Günün Tarihi

10 NİSAN'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

10 Nisan 1928: Laik Devlet İlan Edildi

Anayasa'nın 2. maddesinde yapılan değişiklikle, ‘Türkiye devletinin dini İslamdır' hükmü maddeden çıkarıldı. 26. maddede TBMM'nin görevleri arasında sayılan ‘şeri hükümlerin uygulanması' ibaresi de kaldırıldı. Ayrıca, cumhurbaşkanının yemin ederken ‘vallahi' yerine ‘namusum üzerine söz veririm' demesi hükme bağlandı.

10 Nisan 1950: Mareşal Fevzi Çakmak'ın Vefatı

Türkiye, 14 Mayıs 1950 seçimlerine giderken Mareşal Fevzi Çakmak 3 Nisan 1950 tarihinde ameliyat oldu. Ameliyatı başarılı geçmiş nekahet müddetini de atlatmıştı. Artık ayağa da kalkmış, hastaneden taburcu olmayı beklemekteydi.Fakat 10 Nisan 1950 tarihinde Fevzi Çakmak hiç beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti.

Yangın'a göre; Fevzi Çakmak'a yanlış kan verilmişti. Eşi Fitnat Hanım, yanlış kan verildiğini söylüyordu. Üstelik kan veren operatör dahiliye mütehassıslarına danışmadan kan vermişti. Niçin ve kimin emriyle kan verildiği bulunamadı. Bu olayın üzeri ört bas edildi. Öldüğü gün Ankara'dan "Derhal gömülsün" diye bir emir geldi. Ölüyü vermedim. 24 saat evde tutacağım dedim. O günlerde bu şüpheli ölüm için savcılığa müracat edemedik. Zaten Ankara'dan "Gömülsün" diye boyuna sıkıştırıyorlardı.(Yangın,2010)

Muharrem  Sarıkaya, Fevzi Çakmak'ın dindar bir kişi olmasına rağmen zaman içerisinde Atatürk'ün en yakınında yer alan kişilerden biri olduğuna dikkat çeker: Atatürk'ün, birlikte çıktığı gezilerde konvoyu durdurup, “Fevzi Paşa namazını kılsınlar” dediği anlatıldı.10 Nisan 1928'de din devletinin Anayasa'dan çıkıp, laik devletin ilan edildiği gün Atatürk'ün en yakınındaki kişiydi.(Sarıkaya,2010)

Hal böyle iken; “Mareşal'in öldüğü gün radyoda oyun havaları çalması halkı tahrik etmiş, cenaze tam bir mitinge dönüşmüştü.”  (Ulay,1990:34)

Milli Şef İktidarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak'ın cenazesine yaptığı muamele bardağı taşıran son damla olmuş, 14 Mayıs 1950 seçimin kaderini adeta tayin etmişti.

 

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  686261

-