20 EYLÜL 2020 PAZAR

Hasret Yıldırım

TEK PARTİ CHP, MUHTARLIKLARI POLİS MARİFETİYLE KAPATTI

Hasret Yıldırım

105 senelik Muhtarlık teşkilâtı “Tek Parti” CHP devrinde, bir gecede yok edildi. Hatta Muhtarlık Mühürleri polis marifetiyle toplandı. Şimdilerde demokrasi havârisi kesilerek, gündemi germeye çalışanların; kendi tarihlerinden haberi olmasa da, arşivler af etmiyor. 1 Kânunusani (Ocak) 1934 tarihli gazeteler mevzuu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor…  

 

Türk tipi başkanlık referandumuna sayılı günler kala, ana muhalefet partisi idârecileri, bilgisizlikten veya kasten; mesnedsiz iddiaları ve kışkırtıcı üsluplarıyla, ülke gündemini germeye devam ediyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu halk oylamasına takdim edilen, anayasa değişikliği ile geçilecek Cumhurbaşkanlığı sistemini tenkit etmek için “Başkanlık sisteminde başkan, bir kararname ile muhtarlıkları kapatabilir” diyerek cehaletini ortaya koydu.

Her fırsatta muhtarlar üzerinden Muhterem Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmayı bir vazife addetmiş olan Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Bey için; “O konuşurken utandım. Dünya liderlerine mi yoksa muhtarlara mı konuşuyor, belli değil” diyerek, Milletin Külliyesi'nde yapılan muhtarlar toplantılarını alaya almıştı. Lâkin referandum vetiresine girilince, Ankara'da muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu; “Tüm arzumuz sivil toplumun güçlenmesi ama öyle bir süreçten geçiyoruz ki, yasal altyapısı olan sendikalar bile sesini çıkaramıyor. Bir kararname ile muhtarlıkları kaldırabilirler. Söylediklerimi çarpıtıyorlar. Ben hiç bir zaman belediyeler kapatılır demedim, muhtarlıklar için dedim. Türkiye'de bütün muhtarların oturup düşünmesi lazım.” sözleriyle yeni bir skandala imza attı. Arşivler, Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanı olduğu CHP'nin “Tek Parti” olduğu devirde yayınlanan bir nizâmnâme ile muhtarlıkların kapatıldığını vesikalandırdı.

105 Senelik Teşkilât Bir Gecede Yok Edildi

1 Kânunusani (Ocak) 1934 tarihli Akşam Gazetesi'nin “Muhtarlıklar Bugünden İtibaren Tarihe Karıştı” serlevhalı haberinde mevzu halka şöyle ilân edildi: “Bu teşkilât bundan 105 sene evvel ihdas edilmişti. Mahalle işlerini belediyeler süratle görecektir. Bugünden itibaren mahalle muhtarlıkları kalkmış, bu eski teşkilat tarihe karışmıştır. Dün akşam mahalle muhtarları geç vakit muamele defterlerini kapatmışlardır. Bugünden itibaren mahalle işlerinin tedviri belediyelere intikal ettiğinden kaymakamlar üç gün mütemadiyen belediyede toplanmışlar ve yeni nizamname mucibince mahalle muamelelerinin ne suretle görüleceğini konuşmuşlardır.”

Milliyet_1Ocak1934

Milliyet_1Ocak1934

Bir Şahsın Yaptığı İş, On Şahsa Tevdi Edildi

Yine 1 Kânunusani (Ocak) 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin “Muhtarlıklar Kaldırıldı” serlevhalı haberi şöyle idi: “Bugünden itibaren muhtarlık teşkilatı tarihe karışmıştır. İstanbul'daki bütün muhtarların işini; polis, belediye ve sıhhiye memurları görecektir. Dâhiliye Vekâleti tarafından 37 maddelik bir nizâmnâme hazırlanmış ve bütün vilâyet ve belediyelere tebliğ edilmiştir. Bu nizâmnâmeye göre nüfus işleri miyânında; sicili nüfusa kaydolunmak, yeniden cüzdan çıkarmak, üç aylık tekâ'ud maaşlarının yoklamalarını yaptırmak isteyenler belediyeye müracaat edeceklerdir. Doğum ve ölüm vak'alarını nüfus memurluğuna, belediye doktorları haber verecektir. İkâmetgâh değiştirmek gibi işlerle, askerlik, vesâ'iti nakliye, bina irâtlarının tahriri, vergi, tahsilat, arazi tevzi'âtı, ziraat, haşaretle mücadele, mahkeme ve tapu işlerine dair bütün vazifeler her mahalle halkından Belediye Meclislerince intihâb edilecek ikişer kişi tarafından ifâ edilecektir.” İktibâs yaptığım haberde de anlaşılacağı üzere, bir muhtarın tek başına yaptığı iş birden fazla müesseseye ve şahsa devredildiği gibi, muhtarlıkların işleri için Belediye Meclislerinin «ikişer kişi» vazifelendirmesine karar verildi.

 Cumhuriyet_1Ocak1934 

Cumhuriyet- 1 Ocak 1934        

 Aksam_1Ocak1934

Akşam- 1 Ocak 1934

Polis, Muhtarların Mühürlerini Topladı

Siirt Meb'usu Mahmut Efendi'nin sahibi olduğu, dönemin Milliyet Gazetesi ise haberi “Muhtarların Mühürleri Dün Gece Toplandı” serlevhasıyla vererek “Bugünden itibaren mahalle ve halk işleri nasıl görülecek? Ta'limnâme henüz hazırlanamadı.” alt başlığı ile mühim bir mevzua değinmiştir. Haberin muhtevâsında diğer gazetelerin verdiği ma'lumatlara yer veren Milliyet Gazetesi, haberin sonunu “Dün gece saat tam 24:00'te polis vasıtasıyla bütün İstanbul muhtarlarının mühürleri ellerinden alınmış ve bu hususta birer zabıt varakası tutulmuştur.” diyerek bağlamıştır. Yani Kılıçdaroğlu, her ne kadar Genel Başkanı olduğu partinin tarihini bilmese de, vesikâlar acı hakikâtler ile suratına çarpılıyor. Tek parti iktidarı muhtarları bir gecede yok edip, polis marifetiyle mühürlerine el koyuyor.

KemalKilicdaroglu

HASRET YILDIRIM - TERCÜMEİHÂL

HASRET YILDIRIM DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  926337

-