23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ

Kurşun Kalem

ZEKATINI VEREN ÜLKE…

Kurşun Kalem

 

Türkiye kur endeksli bir savaşın tam ortasında…

Görünürde ABD Başkanı Trump başrolde ama herkes biliyor ki bu savaş onu aşar…

Hem de fersah fersah…

Aslında olan şu…

Dünya ABD önderliğinde kurulan, uluslararası kurumlar aracılığıyla yönetilen 1945 yılı sonrası düzenin bitiş ve yeni bir dönemin başlangıç sancılarını çekiyor…

BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla devletler üstü bir anlayışın şekillendirdiği 20. yüzyıl insanlığa huzur getirmedi…

Sömürü, savaş, kan, zulüm ve güçlünün haklı olduğu bir adaletsiz dünya düzeninin devamı artık mümkün görünmüyor…

Şimdi, bu düzeni kuranlar eskiyenin yerine yine kendilerini gözetecek şekilde yenisini kurmak için uğraşıyorlar…

“Yeni bir dünya kuralım ama hakimiyet yine bizde olsun” diyorlar kısaca…

Batılı ve Asyalı toplumları zaten istedikleri gibi yoğurmuş durumdalar…

Eşcinselliğin tavan yaptığı, aile ilişkilerinin zayıfladığı deforme olmuş yapı en çok istedikleri şey…

Böylece tek bir insan modeli üreterek şeytanın nihai amacı olan “tek dünya devletine” gidiş için çalışıyorlar…

Evangelizm, Siyonizm, enerji hatlarının kotrolü, Akdeniz doğal gazı, Çin ipek yolu ve benzeri ekonomik argümanlar bu genel çerçevenin ara başlıkları sadece…

Nihai amaç nüfusu azalmış, cinsiyetsiz ve tek tip bir insan modelinin hakim olduğu yeni bir dünyada tek bir dünya devleti kurmaya çalışmak…

Bu yeni düzende dümende kim olacak sorusunun cevabı için küresel güçler çarpışıyor ve tüm dünyaya sıkıntı veriyorlar…

Türkiye'de bu savaştan nasibini fazlasıyla alıyor çünkü tüm kurulan denklemler içinde en baştaki maddelerden biri “ehlilleştirilmemiz”…

“Dünya beşten büyüktür”…

“Doların egemenliği bitmelidir”…

Bu cümleleri dünya üzerinde söyleyen tek kişi Türkiye'nin Başkanı Tayyip Erdoğan…

Türkiye sadece Türkiye değil, kendisi ile birlikte koça bir İslam dünyası sokaklarının hakimi…

Pek çok İslam ülkesinde insanlar kendi liderlerine değil Tayyip Erdoğan'a dikkat kesiliyorlar…

O nedenle temsil ettiği sosyoloji, dünya ölçeğinde dengeleri değiştirecek boyutta…

15 Temmuz ile olayı kökünden çözmeye kalktılar fakat tam tersi oldu, darbeyi eliyle bastıran halkı nedeniyle dünya üzerinde prestiji daha da artan bir ülke haline geldi Türkiye…

Şimdi ekonomik argümanlar ile saldırı altındayız…

Kur…

Kredi derecelendirme sahtekarları…

İçerdeki hainler…

Hepsi birden geliyor…

Ben burada hiç ekonomik veriler ile konuyu bağlayacak değilim…

Yüce yaratan zekatını verenin malını bereketlendireceğini söylüyor ya…

İşte bizi kurtaran bu…

Türkiye gayri safi milli hasılası oranında dünyada en fazla yardım yapan ülke…

İçeride beş milyon ensarı barındıran, kol kanat geren bir paylaşımcı millet…

İşte devleti ve milleti ile zekatını ödeyen bu ülkeye Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz…

Bünye grip olur, sarsılır ama asla zayıflamaz…

Hatta her seferinde tam tersi güçlenerek bu süreçlerden çıkar…

Göreceksiniz…

Nasıl Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri bizimle iyi ilişki kurmak için sıraya girdilerse…

ABD kaynaklı ekonomik saldırının boşa çıktığı gün bu kez bizimle savaşan taraflar müttefik olmak için kuyruğa geçecekler…

Ben diyeyim iki ay, siz deyin yılbaşına kadar…

Sonrası güneş daha bir parlak doğacak ülkemin semalarında…

KURŞUN KALEM - TERCÜMEİHÂL

Kurşun ve kalemi bir araya geçirmiş eski ama eskimemiş bir gazeteci

KURŞUN KALEM DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  685471

-