Abbas Pirimoğlu

SÜRÇ-İ LİSAN ETTİYSEK AFFOLA

Abbas Pirimoğlu

Tam üç yıl önce 02.12.2015 günlü “merhaba” başlıklı yazımla çıkmıştım Yeni Söz okuyucularının karşısına.

Çiçeği burnunda bu yazımda neden yazmak gayreti içerisinde olduğuma dair düşüncelerime kısaca değinmeye çalışmıştım. Bunu da evvela yazmak fiilinin dört şekilde ele alınabileceğine dair kendimce yaptığım bir kategoriye dayanmak suretiyle izaha çalışmıştım.

İlki akademik yazılar, bu yazılar belli bir dar çevre için kaleme alınırlar. Yazı yazı içindir. İkincisi ise lisanı ve anlaması ağır olan lakin hiçbir şey söylemeyen yazılar. Tıpkı keçiboynuzu misali. Amaç yazarının kendisini göstermek isteğidir.

Üçüncüsü ise sade ve anlaşılır bir lisanla kaleme alınmakla birlikte içerik itibariyle hafif olan yazılar.

Dördüncüsü anlaşılır olmanın yanında ciddi bir konuyu ele almak gayretindeki yazılar. Ve eklemişim “ bu tür yazılar okuyucu ile birlikte beraberce bilgi düzeyini artırmak için kaleme alınır”

Ben son şıkka bağlı kalacağıma dair Yeni Söz okurlarına söz vermiştim.

Bu sözüme ne kadar sadık kalabildim bilmiyorum.

Aradan geçen zaman zarfında birde baktım ki yüzlerce yazı yazmışım.

Felsefeden, siyasete; ontolojiden, epistemolojiye; tevhitten, putperestliğe varıncaya kadar pek çok konuya değinme cüretini göstermişim. Lakin ne kadar başarılı olmuşum, meramımı ne ölçüde anlatabilmişim, görüşlerimde ne denli isabet etmişim? Bunlar bende meçhul olan sorular.

Umarım yazılarımla okuyucularımın zihninde hoş bir seda bırakma başarısına nail olmuşumdur.

Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi sonu da oluyor.

Bu, Yeni Söz Gazetesi okurları ile ilgili son buluşmam.

Sürçü lisan etmişsem dilerim ki beni affederler.

Bunun yanında başta Kemal Özer ve Fırat İpek Beyler olmak üzere kahrımı çeken bütün Yeni Söz çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

İnşallah haklarını bana helal ederler.

Herkese ebedi mutluluklar dileklerimle.

Allah'a emanet olunuz.

ABBAS PİRİMOĞLU - TERCÜMEİHÂL

ABBAS PİRİMOĞLU DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  911240

-