24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

11 HAZİRAN'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

11 Haziran 1913: İttihatçı Kabinenin Dağılması

 

İttihatçılar 23 Ocak Darbesinin ardından Kamil Paşa'yı sadaretten uzaklaştırarak yerine Mahmut Şevket Paşa'yı getirdiler. Bu sefer, Mahmut Şevket Paşa hem Harbiye Nazırı hem de Sadr-ı âzamdır.

 

23 Ocak-11 Haziran 1913 tarihlerinde faaliyet gösteren kabinede Ermeni (ve Rum) nazırlara yer verilmesi konusunda bir anlaşma yapılmıştı.6 Ağustos 1908'den sonraki kabinelerde çoğunlukla bir Ermeni ya da Rum yer almış ve bunlar Nafıa, Orman, Maden ve Ziraat Nazırı olarak görev yapmışlardı. Ancak, Birinci Balkan Savaşı'nın kritik aylarında Hariciye Nazırı Gabriel Efendi Noradunciyan idi. İttihatçılar, bu kadar hassas bir mevkide bir gayrimüslimin bulunmasını doğru bulmayarak onu görevden aldılar. Sadece ilk İttihatçı kabinede) Rum yoktu; onun yerini önce Kutzo-Vlach (Batzarya Efendi), sonra da Suriyeli bir Protestan olan Süleyman Bustani almıştı. (Ahmad, 1999:118)

 

Darbe ile sadrazamlık makamına gelmiş olan Mahmud Şevket Paşa, Hürriyet ve İtilafçı muhaliflerin düzenledikleri bir suikast neticesi 11 Haziran 1913'te hayatını kaybetti. İttihatçılar, suikastı muhalefetin bastırılması açısından ustaca kullandılar. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin önde gelenleri sürüldü. Kurtulanlar yurtdışına kaçtı. Suikast sonrasında başlatılan tahkikat neticesinde cemiyete muhalif tavırları ile tanınan gazeteler kapatılırken, gazeteciler de Sinop'a sürgüne gönderildi.

 

11 Haziran 1997: Genelkurmay'da Hâkim ve Savcılara Brifing Verilmesi

 

28 Şubat Darbe Sürecinde Genelkurmay Ankara DGM Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yanı sıra Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıkları ile Askeri Yargıtay Başkanlığı'na faks kanalıyla brifinge çağrı yazısı göndermişti. Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak imzasıyla 5 Haziran 1997 tarihinde gönderilen 3050-24 97 sayılı yazıda, yargı mensuplarından brifinge katılıp katılmayacaklarını bildirmeleri de istenmişti.

 

Aralarında RP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan ve Sincan'daki 'Kudüs Gecesi' davasıyla ilgili ilk soruşturmayı başlatan DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'in de bulunduğu savcılar Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın uyarısına rağmen, brifinge katılmışlardı.Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat ve Harekat Başkanlıkları'nın ortaklaşa hazırladıkları 'irtica' brifingi Tümgeneral Fevzi Türkeri ve Tuğamiral Ruhsar Güneş tarafından verilmişti.

 

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  515461

-