24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

1 ARALIK 1921: MECLİSTEKİ İKİNCİ GRUP’UN DİPLOMAT TAYİNİNE KARŞI ÇIKMASI

Günün Tarihi

1920'de açılan 1.Meclisteki İkinci Grup, Mustafa Kemal Paşa'nın hem Meclis hem hükûmet başkanı ve aynı zamanda başkumandan olarak bütün yetkileri elinde toplamış olmasından endişe ettiklerini gizlemiyorlardı.

1 Aralık 1921'de Heyeti Vekile'nin Meclis'in bilgisi dışında yaptığı bir diplomat tayini benzer tartışmaları yeniden  gündeme getirdi. Bu tarihte, İstanbul Mebusu Ahmet Muhtar Bey'in Tiflis temsilciliğine tayin edildiğini belirten ve Meclisten bu mebusun izinli sayılmasını isteyen Heyeti  Vekile tezkeresi mecliste okunmuştu. Tezkere okunur okunmaz söz alan Karesi mebusu Hasan Basri (Çantay) diplomat tayini yetkisinin meclise ait olduğunu, dolayısıyla Ahmet Muhtar Bey'e sadece izin vermekle yetinilemeyeceği Meclisin onun temsilciliğini onaylaması gerektiğini söylemiştir. Hüseyin Avni (Ulaş) Bey de, Heyet-i Vekile'nin Meclisin onayını almadan böyle bir tayin yapma yetkisi olmadığını savunmuştur. Bunun üzerine Ahmed Muhtar Bey'in temsilci olması için  oylamaya gidilerek Meclis'e onaylatılmak zorunda kalınmıştı. (Demirel,1994:250)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  123557

-