7 AĞUSTOS 2020 CUMA

Lütfi Bergen

YAHUDİ MESELESİ, MARKS VE NURETTİN TOPÇU

Lütfi Bergen

Nurettin Topçu'nun “Ahlâk Nizâmı (AN)” kitabında başlığında “yahudi” geçen üç yazı bulunuyor: “İnsanlar ve Yahudiler”, “Para ve Yahudi”, “İslâm Dâvası ve Yahudilik.”

Nurettin Topçu'nun üçü de 1967 tarihli olan yazılarının Arap-İsrail “Altı Gün Savaşı” (Harb'el‑eyyam'es‑Sitte) vesilesiyle kaleme alındığı biliniyor.

Topçu'ya evinin duvarında asılı Hitler resmi ve yukarda bahsi geçen yazıları nedeniyle “faşist” ve “antisemitist” denmeye çalışılıyor. Hitler, 30 Nisan 1945'te intihar etti.

Topçu'nun bir faşist ve antisemitist olmadığı açıktır. O'nun “yahudi” kavramında gördüğü şey emperyalizm, ırkçılık, istismar, mülteci Araplar, proletaryalaştırılmış Filistinliler ve toprak işgaliydi.

Topçu, “Kapitalizmin Dünyası” başlıklı yazısında “yahudilik-kapitalizm” irtibatı kuruyordu:

“Geçen yüzyıldan beri sermaye saltanatını yaşatan dünyamız, bütün çalışan insanlığı mahkûm etmiştir. Bu saltanatın, bu evrensel zulmün yaşatıcıları en başta Yahudilerdir. Onun pençesi altında inleyen insanlık, büyük sermayenin menhus zaferlerini zaman zaman alkışlamakla da kendini avutuyor” (Topçu, AN, 1997: 182).

Topçu'nun “Para ve Yahudi” yazısında da benzeri ilişkiyi kurduğu pek çok ifadesi vardır: “Yahudi parayı, para yahudiyi kullanır. Yahudi paraya, para yahudiye tapar. Zira yahudi olmasa, para, belki de sahipsiz kalacaktı. Belki insanlar alın teriyle yaşayacaklardı” (Topçu, AN, 1997: 210).

Topçu, “İnsanlar ve Yahudiler” yazısında da Freud, Durkheim, Levy-Bürhl, Einstein, Spinoza'nın yahudiliğinin felsefeyi nasıl belirlediğine değinir. Marks için de “cemiyet olaylarının doğurucusu her zaman madde olmuştur demekle ruhun kuvvetini ve onun yaratıcılığını inkâr ediyor” notu düşer (Topçu, AN, 1997: 208).

Fakat Marks da yahudinin “yahudi” tasavvurundan kurtulmak derdindedir.

Nurettin Topçu'ya “antisemitist” diyenlerin bir de Marks'a bakması gerekir.

Marks, ‘Yahudi Meselesi'nde yahudilikten şöyle bahsetmişti:

“Yahudinin gizini onun dininde değil, dininin gizini gerçek yahudide arayalım. Nedir yahudiliğin dünyasal temeli? Pratik gereksinim, özel çıkar. Nedir yahudinin bu-dünyalık dini? Bezirgan/lık. Bu-dünyalık tanrısı? Para (...) Biz demek ki yahudilikte, şimdiki zamanın genel anti-toplumsal bir öğesini görüyoruz (...)Yahudinin toplumsal özgürleşmesi, toplumun yahudilikten özgürleşmesidir” (Marks, Yahudi Meselesi, Sol Yayınları, 1997: 44-45, 52).

Kitabın editörü şu notu düşmüş: “Burada ve başka yerlerde, besbelli ki, Marx, Jude (yahudi) ve Judentum (yahudilik) sözcüklerini, tefeciliğe, bezirganlığa. ticarete vb. göndermede bulunmak için figüratif anlamında da kullanmaktadır.”

