20 AĞUSTOS 2019 SALI

Yunus Ekşi

YENİ VERGİ MODELİ 1

Yunus Ekşi

Anayasanın 73 maddesine göre; herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür der.

İnsanların mali gücü göz önüne alınmadan vergi toplamak, anayasaya aykırı olup, toplanan haksız vergilere vatandaşın itiraz edip, anayasaya gitme hakkı vardır. Seçilmiş hükümetler, seçildikten sonra dilediği gibi vergi koyma özgürlüğü için seçilmiyorlar.

Oysa olması gereken şey, sorunların kaynağına inebilecek bir bilgi ve sorunu çözecek bir ekibin varlığı olup,  her olumsuzluğa karşı alternatif çözüm önerilerinin oluşturabilmektir. Bu da tam bir milli değersayım kabulünü gerektirir.

Neden bu kadar fazla vergi ödüyoruz?

Ödediğimiz vergiler nereye gidiyor?

Vergiler kaldırılabilir mi?

Bu konu son derece önemli olup bütün toplumumuzu ilgilendiriyor. Çünkü insanların varlıklarını, vergi sistemi ile toplumda bir azınlığa transfer edildiğini görüyoruz.

Vergi almak '' kazları bağırtmadan yolma sanatıdır'' diye tanımlanıyor.

Siyasi partilerimizin programlarındaki vergi politikalarına baktığımız zaman, yüksek bir benzerliğin getirdiği çözümsüzlüğü teorik olarak da görmekteyiz.

Ekseri olarak, vergi indirimlerinden, verginin tabana yayılmasından bahsedilerek çözümler önerilmektedir.

Biz bu iki çözümün de yetersiz olduğunu, sistem içinde çözüm arayışları olup, sorunların çözümünde katkısı olmayacağına inanıyoruz. Çünkü bugüne kadar yapılan vergi uygulamaları, bu söylediğimiz minvalde olup sistem içinde göstergelerin değişiminden başka bir şey olmamıştır.

Mevcut sistemde vergi adaleti nasıl gerçekleşecek?

Bu sistemde vergi adaletinin gerçekleşmesi mümkün değildir. Para sistemi adil olmadığı için vergi sistemi de adil olamaz. Parasal sistem faizci olduğu için vergi sistemi de faizcidir.

Bundan ötürü faizcilere hizmet eder niteliktedir. Vergiler sürekli borçlandırmanın yükü olup, sürekliliği normalmiş gibi kabul ettirilmiştir.

Vergi dolaylı ve dolaysız olarak uygulanmakta olup, % 70 yakın kısmı dolaylı vergidir. Dolaylı vergiler halkın her tükettiği mal ve hizmet üzerinden peşin olarak alınmaktadır.

2017'de 536 milyarlık bütçe gelirlerinin 300 milyar kısmı dolaylı vergilerden alınmış olup, gerçek vergi rekortmeni halk olmuştur. Örneğin 2017'de 6000 TL maaşı olan bir memurun yıllık eline geçen 72.000TL  miktarının 25.000TL kısmı SGV, Gelir Vergisi ve Damga vergisi olarak kesiliyor. 15.000 TL kısmı da dolaylı vergilerle alınıyor.

Yıllık 72.000 TL maaşının 40.000TL kısmı vergiye gidiyor. Bu rakam bir yılın içindeki 365 günün 205 günü vergiye gitmiştir. Asgari ücretten, tüm çalışanlardan alınan vergi maaşına göre süreklilik arz ediyor.

Bir evin yapılmasından son aşamasına kadar, ödenen harçlar ve ödenen kdv ler yetmiyormuş gibi, dairenin satışından da alıcıdan ve satandan yine vergi alınıyor. Yetmiyor, o daireden bir ömür boyu emlak vergisi ismi ile vergi alınıyor. Böylece 15 yıl içerisinde evin değerinden fazla vergi ödenmiş olunuyor. İşte halkı köleliğe bağlamış vergi sistemi…

Yazımız devam edecek.

Selam ve dua ile…

Yunus EKŞİ

 

 

YUNUS EKŞİ - TERCÜMEİHÂL

YUNUS EKŞİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  646211

-