Hüseyin Yağmur

TARİHTEKİ ROLÜNÜZ, TERCİHİNİZDİR!

Hüseyin Yağmur

 

İnsanın günlük hayatta yaptığı tercihler, tarihteki rolünü ortaya çıkarır. Yaptığınız bir tercihle kahraman, bir tercihle korkak, bir başka tercihle vizyon sahibi bir kişi olarak tarihin kayıtlarına geçebilirsiniz.

 

Akkoyunlu Devleti'nin Sultanı Uzun Hasan, Oğuz Boyundan bir Türk idi. Akkoyunlu Devleti'ni, sınırları doğuda Horasan'dan batıda Fırat Irmağı'na, kuzeyde Kafkaslar'dan güneyde Umman Denizi'ne kadar uzanan bir imparatorluğa dönüştürmüştü. İlme ve ilim adamlarına değer verir, devletin merkezi Diyarbakır'da kendisinin de katıldığı ilim sohbetleri düzenletirdi.

 

Uzun Hasan'ın dedesi Kara Yülük, 1400'de Timur'un Anadolu'ya girişine destek vermiş ve bu hizmetine karşılık Malatya'yı, 1402'de Ankara Savaşı'ndaki desteğine karşılık da Diyarbakır bölgesini Timur'dan bahşiş olarak almıştı.

 

Osmanlı Devleti, İstanbul'un Fethinden sonra Trabzon Pontus Devleti'ni de yok edip daha büyük ufuklara doğru kanat açınca, Uzun Hasan Vatikan'daki Papa'ya bir mektup gönderdi. Uzun Hasan mektubunda 'Osmanlı Devleti'nin ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu, birlikte bir güç oluşturulup durdurulmazsa, bu gidişin sonunun iyi olmadığını Papa'ya bildiriyordu.'

 

Papa, Doğu'nun önemli sultanlarından biri olan Uzun Hasan'dan gelen mektubu memnunlukla karşıladı. Bir Haçlı Donanması oluşturarak Alanya'dan Antalya bölgesine gönderdi. Haçlı Donanmasının Akdeniz'e indiği haberini alan Uzun Hasan 200 bin kişilik ordusuyla Osmanlı Devleti'ni yok etmek üzere harekete geçti.

 

Böylece kayınpederi olan Trabzon Pontus Rum Devleti Kralı IV. Yuhannes'un da intikamını da Osmanlı'dan almış olacaktı. çünkü Uzun Hasan, Trabzon İmparatoru IV. Yuhannes'un kızı Despina Hatun (Theodora Megale Komnena) ile evlenerek bu devleti zamanında himayesi altına almıştı.

 

Uzun Hasan, Trabzon'un fethi için Karadeniz dağlarını aşan Osmanlı Padişahı Sultan 2. Mehmet'in yanına anası Sara Hatunu ve danışmanı Kürt Hasan'ı bol hediyelerle göndermiş ancak bir sonuç alamamıştı. Son çare olarak Osmanlı ordusunu durdurmak için Trabzon'a kuvvet gönderdi.

 

 

 

Fatih, Bizans'ı tarihe gömdüğü gibi, Trabzon Pontus Devleti'ni de tarihe gömmüştü.İki Devlet Otlukbeli Mevkiinde karşılaştılar.Tarihin tecellisine bakın! Bu savaşta eski bir Rum Prensi olan Murat Paşa, hidayet ehli olarak Osmanoğulları safında savaşa girmiş ve şehit olmuştu. (Aksaray'daki Murat Paşa Cami ve Külliyesinin banisi)

 

Alimlerle sohbet meclisi düzenleyen Uzun Hasan ise Vatikan ve Venedik desteğiyle karşı saflardaydı...

 

Tercihler... Tercihler... Tercihler...

 

Osmanoğulları'nın tarihini birinci ağızdan yazan birkaç kaynaktan biri de Aşıkpaşaoğlu'dur. 1.Mehmet Çelebi döneminden itibaren bizzat yaşadığı olayları da anlatan Aşıkpaşaoğlu, o dönemin canlı tanıklarındandır.

 

Aşıkpaşaoğlu'nun anlattığına göre Osmanoğulları'nın bir dönem en amansız düşmanı bir başka Müslüman Türk Beyliği olan Karamanoğulları'dır.

 

O kadar ki Osmanoğulları Balkanlar'da fütuhat yapmak üzere ne zaman harekete geçse, Karamanoğulları, Osmanlı'nın Anadolu topraklarındaki stratejik hedeflerine saldırılar düzenlemektedir.

 

Tercihler... Tercihler... Tercihler...

 

Safevi Devleti'nin Kralı Şah İsmail de düşmanlık tercihini küffardan yana değil Osmanlı'dan yana kullananlardandır.

 

Belki bu tercihinde Safevi Devleti'nin hükümdarı Şah İsmail'in annesinin, Uzun Hasan'ın kız kardeşi Halime olmasının bir katkısı vardır.

 

Yavuz Sultan Selim'i en çok uğraştıran devletlerden biri de Safevi Devleti ve Şah İsmail olmuştur.

 

 

 

Tercihler... Tercihler... Tercihler...

 

Sultan Abdülhamit dedelerinden kalma mirası küffara kaptırmamak için gecesini gündüzüne katarken, dönemin dindar aydınları ve uleması Sultan Abdülhamit'in altını oymakla meşguldüler.

 

Mustafa Sabri Efendi, Elmalılı Hamdi Efendi, Said Nursi, Mehmet Akif Ersoy vs....

 

Bundan 15 yıl kadar önce bir mübarek zat, zamanında ters düştüğü bir siyasi lider iktidara gelince, onu düşürmek için uğraşan iç ve dış lobileri görüp, sağduyulu siyasileri şöyle uyarmıştı: İsrail'in Kurucu Cumhurbaşkanı Weizman ile aynı safa düşmeyin.

 

Ters düştüğü siyasiyi, Weizman ve lobisine yem etmemek için ne kadar çok uğraşmıştı.

 

Tercih meselesi....

 

Türkiye Afrika'dan Arabistan'a, Avrupa'dan Kafkasya'ya yeniden kanat açmışken yeni Akkoyunlular, yeni Karakoyunlular, yeni Karamanlılar sahnede...

 

Bir kısım dar görüşlüler de Weizman ile aynı safa ve fotoğrafa girmeye çalıştılar çabaladılar.Çok şükür netice alamadılar.

 

Tercih meselesi...

 

 

HÜSEYİN YAĞMUR - TERCÜMEİHÂL

Yakın tarih ve siyaset araştırmacısı, yazar

HÜSEYİN YAĞMUR DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  644736

-