4 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ

POLİS ŞİDDETİ

ABD polisi yılda 925 kişiyi öldürüyor. Buna göre bir ABD vatandaşının kendi polisi tarafından öldürülmesi, terör saldırısında ölme riskinden 58 kat daha fazla. ABD polisinin kendi vatandaşlarına yönelik orantısız güç kullanmasının yankıları sürüyor. Polisin son zamanlarda özellikle siyahî ve göçmenlere karşı sorgusuz şekilde silahına başvurmasının ardından insan hakları grupları harekete geçti. Birçok grup, polisin bir yıl içinde kaç ABD vatandaşını öldürdüğüne dair açıklanan sayıların peşine düştü. FBI, polislerin 2013’te 461 kişiyi öldürdüğünü duyurmuştu. Ancak son raporlarda söz konusu sa


POLİS ŞİDDETİ

İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan habere göre polislerin bir yıl içerisinde öldürdüğü 545 kişi FBI'nın açıkladığı listeye dahil edilmedi. ABD Adalet İstatistikleri Bürosu ile RTI International isimli kurumun yayımladığı verilere dayandırılan haberde, aslında son 8 yıldır polisin her yıl ortalama 925 ABD vatandaşını öldürdüğü kaydedildi. Dünya basını da bir ABD vatandaşının terör saldırısında öldürülme riski ile ABD polisi tarafından öldürülme olasılığını kıyasladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2013 yılında dünya genelinde sıradan vatandaş olan 16 ABD'li terör saldırılarında hayatını kaybetti. Dolayısıyla bir ABD vatandaşının terör saldırısına kıyasla kendi ülkesinde polis tarafından öldürülme riski 58 kez daha yüksek.

İŞGAL VE OPERASYONLARDA KÜLTÜREL MİRASIN YOK EDİLMESİ

ABD, kanlı tarihi boyunca sürdürdüğü işgal hareketlerinde insanlık tarihi için herbiri bir hazine niteliği taşıyan kültür varlıklarını yok etmekten çekinmedi. Özellikle Afganistan ve Irak işgalleri, bu bilinçli ve planlı tahribatın zirveye çıktığı süreçler olarak hafızalara kazınacak. İslam dini için çok büyük önem taşıyan bir bölge olan Irak'ta Bağdat, Kûfe, Basra, Süleymaniye, Musul, Kerkük, Necef, Felluce, Erbil, Kerbela gibi şehirler, önce Körfez Savaşı ve devamında uygulanan ambargo sürecinde, ardından 2003 yılında başlayan Irak İşgali'nde talan edilmiş, yağmalanmıştı.

Benzer uygulamalar Afgansitan işgalinde de aynen sergilendi. Bu şehirlerde bulunan cami, medrese, türbe, imaret, kervansaray, çeşme, han-hamam gibi yapıların yanısıra insanlık için telafisi mümkün olmayan yüzbinlerce yazma eser de içinde bulundukları kütüphanelerle birlikte yok edildi.

Müzelerde bulunan ve binlerce yıllık tarihî birikimin neticesi olan kültür varlıklarının bir kısmı yağmalanırken, çok önemli bir kısmıysa özellikle ABD ve Avrupa ülkelerine kaçırıldı ve bugün bu müzelerden kaçırılan değerli parçaların çoğu hala müzayelerde satılmaya devam ediyor.

Gerek söylemleri, gerek bu söylemlerini destekleyecek göstermelik kurumlarıyla kültür varlıklarını koruma altına aldığını iddia eden, dünyada kültürün, sanatın ve yüksek değerlerin koruyucusu ve temsilcisi olduğu iddiasındaki Batı, bugün Irak, Afganistan, Suriye, Filistin gibi bölgelerde insanlık tarihine utanç vesikaları olarak geçecek tahribatların yapılmasına ses çıkarmadığı gibi, buralardan kaçırılan ürünlerin ülkelerinde satılmasına da göz yumuyor.

SOSYAL MEDYA

90'lı yılların ortalarından itibaren dünya genelinde kullanılmaya başlanan internet, her geçen yıl yaygınlığını arttırırken bugün milyarlarca insan aktif olarak interneti kullanıyor. İnternetin bu denli yaygınlaşması ile birlikte küresel güç odakları bu platformu da kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilmek adına politikalar üUntitled-2_116retiyor. Özellikle son yıllarda sosyal medya ağlarının birey ve toplum üzerinde daha da etkili olmaya başlaması, başta ABD olmak üzere küresel aktörleri bu alanı manipüle etmeye sevkediyor.

