2 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Bülent Acun

PERŞEMBENİN GELİŞİ...

Bülent Acun

Sevgili Peygamberimiz(s.a.s.) bir hadis-i şerifte şöyle buyurur: “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz de öyle haşrolunursunuz.”

***

Kişi nasıl bakarsa öyle görür, nasıl yürürse öyle varır, nasıl başlarsa öyle bitirir.

***

Hz. İsa(as) şöyle buyurur: “Hoşlanmadıklarına sabredenler, hoşlandıklarına kavuşurlar.”

***

Hz. Ömer(r.a.) der ki: “(Bugün) İnandığını yaşamayan(yarın) yaşadığına inanır.”

***

Sevgili Peygamberimiz(aleyhisselam) bir hadis-i şerifte şöyle buyurur: “Sabreden zafere erer.”

***

Atalarımız der ki: “Yazın başı pişmeyenin, kışın aşı pişmez.” “Yazın gölge hoş, kışın torba boş.”

***

Çocukluğumuzda camiye yardım toplayan büyüklerimden duyduğum kime ait olduğunu bilmediğim veciz bir dörtlük:

“Ne verirsen elinle
O gider seninle
İnsanı nara atarlar
Kendi ameliyle.”

***

Paralarını lüzumsuz şeyler almaya harcayanlar, lüzumlu şeyler almaktan mahrum kalırlar.

***

Kış baharın, gece seherin habercisidir.

***

Zahmet olmadan, rahmet olmaz.

***

Bugün cefasını çekmediğin şeyin yarın sefasını süremezsin.

***

Bugün neme lazım dediğin şey için, yarın bana lazım demenin bir faydası yoktur.

***

Kızdığında ağzına geleni söyleyenler, aklına gelmeyen felakatlerle karşı karşıya kalırlar.

***

“Tarih, tekerrürden ibarettir.”

***

“Geçmiş, geleceğin aynasıdır.”

***

Suyun suya benzediği gibi geçmişte geleceğe benzer.

***

Kerim kitabımızın Necm Suresindeki “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” Ayetinin bize verdiği açık mesaj şudur: “İnsanın kazandığı çalıştığından başkası değildir.”

***

Sevdiklerin yanındayken kıymetlerini bilmezsen, kıymetlerini bildiğinde onları yanında bulamazsın.

***

İşlenen her günah tövbe edilmezse her gün aha dönüşür.

***

Duyduğun ezanın çağrısına uymasan da bir gün duymadığının salanın çağrısına uyacaksın. Bu gün üzerine farz olan namazı kılmıyorsun bil ki yarın namazın kılınacak.

***

Şu dünyaya gelmiş olman, gidecek olmanın en açık alametidir.

***

Kafanda neyi planlamışsan kefen de onu bulacaksın.

***

Efendimiz(aleyhisselam) şöyle buyurur: “Kınamayınız, kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz.” Atalarımız bu hadis-i şerifi adeta tek cümleyle şerh etmişler ve demişler ki: “Gülme komşuna gelir başına.”

***

“Hayallerin, hakikatlerinin tohumudur. Bugün hayatında gördüğüm şeyler dün hayalini kurduğun şeylerden başkası değildir.”

***

İnsanın bir günü nasıl geçerse bir ömrü de öyle geçer. İnsan yedisindeki halinden(şayet yaşarsa) yetmişindeki istikbaline mühim işaretler verir.

***

Şayet Allah katındaki durumunu, yerini ve değerini merak ediyorsan Allahü Teâlâ'nın senin yanındaki, gönlündeki ve hayatındaki durumuna, yerine ve değerine bak.

***

Kişinin söylemleri eylemlerinin şifresidir.

***

Dünyada ‘nur'a rağbet etmemek ahirette ‘nar'a talip olmanın ta kendisidir.

***

Recep Garip'in bir kitabıyla dediği gibi “Herkes içindeki dünya kadardır.”

***

Söz uzanır geri kalanı der isek demem o ki aziz okuyucu: inandığın, bildiğin, gördüğün, duyduğun, hissettiğin, düşündüğün, yaşadığın, söylediğin ve eylediğin her şey görmesini bilirsen senin için bir ayna, bir işaret, bir anahtar, bir şifre, bir tohumdur. Yani bütün bunların hepsi senin için birer çarşambadır unutma ki “Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur.”

Hayırlı cumalar.

BÜLENT ACUN - TERCÜMEİHÂL

BÜLENT ACUN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  967529

-