25 EKİM 2020 PAZAR

Günün Tarihi

10 MAYIS'TA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

10 Mayıs 1935: Türk Kadınlar Birliği'nin Kapatılması

1930'lu yıllara gelindiğinde Cumhuriyet Halk Fırkası, Serbest Fırka deneyiminin ardından yönetim alanında ciddi değişikliklere giderek, çok partili rejim yerine tek partili yönetim tercih etmeye başlamış ve  bu  yönetim tarzını hızlı bir şekilde kurmaya başlamıştı. Bu yönetim tarzında, ‘tüm inkılapçı, cumhuriyetçi güçler,  Cumhuriyet Halk Fırkası çatısı altında toplanmalı' ülke yönetimi parti üzerinden gerçekleştirilmeliydi. Bu sebeple CHF kendi dışında bağımsız, özerk bir yapıyı görmek istemiyordu.

Cumhuriyet Halk Fırkası yöneticileri, aydınları, gazetecileri  her şeyin CHF içerisinde olması anlayışı ile şu iddiaları öne sürerek  Kadınlar Birliğinin kapatılması gerektiğini savunmaya başladılar: Cumhuriyet devrimleriyle Türk kadınları her türlü haklarını elde etmiş erkeklerle eşit olmuşlardır. Kadın birliğinin de amacı bundan başka bir şey değildir. Bu amaç gerçekleştiğine göre de Türk kadın Birliğinin varlık nedeni ortadan kalkmıştır.Dönemin yöneticileri ve basının bu eleştirilerinden sonra Türk Kadınlar Birliği 10 Mayıs 1935 tarihinde son kongresini yaptı. Bu kongre bir fesih kongresiydi. Başkan Latife Bekir'in “ Kadın Birliği ülkülerine kavuşmuştur. Türk kadınlığının bütün hakları tanınmıştır. Bundan sonra Kadın Birliğine ihtiyaç yoktur. Birliğin feshini talep ediyorum”  şeklindeki önergesinin kabulünün ardından dernek kendini feshetmiştir.

1923 yılında Nezihe Muhittin tarafından parlamenter rejime bir renk getirmek için kurulmak istenen “Kadınlar Halk Partisi'nin kuruluşu Ankara Hükümeti'nce reddedilmişti.” (Göğüş:2001) Mevcut “Türk Kadınlar Birliği ise 10 Mayıs'ta yapılan son toplantının ardından ‘Derneğin artık fonksiyonunu tamamladığı' gerekçesiyle hükümet tarafından dağıtılmıştı.” (Ahmad,1999:111) 

10 Mayıs 1984: YÖK Tarafından Üniversitelerde Başörtüsünün Serbest  Bırakılması

Muhafazakâr ANAP'ı o yıllarda uğraştıran en önemli mesele Başörtüsü meselesi olmuştu. 1968 yılından beri Türkiye'nin zaman zaman gündemine girerek ülkeye enerji kaybettiren bu yasakçı anlayış Özal'ın iktidarıyla birlikte yeniden sahneye çıkmıştı. Üniversitelerde okuyan kız öğrencilerin başörtüsü ile okullarına girmesine izin verilmiyor, öğretim üyesi Doç. Dr. Nebahat Koru'nun görevine son veriliyordu.

Özal ile YÖK Başkanı İhsan Doğramacı arasında yapılan görüşmeler sonucu 10 Mayıs 1984 tarihinde YÖK tarafından “Modern bir şekilde başörtüsü bağlanabileceği” (Çaparoğlu,1999:36) görüşü benimsenmişti.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  135900

-