Bunun en bariz örnekleri Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal paylaşım ağlarının son yıllarda özellikle Ortadoğu coğrafyasında yaşanan değişim süreçlerine nasıl yaklaştığında görüldü. Arap Baharı sürecinde “özgürlük”, “demokrasi” ve “insan hakları” gibi kavramlar üzerinden politikalar üretilirken, toplumların enerjileri ve birikmiş öfkeleri, dünyaya açılan bu ağlar vasıtasıyla harekete geçirildi ve pek çok ülkede kaos ortamlarının oluşturulmasına zemin hazırlandı.

Ancak aynı sosyal ağlar, yarım yüzyıldan fazla bir süredir devam eden Filistin soykırımında ya da ABD'nin Irak ve Afganistan işgallerinde bu özgürlükçü yaklaşımlarını sergilemediler. Bilakis bu alanlarda yaşanan ihlallere karşı mücadele eden Facebook ve Twitter hesapları “şiddeti körükledikleri” gerekçesiyle kapatıldı.

Pek çoğu ABD merkezli olan bu sosyal ağların, başta ABD olmak üzere küresel aktörlerin politik çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasını güçlendiren örnekler yalnızca Arap Baharı ile sınırlı değil. Benzer yaklaşımlar Türkiye'deki Gezi Parkı olaylarında, Ukrayna'da önce Turuncu Devrim, ardından 2014 yılı başında hükümetin düşmesi ile neticelenen ayaklanmalarda ve Brezilya'da yaşanan toplumsal şiddet olaylarında da sergilenmişti.

KAYNAKÇA

● Dünya Hak İhlalleri Raporu 2010; Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM); İstanbul; 2011.
● Dünya Hak İhlalleri Raporu 2011; Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM); İstanbul; 2012.
● Dünya Hak İhlalleri Raporu 2012; Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM); İstanbul; 2013.
● Dünya Hak İhlalleri Raporu 2013; Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM); İstanbul; 2014.
● Dünya Hak İhlalleri Raporu 2014; Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM); İstanbul; 2015.
● Dünya Hak İhlalleri Raporu 2015; Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM); İstanbul; 2016.
● Garaudy, Roger; Amerikan Efsanesi; Çev.:Cemal Aydın; Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları; İstanbul; 2002.
● Kurtbağ, Ömer; Amerikan Yeni Sağı ve Dış Politikası: Hegemonya Ekseninde Bir Analiz; Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Yayınları; Ankara; 2010.
● Mutanoğlu, Metin; Afganistan: Moğol İstilasından Amerikan İşgaline; İlke Yayıncılık; İstanbul; 2006.
● Öztürk, Fevzi; “Notçuların Hegemonyası-1”; (http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber &ArticleID=238585)
● Öztürk, Fevzi; “Notçuların Hegemonyası III: Arjantin'in Notu Neden İndi?”
● (http://www.dunyabulteni.net/?aType= haber&ArticleID=240091) Sardar Ziauddin; Davies&Merryl Wyn; Amerika'dan Neden Nefret Ediliyor?; Çev.:Hülya Osmanağaoğlu; Aykırı Yayıncılık; İstanbul; 2004.
● Scowen, Peter; Haydut Millet/Dünyanın Bilmediği Amerika; Çev.: Atilla Berkeoğlu; Truva Yayınları; İstanbul; 2004.
● Sel Turhan, Fatma (Haz.); Küresel Güçler (Edisyon); Küre Yayınları; İstanbul; 2005.
● Tığlı, İbrahim; “Mali Krizi ve AFRICOM”; ()
● Yirminci Yüzyılda BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi 5 Devletin İşlediği Soykırım ve Katliamlar; Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi; İstanbul; 2012.
● Yüksel, Müfit; “Tarihi Eserlerimiz ve Tahribat”; Yeni Şafak; 3 Kasım 2012.
● Yüksel, Müfit; “İslam Dünyası ve Tarihi Eser Kıyımı”; Yeni Şafak; 10 Kasım 2012.
● http://www.dunyabulteni.net/manset/292643/silahi-en-cok-abd-ve-rusya-satiyor-hindistan-aliyor
● http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&Artic leID=214161
● http://www.milligazete.com.tr/haber/ABD_dunyaya_yerlesmis/274804#.UpNFUjY5mM9
● http://yenisafak.com.tr/dunya-haber/abdnin-yeni-rotasi-afrika-16.02.2013-486286?ref=manset-9
● http://yenisafak.com.tr/dunya-haber/hollywood-oyunu-tutmadi-25.03.2013- 503284?ref=manset-12.1
● http://www.dunyabulteni.net/manset/330582/ciain-iskence-raporunun-tamamina-sansur
● http://www.haksozhaber.net/abdde-cezaevlerinde-gardiyan-siddeti-raporu-60676h.htm
● http://www.sabah.com.tr/dunya/2015/03/12/teror-degil-polis-olduruyor

Yorum Yaz

  073293

-