22 EYLÜL 2020 SALI

Ahmet Doğan İlbey

RAMAZANIN HATIRINA “DİZ ÇÖK EY ZORLU NEFS!”

Ahmet Doğan İlbey

Modern ve seküler zihniyete sahip olanlar nefsin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilseler de umurlarında değil. “Nefsini temize çıkar…” dediğinizde hakarete mâruz kaldıklarını sanıyorlar.

 

Mesnevî'sinde (cilt:5) “Ey nefsim! Seni sen yapan benim, beni de ben yapan sensin. Ya yola gel beraber gidelim ya da yoldan çekil ben Hakk'a gideyim...” diyen Hz. Mevlânâ'nın cehdine ne kadar muhtacız bugün.

 

Hazreti Pîr'e göre nefs, kişinin kendisidir. Bizimle yatar, bizimle kalkar. Ölünceye kadar onunla imtihan ediliriz. Varlığımızın dünya yüzüdür, onsuz olmaz. Daima gözaltında tutabilmek için hâlis tarafımıza eklenmiş. Mutmain olması zor bir yanımızdır. Bu sebeptendir ki nefsin samimiyetini sıkça sorgulamak gerek. Çünkü nefs samimiyetini çabuk kaybeder, kaypaktır ve zaafları vardır. Nefsini zapturapt altına alan velilerin ahfadı olduğumuzu unutmadığımız müddetçe nefsi kündeye getirmek kolay.

 

İnsanın firavun yanıdır nefs

 

Şeytandan gelen telkinlerin alıcısıdır nefs. İnsanın firavun yanıdır.                                                                                                                                                Hilekârlığa meyilli, şeytanın ve kötülüğün işbirlikçisi, sinsi bir düşmandır. Sahibinden yana gözükür, fakat münafıktır. Açgözlüdür; patlayıncaya kadar yer, semirir ve zulmeder. Haram helâl ayırmaz. İnsaf, sabır ve fedakârlık bilmez. Eşrefoğlu Rumî'nin “Müzekk'in Nüfûs/Nefislerin Temizlenmesi)” da anlattığı nefsin sâbıka kaydından dehşete düşmemek elde değil:

 

“Allah, ateşten nefsi yarattı. Ona ‘gel' dedi. Nefis icabet etmedi. Allah, ‘Ben kimim, sen kimsin?' dedi. Nefis, ‘Ben benim, sen sensin' cevabını verdi. Allah onu ateşe attı, azab verdi. Yine sordu. Nefis yine ‘Ben benim, sen de sen' dedi.  Bu defa nefsi aç bıraktı. ‘Ben kimim, sen kimsin' diye sorduğunda nefis ‘Sen benim Rabbimsin. Ben de senin âciz kulunum' cevabını verdi.”  

 

Nefsin cemaziyelevveli böylesine karanlık ve şedit. Çâre, onu Müslümanlaştırmak...

                                                                                                                            

“Ey köpek nefs…!”

 

Kontrol altında tutulmazsa ihânet edebileceğini, Kabil karakterine girebileceğini sarsıcı misal ve teşbihle anlatıyor üstad Necip Fâzıl:

 

“Sen, ey benim nefsim, büyük Veli Abdülkadir Geylani'nin uzun açlık ve riyazetlerinden sonra köpek şeklinde ağzından çıkan ve bir köşedeki kabı yalamaya giden habis değil misin? Sen, o zaman büyük velinin ‘işte ağzımdan çıktın ve beni kendinden kurtardın! Seni bir daha içime almayacağım!' dediği ifrit değil misin? Ve yine sen, bu söz üzerine gaiblerden nida gelip ‘onu içine al, biz seni onunla seviyoruz!' hitabındaki kâfir değil misin?”

 

Üstadın “Mümin-Kâfir” kitabında yazdıklarına göre nefs o kadar güç sahibidir ki onu kendinden ayırabilenler takva kahramanıdırlar:

 

“Ey nefs, sen bende ne korkunç şeysin! Bana o kadar bitişiksin ki, gölgem, sana nisbetle yabancım… Öyle içimdesin, bendesin ki, şu anda hitap ettiğim mi nefs, hitap eden mi, ayırt edemem… Sen bir bütünün bölünmez ayrılmaz parçasısın ve seni kendinden ayırabilenler, kalp çekirdeğini parçalamak, kalp atomunu patlatmak sırrına erenler, ilâhi marifete çıkanlardır.”

 

Günah işlemekte cesur olan nefsin menfî cesaretine hâlis bir cesaretle karşı durup, üstadın mısraı “Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök!” demek kahramanlık değil de nedir? 

-----------------------------------------------

HECE TAŞLARI

Sahipliğini, gelenekli hece şiirinin günümüzdeki yaşatıcılarından şair Tayyib Atmaca'nın yaptığı “aylık şiir dergisi hece taşları” Mayıs 2019 / 51. sayıya ulaştı. Bu sayısında yine şiir ve gelenek üzerine ihatalı bir konuşma var.  Tayyib Atmaca'nın sorduğu Cumali Ünaldı Hasannebioğlu'nun cevapladığı “Şiir Üzerine Konuşmalar/13 Kültür Birikiminin Turizm Değerlerine Dönüştürülmesi” başlıklı yazıyı şiirle ilgilenenlerin okuması gerek. Yerli mizahın usta yazarı Durdu Güneş'inAyyıldızlı Bayrağın Mahsun Balası Kerkük” başlıklı 22 kıtalık ölçülü şiiri yüreğimize karındaş yâresini düşüren hayli duygulu ve fikirli bir şiir… Şiir ağırlıklı bu sayının mündericatı şöyle:    

Metin Özarslan, Fatih Okumuş, Mustafa Pınarbaşı, Cumali Ünaldı Hasannebioğlu, Dədə Şəmşir, Cəmil Əkbər, Durdu Güneş, Mustafa Ayvalı, Tayyib Atmaca, Cemâl Divanî, Ali Rıza Güneş, Ali Daşgın, Besti Berdeli, Ertan Özdemir, Âşık Medenî, Karataş, Hasan Nalçacı, Ali İhsan Kekeç, Vaqif Osmanov, Ahmet Erener, Ömer Ekinci Micingirt, Rövşən Xasayoğlu, Ahmet Arslan, Ali Rıza Malkoç, Yetik Ozan

                              

 

 

AHMET DOĞAN İLBEY - TERCÜMEİHÂL

1954 Yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Bir kamu kurumundan emekli. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir ve bu teşkilâtın Kahramanmaraş şubesinin kuruluşunda yer aldı. Yazı hayatı 1980’li yıllarda Yeni Düşünce, Dolunay olmak üzere birçok kültür, edebiyat ve fikir dergilerinde başladı. 1990 yıllarda Gündüz Gazetesi’nde, 2010 yılından itibaren Habervaktim.com ve Türkiye Yazarlar Birliği Web sitesinde günlük yazılar yazdı. Bâzı yazılarında “Ali İlbey” müstearını kullandı. Yayınlanan ilk kitabı “Bir Hüzünkârın Tahrir Defteri.” Yayınlanmış diğer kitapları: Bir Hüzünkârın Ömür Defteri, Dil Kapısında Yazılanlar, Millet Üstüne Düşünceler, Aldatan Cumhuriyet, Kemalist Cumhuriyetin Zulümleri, Cumhuriyetin Karanlık Yılları, Müslüman Doğu’nun Derûnu. İrtibat: [email protected]

AHMET DOĞAN İLBEY DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  286067

-