24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

10 KASIM 1924: HALK FIRKASI’NIN İSMİNİ ‘CUMHURİYET HALK FIRKASI’ OLARAK DEĞİŞTİRMESİ

Günün Tarihi

1924 sonbaharında Halk Fırkası bir manevra yaparak  ismini Cumhuriyet Halk Fırkası'na (CHF) dönüştürür. Turan, bu gelişmeyi şöyle anlatır:Ayrıca yeni partinin Cumhuriyetçi olduğunu belirten bir adla ortaya çıkması karşısında Halk Fırkası yöneticileri de parti adının başına aynı sözcüğün eklenmesini gerekli görmüşlerdi. Böylece parti adı, 10 Kasım 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası'na dönüştürülmüştü.(Turan,2000:27)

 Ne garipti ki, bütün milleti tepeden tırnağa dönüştürmeyi hedefleyen “Halk Fırkası'nın bir parti programı dahi henüz yoktu.” (Karatepe,1993:43)

 10 Kasım 1938:Atatürk'ün Ölümü

 Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk, bugün Dolmabahçe Sarayında hayat gözlerini yumdu. Cemal Kutay'a göre;10 Kasım 1938 günü saat 9:05 de Türkiye'de Atatürkçülük devri bitirilmiştir.İnönü, asla ilke ve inkılapların takipçisi ve sahibi olmamıştır.(Kutay,2000)

 10 Kasım 1961: Darbeci General Gürsel'in Hükümeti Kurma Görevini İsmet Paşa'ya Vermesi

 Cuntacılar bu taleplerini bizzat Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay aracılığıyla Gürsel'e bir ültimatom şeklinde ilettiler. Ordu, Başbakanlıkta İsmet Paşa'dan başka seçenek kabul etmiyordu.

 1961 yılının 10 Kasım günü liderleri bir kez daha Çankaya Köşkü'ne davet eden Gürsel, hükümeti kurma görevini İsmet Paşa'ya verdirmişti.

 10 Kasım1981: Solcu Yayıncı İlhan Erdost'un  Mamak'ta darbeci Generaller Tarafından Dövülerek Öldürtülmesi

Onur Yayınlarının Sahibi İlhan Erdost, Mamak'ta 10 Kasım Pazartesi günü dövülerek öldürülür. Aynı gün Cumhuriyet Gazetesi de kapatılır.” (Cemal,1986:143)

 10 Kasım 1996: Darbeci General Doğu Silahçıoğlu'nun Sultanbeyli'de Heykel Diktirmesi

 Generaller ile Refahyol Hükümetinin ilk açık sürtüşmesi 1996'nın 10 Kasım günü yaşandı. 2.Zıhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Doğu Silahçıoğlu, Sultanbeyli Meydanına Atatürk heykeli  diktirmiş, heykelin bulunduğu caddenin adını da değiştirmişti.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  499995

-