Devam edelim:

“Para, İsrail'in kıskanç tanrısıdır, önünde başka hiçbir tanrı varlığını sürdüremez. Para insanın tüm tanrılarını aşağılar ve onları metalara çevirir (...)Yahudi dininde para insanın erdemidir. (...) Yahudinin sanrısal milliyeti, tüccarın, genel olarak da para-insanın milliyetidir” (Marks, 1997: 49).

Anlaşılacağı üzere Nurettin Topçu gibi Marks da Yahudinin para tapıcılığından muzdariptir.

Marks, yahudinin yahudilikten özgürleşmesini, insanlığın yahudilikten özgürleşmesine bağlamaktadır: “Yahudinin özgürleşmesi, son tahlilde insanlığın yahudilikten özgürleşmesidir. Yahudi kendini zaten özgürleştirmişti, ama yahudi tarzında” (Marks, 1997: 45). 

Topçu ne demişti: “Yahudi ile alış veriş etmemek, yahudiyi besleyen ellere uzanmamak, yahudi sermayesini vatanın temiz toprağından dışarı atmak için insanca şeref ve hak müdafaası yapma yolunda lüzumlu bir projenin ana hatlarını birlikte çizelim” (Topçu, AN, 1997: 217).

Batı'da “antisemitik” düşünce bulunuyor. Yahudileri sürenler Batı'lıydı.

Yahudiler Avrupa'dan sürülmüşlük nedeniyle Filistin'de bulunduklarını tartışmak  istememektedirler. Yahudi meselesinde kurbanlar İslâm Dünyası'ndandır.

Varlığımı öldürmeyeceksin, toprağımı çalmayacaksın.

Filistin'de “Yahudi barışı” Kıyamet'e dek olmayacak.

Yüzbinlerce Arap'ı mültecileştirerek boşaltılmış Kutsal topraklarda kurulan devletin, Yahudi değerleri bakımından meşruiyeti yok.

Antisemitizm de Filistin'de Yahudi meselesini ebedileştiriyor.

O'nun tekasürle ilişkisini bozan maddî manevî bir ruh hamlesi gerekiyor.

[email protected]

lütfibergen (@BergenLutfi) | Twitter 

LÜTFİ BERGEN - TERCÜMEİHÂL

2009’dan itibaren değişik internet sitelerinde ve Hece, Hece, Öykü, İdeal Kent, Düşünen Siyaset, Opus, Değirmen, Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Kün Edebiyat, İtibar, Granada, İştirakî, Anadolu Gençlik, Çilingir, Diyanet Dergisi, Yolcu gibi dergilerde; Yeni Şafak ve Star gazetelerinin kitap eklerinde, Star Gazetesi Açık Görüş, Al Jazeera Türk, Arkitera Mimarlık gibi mecralarda makaleleri yayınlandı. 2012’de Eleştirel edebiyat- din- iktisat ilişkilerini temel alarak yöneldiği erken dönem Cumhuriyet hikâyesi incelemelerini “Edebî Metinde Din – İktisat” başlığı ile yayınladı. “Edebi Metinde Din- İktisat” başlıklı kitap 2012 TYB Edebi Tenkit Ödülü almıştır. Basılmış Eserleri: Azgelişmişlik Üstünlüktür (1996- 2012); Ahlâk Ayaklanması (1999- 2012); İsyandan Dirliğe: Anadolu’da Yerli Olmak (2011); Edebî Metinde Din – İktisat (2012) - TYB Edebi Tenkit Ödülü (2012); Kozmosta Yerlilik- Evlerimizi Kaybediyoruz (2013); Kenti Durduran Şehir (2013); Kent-İslâm ve Kapitalizm –Şehre Yürüyelim Batı Yıkılacak- (2014); İslâmcılık Söylem ve Eylem –Bir Şiddet Eleştirisi- (2014); Medeniyet – Müslüman Toplumsallığın İnşâsı- (2014); Devlet ve Allah –AnadoluSol Bakış- (2014); İnsanın Beşinci Zindanı (2015); Bilginin Kaynağı Nedir (2015); Kalın Anadoluculuk- İsmet Özel’e Bir Cuma Mektubu (2015).

LÜTFİ BERGEN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  343451

-