11 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ

Bülent Acun

SÖZÜMÜZ DİNLEYENE

Bülent Acun

Hiçbir şey bilmeyen kişi ne kadar cahil ise her şeyi bildiğini zanneden kişi de en az o kadar cahildir.

***

Bilmek erdemdir,  fazilettir,  bilgiçlik taslamak ise cehalettir, zillettir.

***

Nefesi kesilen kişi bedenen ölür,  umudu kesilen kişi ise ruhen ölür.

***

İnsan için heyecansız olmakla, cansız olmak arasında herhangi bir fark yoktur.

***

Hayatımıza giren kartlar bizi ne kadar da  kartlaştırdı.

***

Huzurda olmayan insanın, huzurlu olmasının imkanı yoktur.

***

Elinde Kur'an ve Sünnet, neden böyle bu Ümmet.

***

Ayağın yere basmadıktan sonra başın göğe değse ne yazar.

***

Okul hayatından beklediğimiz şey, yavrularımıza hayat okulunu hakkıyla öğretmesidir.

***

Başarı yolunda hedeflerine mazeret bulanlar değil, ne yapıp edip bir yol bulanlar ulaşabilir.

 ***

Evde huzurun, tesis ve temin edilemediği bir aile hayatının sonu, huzurevinde bitmeye mahkûmdur.

***

Parası, pulu, malı, mülkü, makamı, mevkii, şanı ve şöhreti olup da bir davası, bir gayesi olmayan insan; ne fakir ne zavallı insandır.

***

Tefekkürü kuşananlar, tekebbürün kuşatmasından halas olurlar.

***

İnsanın kendisini kusursuz görmesinden daha büyük bir kusur var mıdır?

***

Müslümanlık helal-e halel getirmeden yaşama sanatıdır.

***

Vefa makamının basamaklarından birisi de ekmek yediğimiz şehre emek vermektir.

***

Şiirsiz ve şuursuz bir şehrin, kurumuş bir nehirden hiç farkı yoktur.

***

Dindarlık Rabbena hep bana demek değildir. Bilakis Rabbena hem ona, hem bana, hem şuna, hem buna diyebilmektir.

***

Yediklerini paylaşamayanların, dediklerini paylaşmalarının tesiri yoktur.

***

İstikbali kıbleye dönmek, ikbali kıblede görmektir.

***

Memleket içinde büyüdüğümüz  ve içimizde büyüttüğümüz yerin adıdır.

***

Bir yerde senlik ve benlik varsa orada esenlikten bahsedilemez.

***

İsrafın en kötüsü, insanı israf etmektir.

***

Bütün araçlar, kutlu bir amaca ulaşmak içindir.

***

Namazdan,  niyazdan,  nazdan,  mahrum olan hayatları, erinde gecinde hız ve haz istila eder, helaka götürür.

 

***

Yolun hakkını vermeyen, hakkın yolunu nasıl bulabilir?

***

Bize işine geleni değil, içinden geleni yapıp, söyleyen erdemli insanlar lazım.

***

Bizim ihtiyacımız marketlerdeki raf ömrü uzun ürünler değil mabetlerdeki saf ömrü uzun insanlardır.

***

Bir dert sahibi, cömert ve mert bir fert, ne güzel insandır.

***

Aziz okuyucu! Sıla-i Rahim özel gündemi ile bulunduğum memlekette sadece gezip tozmadım, seyahatimin tefekküre açılan kapısından Bismillah diyerek girip, okumuş olduğunuz bu sözleri yazdım.

***

Derdimiz anlayana, sözümüz dinleyene…

BÜLENT ACUN - TERCÜMEİHÂL

BÜLENT ACUN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  529583

-