi ekonomi servisinde çalışmalarını sürdürdü.Bu süre içerisinde çeşitli internet sitelerinde sanat,iş, ekonomi ve akademik çevrelerle özel röportajlar yapmıştır. Aynı zamanda farklı dergilerde kişisel gelişim, İstanbul gibi konular başta olmak üzere çeşitli yazı ve röportajları yayınlanmıştır.Sarrafoğlu aynı zamanda İSTANBUL’un SIRLARI adıyla İstanbul’u tanıtan ve sevdiren sunumlar yapmakta, İstanbul’u farklı bir gözle gezmekte ve gezdirmektedir.Yine kişisel gelişim konusunda D.K.D (Düşün Konuş Dinle) eğitim seminerleri- Basın ve Halkla İlişkiler Semineri –Morİnek(Farkındalık) adıyla çeşitli eğitim seminerleri de vermektedir. Sarrafoğlu, evli ve dört çocuk babasıdır.Röportaj dalında MÜSİAD ödülü sahibidir.

FAHRİ SARRAFOĞLU DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  996531

-