20 AĞUSTOS 2019 SALI

Yunus Ekşi

YENİ VERGİ MODELİ 2

Yunus Ekşi

Vergi sisteminde ne yapılmalı?

Mevcut vergi düzeninin tamamen değişmesi gerekir. Vergi sistemi sömürü faizci düzenin aktif kanalıdır. Düzeni değiştirmek için mücadelesi olmayan, alternatif ekonomik model önerisi olmayan hiçbir siyasi parti, sistemin vergi modelini de değiştiremez.

O halde, vergi yapısının baştan aşağıya değişimi ekonomik bir model sisteminin yeniden kurulmasına bağlıdır.

Vergi sistemi değişince halkın ve devletin borçların tasfiyesi de yeni para sistemi modeline göre yapılacaktır.

Vergi sistemini besleyen paranın varlığı, oluşturulacak iktisadi modelin Doğal İktisat Döngüsü içerisinde mizan ve ölçü denkliğini korunaklı hale getirerek paraya; hem fiyat istikrarı hem de para istikrarı kazandırılacaktır.

Mal ve hizmetlerin döngüsel işleyişini, adil biçimde toplumda dağılmasını sağlayacak olan mizan ve ölçü denkliğinde para; tamamen devletin düzenleme ve denetleme yetkisinde olarak milli bir değersayım modeli ile vergi sistemi yapılandırılacak.

Bu vergi sistemi içerisinde gözetilecek olan şey, planlı bir ekonominin planlı bir vergi sistemi olarak, her şeyden vergi almaya gerek olmayacak nitelikte olacak.

Şimdi denilebilir ki devletin gelirleri vergilerdir. Devletin bir çok harcaması var. Bu harcamaları yapabilmesi için vergiye başvurması gerekir. 

İşte bu tam bir öğretilmiş çaresizliktir. Devletin gelirlerinin sadece vergilerden olacağı yalanıdır.

Para devletin olduğu zaman devlet neden vergi alsın?

Devlet parayı bütün toplumun üretimi karşılığı kendisi üretir ve bunu genel ekonomik dengeyi sağlayacak şekilde toplumda ihtiyaç olan alanlara öncelik verirse, vergiyi neden sürekli ve her mal ve hizmetten alsın?

Mal ve hizmetlerin üretimini sağlayan para otoritesi, dışa bağımlıdır. FED ne karar alırsa Türkiye'de finans sistemi etkileniyor, o da kredi veren tek merci olduğundan reel sektörü etkiliyor.

Bu vesileyle reel sektörü kurtarmak için mevcut dışa bağımlı finans sistemi ile ilişkisinin ayrıştırılması şarttır. Reel sektörü üretim yapabilmesi için dışa bağımlı finans modelinden kurtarmak gerekir.

Yeni para ve vergi modeli içerisinde, reel sektörün finansman maliyetleri faizsiz biçimde kendi sektörel üretim kabiliyetlerine bağımlı olarak karşılanabilir.

Mal ve hizmetin tüketiciler açısından bir nevi ciddi bir maliyeti olan vergi, aslında toplanarak para sisteminin talep ettiği faize gitmektedir. Faizle para sistemine ayrıca finansman maliyetlerini de eklediğimizde neredeyse bir ürünün 2/3 kısmı vergi ve faize gitmektedir. İşte bu iki büyük giderin temel nedeni Para Kredi Sistemi olan uygulamada ki Borca Dayalı Para Sistemi dir.

Bizim temel itiraz ettiğimiz şey, devletin paraya borç olarak ulaşmasıdır. Devlet sistemle borçlandırılıyor. Sistem üzerinden millet sürekli borçlandırılıyor. Şirketler vergiler ve faiz üzerinden borçlandırılıyor. Sürekli bir borçlanma var ve bu sürekli sürdürülüyor.

Biz yeni bir ekonomik modelin içinde yeni bir vergi sistemini öneriyoruz. Bu vergi sisteminde, asla sürekli ve bu kadar çok vergiler yoktur. Buna gerekte yoktur. Çünkü para devletindir ve devlet bu parayı olması gerektiği kadar, üretim ekonomisi ile piyasada tutar.

Ne kadar mal ve hizmet varsa onu çevirecek kadar piyasada para olması gerekmektedir. Bu paranın faizle felç edilmesi söz konusu olmadığı için sürekli ticaretin içinde döngüde olacaktır.

Mal ve hizmetlerin genişlemesi ile beraber parasal genişlemede yapılacak olup, mizan (mal ve hizmet) ve ölçü( para) denkliği korunacaktır.

Vergi politikasını belirleyen unsur para sistemidir.

Eğer ekonomi borç ekonomisinden çıkartılırsa, denk bütçeyi çok rahat biçimde yapabiliriz. Denk bütçe demek adil bir ekonomik modelin ilk adımı olup, bütçe fazlasının oluşması da kaçınılmazdır.

Planlı bir ekonomi olarak bu modelin içerisinde işsiz ve maaşsız insan yoktur. Çünkü siz yeni bir para sisteminin yeni bir vergi modelini kurdunuz.

Bunu gerçekleştirmek için sektörel alanda sistemin yapılanmasına başlanılabilir. Burada en önemli olan şey, faizci düzenle tamamen bütünleşmiş hiçbir yapının bu sektörel alanda yer almamasıdır. Bu vesileyle, mevcut sistem içinde faizden arındırılmış bir sektörün canlanması sağlanabilir.

Bu yapılanma başlı başına bir proje konusu olup farklı önerilerimizi de içerecek şekilde, sistem içinde gerçekleşebilir.

Vergi politikalarının bağımlılığı ve belirleyici unsuru Borca Dayalı Para Sistemi dir. Para sistemini değiştirmeden, bugüne kadar olduğu gibi, atılan tüm adımlar, sistem içinde faizcilerin lehine olacak şekilde rakamsal değişimlerden başka bir şey ifade etmeyecektir.

Selam ve dua ile…

YUNUS EKŞİ - TERCÜMEİHÂL

YUNUS EKŞİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  553989

-