9 AĞUSTOS 2020 PAZAR

Ahmet Doğan İlbey

TARİH DERSİNİ “SEÇMELİ”LEŞTİREN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA İTİRAZNÂME

Ahmet Doğan İlbey

Şu kara haber gazetelere düştüğünde “eyvah Türk gençliği!” diye inledim. İslâmlaşmış Türk tarih şuurunu ve Osmanlı Türk Medeniyet tarihini “redd-i miras” eden lâdinî Kemalizm'in tarih anlayışıyla mücadele ederken, şimdi de tarih derslerini seçmeli yapan, yâni önemsizleştiren yeni bir Millî Eğitim Bakanlığı anlayışı çıktı karşımıza:

“Yeni Eğitim Sisteminde Tarih dersi, Akademik Gelişim Programı (AGEP) içinde yer alan derslerden biri olarak yer almaktadır. Tarih dersi sosyal bilimler dersleri çatısı altında yer alan seçmeli derslerden bir tanesi olacaktır. Yalnızca 12. sınıfta Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi zorunlu olacaktır.”

Tarih dersini seçmeli yapan başka bir ülke yok

Bir cinayet bu! Öyle sıradan bir cinayet değil, bu milletin hüviyetine dair binlerce yıllık hâfızamızdaki değerleri yok edecek bir katliam! Millî tarihini seçmeli yapan başka bir ülke yok. Milletlerin en şereflisi, Müslüman ülkelerin en asili Türklerin ülkesinde (Türk, Müslümanla eş mânadadır) tarih dersini seçmeli yapmak millî bir zihniyetin işi olamaz.

Aydınlarının, bürokratlarının ve siyasîlerinin eliyle bahtı kara bir ülke hâline getirilen Türkiye'de tarih dersini seçmeli yapmak ihânettir. Paris yârânı Jöntürklerin, Kemalist /Atatürkçülerin, Amerikancıların, Fetöcülerin vatan ve tarih şuurumuza ettikleri ihânetin bir benzeri…

Hüviyeti ve tarih şuuru olmayan Bakanlık

Lâyiha yazmayı hak eden bir icraat değil bu… Bir asırdır recüliyeti ve hüviyeti olmayan Millî Eğitim Bakanlığı inkısar-ı hayâle, yâni hayâl kırıklığına uğrattı yine. Mazlum ve mazrur Türkiye'nin Batılılaşmaya, taklitçiliğe alışmış aydınlarının, siyasîlerinin elinden çektiği çile ve zulüm bitmemiş daha. Millî Eğitim Bakanlığı şu sualleri açıklığa kavuşturmazsa şayet bu millî öfkemiz ve hissiyatımız sönmeyecektir:

“İki küresel savaş arasında dünya”, “Birinci Dünya Savaşı”, “Soğuk savaş dönemi”, “Yumuşama dönemi ev sonrası”, “Küreselleşen dünya” konularını ihtiva eden “12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi” kitabı hangi akıl ve izanla seçmeli yapıldı? Türk tarih şuurunu yok etmeye çalışan bir zihniyetin aklına gelebilir ancak. Bu dersin seçmeli olmasından vazgeçmezse MEB Türk millet şuurunun yozlaşmasına sebebiyet vermekten büyük bir vebal altına girecektir.

“Tarih ve Zaman”, “İnsanlığın İlk Dönemleri”, “Orta Çağ'da Dünya”, “İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası”, “İslâm Medeniyetinin Doğuşu”, “Türklerin İslâmiyet'i Kabulü”, “İlk Türk İslâm Devletleri” konularını muhtevi “9. Sınıf Tarih Dersi” mecburi mi, seçmeli mi? Kafalarda soru işaret bırakan bu dersin akıbetini MEB Bakanı ayan beyan açıklığa kavuşturmalıdır.

“Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi”, “Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453)”, “Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler”, “Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyetı̇”, “Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595),” “Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilâtı”, “Klasik Çağdaş Osmanlı Toplum Düzenı̇” konulu “10. Sınıf Tarih Dersi” seçmeli mi, mecburi? MEB Bakanından net cevap bekliyoruz.

“Değişen Dünya Dengelerı̇ Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774)”, “Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı”, “Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisı̇ (1774-1914)”, “Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkilerı̇”, “Sermaye ve Emek”, “XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat” konularını ihtiva eden “11. Sınıf Tarih Dersi” mecburi mi, seçmeli olacak? ,

Türk tarih dersini gevşetmek vebali ağır bir cürümdür

Gelelim en ağır suale. Türk milletinin affetmeyeceği ve vebali çok ağır olan şu sualin cevabını MEB vermelidir:

“Türklerde Devlet Teşkilâtı”, “Türklerde Toplum”, “Türklerde Hukuk”, “Türklerde Ekonomi”, “Türklerde Sanat”, “Türklerde Spor” ünitelerini ihtiva eden “11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi” nasıl seçmeli mi, mecburi mi? Millî tarih şuurumuza bıçak gibi sokulan bu meselenin de açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz. Bu ders millî bir ehemmiyeti haizdir.

“12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi” nin mecburi olması ne anlama geliyor? Lâdinî ve pozitivist Atatürkçülük ideolojisi yeni nesillerin idrakini de kirlemeye devam etsin, öyle mi?

Sekiz üniteden oluşan 12. Sınıflar için mecburi olan “Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi” nin ikinci ünitesi olan “Millî Mücadele” bölümü gerçeklere göre değil, resmî Atatürkçü ölçülere göre yazıldığı gayet açık. Düzeltilmelidir. Üçüncü ünite olan “Atatürkçülük ve Türk İnkılâbı” dersi önceki dönemlerdeki gibi yine Atatürkçülük ideolojisini anlatmakta ve lâdini inkılâpların övgüsünü yapmaktadır.

Sözün özü; zihne yük olan Roma, Bizans, Hitit, Frigya, Asur, Hannibal vb… tarih okutulmasın. Fakat binlerce yıllık hâfızamızı taşıyan Türk tarih dersini seçmeli yapmak, milletin tarih, yâni kimlik şuurunun üzerine beton dökmektir. (MEB'e itirazımız devam edecek)

 

 

 

AHMET DOĞAN İLBEY - TERCÜMEİHÂL

1954 Yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Bir kamu kurumundan emekli. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir ve bu teşkilâtın Kahramanmaraş şubesinin kuruluşunda yer aldı. Yazı hayatı 1980’li yıllarda Yeni Düşünce, Dolunay olmak üzere birçok kültür, edebiyat ve fikir dergilerinde başladı. 1990 yıllarda Gündüz Gazetesi’nde, 2010 yılından itibaren Habervaktim.com ve Türkiye Yazarlar Birliği Web sitesinde günlük yazılar yazdı. Bâzı yazılarında “Ali İlbey” müstearını kullandı. Yayınlanan ilk kitabı “Bir Hüzünkârın Tahrir Defteri.” Yayınlanmış diğer kitapları: Bir Hüzünkârın Ömür Defteri, Dil Kapısında Yazılanlar, Millet Üstüne Düşünceler, Aldatan Cumhuriyet, Kemalist Cumhuriyetin Zulümleri, Cumhuriyetin Karanlık Yılları, Müslüman Doğu’nun Derûnu. İrtibat: [email protected]

AHMET DOĞAN İLBEY DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  796457

-