23 ŞUBAT 2020 PAZAR

SONSUZA KADAR İSLAMBOL 'UN FETHİ MÜSLÜMANLARIN HAYALİYDİ

“Konstantiniyye elbette fetholunacaktır. O'nu fetheden kumandan ne güzel kumandan, O'nu fetheden asker ne güzel askerdir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4, 335; Buharî, et-Tarihu’l-Kebir, 1, 81) Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v)’in güzel sözlerine mazhar olmak 21 yaşındaki Sultan 2’inci Mehmet’e nasip oldu. Konstantinopolis 29 Mayıs 1453'te Osmanlılar tarafından feth edildi. Fetihle bin yıldan fazla hüküm sürmüş olan Bizans İmparatorluğu son buldu ve Konstantinopolis artık bir İslâm şehri oldu.


SONSUZA KADAR İSLAMBOL 'UN FETHİ MÜSLÜMANLARIN HAYALİYDİ

"İstanbul'un fethi, Müslümanlar için bir idealdi"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar,

 İstanbul'un fethinin, İslamiyet'in doğuşundan sonra Müslümanlar için bir ideal olduğunu anımsatarak, Hazreti Muhammed(s.a.s)'in asırlar öncesinden İstanbul'un fethini hedef gösterdiğini söyledi. Peygamberin övgüsüne mazhar olabilmek için ilk İslami dönemden itibaren Bizans ve İstanbul'a yönelik seferlerin başladığını anlatan Başar, Emeviler döneminde 3 kez, Abbasiler döneminde de bir kez şehrin kuşatıldığını ancak surlar nedeniyle fethedilemediğini dile getirdi.

54 gün süren kuşatma

FSMVÜ Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdülkadir Özcan da İstanbul alınmadan önce devletin iki parçalı olduğunu, Anadolu'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya kıtasına kalabalık orduların geçirilmesinin çok büyük problem teşkil ettiğine dikkati çekti. Özcan, haçlı gemilerinin zaman zaman Çanakkale Boğazı'nı da kapattığını, dolayısıyla buradan da ordu geçirmenin büyük problem olduğunu dile getirerek, "İstanbul alınmasaydı Osmanlı Devleti kuruluşunu tamamlayamazdı. O yönüyle İstanbul'un fethi çok önemli." dedi.

Hazırlıklarını tamamladıktan sonra 1453'ün Nisan ayında İstanbul surları önüne gelen Osmanlı Ordusu'nun İstanbul kuşatması 54 gün sürdü. Aslında kale kuşatmaları için bu, uzunca bir süredir ama İstanbul gibi geniş, Orta Çağ'ın en büyük kulelerine, en büyük surlarına sahip bir şehir devletinin alınması kolay olmayacaktı"

"İstanbul'un fethinde manevi motivasyon ve " Akşemsettin Hazretleri

Fethin başarılı olmasında manevi bir motivasyonun da söz konusu olduğunun altını çizen Özcan, "20 Nisan savaşından sonra 'Kuşatma devam etsin mi etmesin mi?' diye tereddüde düşülüyor. Akşemsettin Hazretleri'nin mektubundan sonra kuşatma ciddi şekilde devam ediyor ve fetih gerçekleşiyor" diye konuştu.

Türk ve dünya tarihi açısından büyük önem taşıyan İstanbul'un fethiyle, İslam dünyasının hayali gerçekleşti. Fetih sonrasında, doğuya bilhassa Memluk sultanına, İran şahına ve Hindistan'a fetihnameler gönderildi ve İstanbul'un fethi olumlu karşılandı. Batı dünyasında da bir korku, heyecan ve üzüntü meydana geldi. Doğuda sevinç ve neşeye, batıda ise üzüntüye neden oldu.

 

Yorum Yaz

  445853

-